Zoe Dumitrescu-Buşulenga, critic şi istoric literar transformat în Maica Benedicta

Zoe Dumitrescu-Busulenga-01

Zoe Dumitrescu-Buşulenga, critic şi istoric literar, comparatist, s-a născut la 20 august 1920, la Bucureşti. A absolvit cursurile liceale la Şcoala Centrală din Bucureşti.
A urmat studii muzicale la Conservatorul ”Pro-Arte”, precum şi studii juridice şi filologice la Facultăţile de Drept şi de Litere (anglo-germanistică, istoria artelor) din Bucureşti, specializându-se în literatura comparată. În 1970, a susţinut teza de doctorat în drept ”Evoluţia noţiunii de suveranitate”, precum şi teza de doctorat în filologie ”Renaşterea — Umanismul — Dialogul artelor”, potrivit dicţionarului ”Membrii Academiei Române” (Editura Enciclopedică/Editura Academiei Române, Bucureşti, 2003)

A fost, pe rând, până în 1982, asistent (1948), lector, conferenţiar şi profesor (din 1971), iar din 1975 — şef al Catedrei de Literatură Comparată la Universitatea din Bucureşti, iar concomitent, până în 1957, a fost redactor la Editura pentru Literatură. Cercetător la Institutul de Istorie şi Teorie Literară ”George Călinescu” din Bucureşti, a fost şi director al acestui institut în perioada 1973-1994.

Zoe Dumitrescu-Buşulenga a fost, de asemenea, membru al Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice (şi vicepreşedinte, din 1970), al Comitetului Naţional Român de Literatură Comparată (preşedinte, 1975), al Biroului executiv al International Comparative Literature Association (1973-1979), al Academiei Europene de Ştiinţe şi Arte din Paris (1990), al Academia Europea din Londra (1993), al Comitetului Executiv al Asociaţiei Internaţionale de Literatură Comparată (1973-1979). A fost director al ”Accademia di Romania” din Roma, în perioada 1991-1997.

Reputat eminescolog, autoare a numeroase volume de istorie literară, literatură comparată, istoria culturii, sinteze, memorialistică, de prefeţe ori postfeţe la ediţii din operele unor mari scriitori români şi străini, Zoe Dumitrescu-Buşulenga a creat o operă vastă, din care amintim: ”Contemporanul şi vremea sa” (1959); ”Influenţe shakespeariene în trilogia dramatică a lui Delavrancea” (1962); ”Ion Creangă” (1963), ”Eminescu” (1963); ”Renaşterea: Umanismul şi dialogul artelor” (1971); ”Antologia poeziei româneşti” (1974); ”Eminescu. Cultură şi creaţie” (1976); ”Itinerarii prin cultură” (1982); ”Eminescu şi romantismul german” (1986; 1999); ”Eminescu. Viaţa, Opera, Cultura” (1989); micromonografia ”Ştefan Luchian” (1993). A mai realizat, singură sau în colaborare, lucrările: ”Muzica şi literatura” (I-II, 1986, 1987, 1994), ”Scriitorii români”, ”Eminescu şi muzica” (1989). Acestora li se adaugă peste 200 de studii apărute în reviste prestigioase din ţară şi din străinătate.

A fost director al revistei ”Synthesis” şi al ”Revistei de istorie şi teorie literară” şi a colaborat la revistele ”Secolul 20”, ”România literară”, ”Manuscriptum”.

Dintre numeroasele premii care i-au fost acordate amintim, conform sursei citate, Premiul special al Uniunii Scriitorilor (1986, 1989), Premiul Herder (1988), Premiul ”Adelaide Ristori” (1993), Premiul internaţional ”Pleiade” pentru colaborarea între popoare (Roma, 1994).

De asemenea, a fost decorată cu ”Ordinul de Merit al Republicii Italiene” în grad de comandor (1978), Ordinul bulgar ”Sf Chiril şi Metodiu” (1977); Ordinul naţional ”Pentru Merit” (2003).

La 1 martie 1974, devine membru corespondent al Academiei Române, apoi, din 22 ianuarie 1990, membru titular, iar în perioada 2 februarie 1990-18 februarie 1994 a fost şi vicepreşedinte al acestui prestigios for.

Zoe Dumitrescu-Busulenga-02

După 1989 a ales să se retragă într-o chilie la Mânăstirea Văratec din Neamţ, iar în 2005 s-a călugărit, sub numele de Maica Benedicta.

Zoe Dumitrescu-Buşulenga s-a stins din viaţă la 5 mai 2006, la Mânăstirea Văratec. A fost înmormântată la Mânăstirea Putna, conform dorinţei sale.

În anul 2007, a fost înfiinţată Fundaţia „Credinţă şi Creaţie. Acad. Zoe Dumitrescu-Buşulenga — Maica Benedicta”, cu scopul de a cultiva moştenirea spirituală şi culturală a reputatului critic şi istoric literar. Fundaţia a organizat, la Mănăstirea Putna, simpozioanele internaţionale „Tradiţie spirituală românească şi deschidere universală” (2007), „Epoca noastră, tensiunea etic — estetic” (2008) şi „În căutarea Absolutului: Eminescu” (2009).

La 8 octombrie 2008, Academia Română şi Fundaţia ”Credinţă şi creaţie. Academician Zoe Dumitrescu-Buşulenga — Maica Benedicta” a organizat lansarea, la Bucureşti, a volumului postum ”Contemporanii mei. Portrete” şi a publicaţiei anuale ”Caietele de la Putna”. Volumul ”Contemporanii mei. Portrete” ne dezvăluie o jumătate de secol de amintiri, în 400 de pagini, 44 de portrete ale contemporanilor făcute cu admiraţie, respect şi înţelegere, încercând să ofere noilor generaţii modele demne de urmat.

Fundaţia „Credinţă şi Creaţie. Acad. Zoe Dumitrescu-Buşulenga — Maica Benedicta”, în colaborare cu Biblioteca Naţională a României, a organizat, la 11 ianuarie 2013, evenimentul intitulat „Devoţiune şi acuitate exegetică”, dedicat în egală măsură lui Mihai Eminescu şi academicianului Zoe Dumitrescu-Buşulenga.(Text: Agerpres, Foto: cuvantul-ortodox.ro)