Muzeul Presei „Sever Bocu” din Jimbolia

Muzeul-presei1

Muzeul Presei „Sever Bocu” este unic în ţara noastră şi printre puţinele din Europa, instituţii similare existând doar în Germania, la Aachen, şi în Portugalia. Deţine o serie de ziare, almanahuri, calendare, manifeste, foi volante, reviste umoristice, presă din diaspora, colecţii rare din secolul al XVIII-lea, precum şi câteva componente ale unei vechi tipografii.

Amplasat pe strada Lorena nr. 35, din Jimbolia, judeţul Timiş, muzeul a fost inaugurat în septembrie 2007, la iniţiativa poetului Petre Stoica (1931-2009). Acesta, s-a stabilit în oraş în anul 1995 şi a donat colecţia sa de cotidiene, reviste, almanahuri, calendare scoase de publicaţii, cărţi de vizită ale unor personalităţi precum Mihai Eminescu, Anton Bacalbaşa, Geo Bogza, fotografii şi legitimaţii ale jurnaliştilor, monografii ale periodicelor, statute ale asociaţiilor ziariştilor, caricaturi de presă, afişe etc.

Muzeul-presei2

Poartă numele lui Sever Bocu (1874-1951), cel care, în opinia iniţiatorului muzeului „… a sintetizat la modul superlativ calităţile gazetarului (Tribuna – Arad, România Mare – Kiev, Vestul şi Voinţa Banatului – Timişoara), ale întregitorului de ţară, ale militantului politic”.

Colecţia muzeului, prezentată pe o suprafaţă de 600 mp, cuprinde publicaţii din diferite domenii (literatură, istorie, medicină, industrie, sport, modă) apărute începând cu prima jumătate a secolului al XIX-lea, atât pe teritoriul ţării cât şi în diaspora (Basarabia, nordul Bucovinei, Banatul Sârbesc, Ungaria, Viena, Paris etc.), în limbile română, germană, maghiară, sârbă, franceză, engleză, bulgară, rusă, ucraineană, croată, italiană, turcă, ebraică etc.

Muzeul-presei3

Inestimabila colecţie donată de Petre Stoica s-a îmbogăţit permanent cu exponate provenind, mai ales, din donaţii, oferite de biblioteci din Sibiu, Galaţi, Focşani, Bocşa, Timişoara, Jimbolia, redacţii ale publicaţiilor din ţară şi străinătate şi de colecţionari din Sibiu, Brăila, Iaşi, Timişoara, Jimbolia.

Semnificativă este donaţia făcută de Biblioteca Astra din Sibiu, structurată cronologic (secolul XIX, 1900-1950, 1951-1989, după 1990), în funcţie de limba în care a apărut publicaţia şi geografic – în ţară (oraşul în care a fost editată – Bucureşti, Arad, Timişoara, Cluj, Sibiu, Braşov, Blaj, Iaşi etc.) sau diaspora (Cernăuţi, Chişinău, Silistra etc.).

Muzeul-presei4

Patrimoniul a mai fost îmbogăţit şi prin: abonamente, achiziţii (din anticariate sau a primului număr al noilor periodice) şi schimburi, numărul exponatelor crescând substanţial la toate segmentele: ziare şi reviste din ţară şi din diaspora, almanahuri, calendare, legitimaţii, cărţi de vizită, fotografii, foi, plicuri şi cărţi poştale cu antet, monografii, cărţi de istorie a presei şi de reportaje, volume dedicate Banatului.

Pot fi văzute aici cele mai vechi publicaţii de pe actualul teritoriu al României, printre care: „Albina românească” (1837, 1839), prima publicaţie de limbă română din Moldova (Iaşi, 1829), „Dacia literară”, „Albina” (Viena, 1867), „Higiena şi şcoala” (Timişoara, 1876-1877; Gherla, 1878-1880), „Dreptatea” (Timişoara, 1894-1898), „Gazeta poporului” (Timişoara), „Biserica şi şcoala” (Arad), „Foaia diecesană” (Caransebeş), „Tribuna”, „Telegraful Român” şi  „Foaia Poporului” (Sibiu), „Foaie pentru minte, inimă şi literatură, revista Familia” (Oradea), „Gazeta Bucovinei” (Cernăuţi), „Democraţia” (Ploieşti), „Resboiul”, „Timpul”, „Epoca”, „Moftul român”, „Moş Teacă” şi „Steaua României”, toate din Bucureşti.

Muzeul-presei5

Muzeul deţine, de asemenea, numeroase publicaţii din perioada 1900-1950, între care: Neamul românesc, Luceafărul, Revista Fundaţiilor Regale, Convorbiri Literare, Transilvania, Bilete de papagal, Gândirea, Boabe de grâu etc., marile cotidiene bucureştene (Universul, Curentul etc.); Nădejdea, Monitorul Municipiului Timişoara (1924-1936), Primăvara (Sânnicolau Mare). Este prezentă şi presa apărută după 1989, cu precădere primul număr al fiecărei publicaţii postdecembriste, dăruit acestui muzeu.

Pe lângă bogata listă de publicaţii, almanahuri şi calendare din secolele al XIX-lea şi al  XX-lea, muzeul deţine şi documente legate de viaţa internă a ziarului (legitimaţii, plicuri, etc.), fotografii de epocă şi o frumoasă bibliotecă de specialitate în domeniul presei scrise.

Muzeul-presei6

Încăperile muzeului sunt ornate cu specimene de ziare rare, imagini din viaţa cotidiană a tipografilor şi desene de presă, iar pentru a sugera vizitatorului o imagine cât mai coerentă a vieţii poligrafice, muzeul a achiziţionat o tiparniţă şi piese de atelier tipografic.

Anual, pragul muzeului este trecut de circa 900 de vizitatori din ţară şi din străinătate, în special din Serbia, Ungaria, Republica Moldova, Austria, Germania, Belgia, Turcia, Canada. (Text: Agerpres, Foto: muzeulpresei.go.ro)