Ziua vidrei din Parcul Natural Văcăreşti

Parcul Natural Vacaresti

Parcul Natural Văcăreşti, veritabilă zonă umedă situată în sudul Bucureştiului, adăposteşte, pe lângă numeroase specii de păsări, reptile, amfibieni şi vegetaţie specifică, unul dintre cele mai valoroase mamifere din România: vidra (Litra Lutra), specie ocrotită atât de legislaţia românească cât şi de cea internaţională.

Asociaţia Parcul Natural Văcăreşti dedică Ziua Internaţională a Zonelor Umede, sărbătorită pe data de 2 februarie 2015, acestei minunate specii care supravieţuieşte la Văcăreşti. Totodată, atrage atenţia autorităţilor române că au obligaţia legală de a proteja această specie şi de a-i asigura condiţii optime de conservare.

Vidra (Lutra lutra) sau vidra europeană este un mamifer de dimensiuni medii care iubeşte apa curată, peştele şi liniştea.Trăieşte pe malul râurilor de munte şi de deal, în stufărişul lacurilor şi al bălţilor, pe ostroavele nisipoase ale Dunării, printre rădăcinile sălciilor, trestiilor şi plaurilor din Delta Dunării. Vidra mai poate fi întâlnită chiar în Bucureşti, la 10 minute de Piaţa Universităţii, în Parcul Natural Văcăreşti! Este o specie nocturnă care se hrăneşte în mare parte cu peşte. Poate ajunge până la 15 kg greutate, iar ca lungime măsoară până spre un metru fără să-i calculăm coada, care are aproximativ 30 cm.

Vidra

În România, arealul vidrei s-a restrâns destul de mult în ultimele decenii. Motivele sunt variate şi ţin mai ales de înrăutăţirea condiţiilor de mediu: distrugerea habitatelor umede (îndiguiri) şi transformarea lor în teren agricol, poluarea apelor cauzată de industria chimică, agricultură sau de lipsa staţiilor de epurare,  vânătoarea. Pentru aceste motive, vidra a devenit specie strict protejată necesitând condiţii speciale de conservare.

În Parcul Natural Văcăreşti, vidra a fost fotografiată prima oară în anul 2013, în luna martie. O serie de fotografii realizate noaptea atestă prezenţa în Văcăreşti a unei familii de vidre alcătuită din doi adulţi şi trei pui. O serie de alte observaţii realizate în zonă, de la acea dată, au adus noi dovezi cu privire la existenţa acestui mamifer. Prezenţa vidrei la Văcăreşti este o veste formidabilă! Ea indică faptul că la Văcăreşti s-a dezvoltat un ecosistem bogat şi echilibrat care oferă posibilităţi de trai şi de înmulţire unor mamifere pretenţioase cum sunt vidrele. Astfel, prin prezenţa vidrei putem deduce calitatea bună a apei, existenţa din belşug a hranei (peştele) şi, în general, un climat liniştit care îi oferă siguranţă.

Vidra_iarna

În România, vidra este specie prioritară care necesită un regim special de protecţie. Este menţionată în Anexa nr. III a OUG 57/2007 – Legea ariilor naturale protejate, anexă care menţionează speciile pentru care este necesară desemnarea ariilor speciale de conservare şi a ariilor de protecţie specială avifaunistică. Totodată, vidra este protejată de legislaţia internaţională fiind prezentă în anexa I a CITES (Convenţia internaţională asupra comerţului cu specii de floră si faună ameninţate cu dispariţia), Anexa nr. II  a Convenţiei de la Berna (Convenţia pentru conservarea vieţii şi a habitatelor sălbatice din Europa) şi Anexa nr. I a Convenţiei de la Bonn (Convenţia privind conservarea speciilor de animale sălbatice migratoare).

Astfel, prezenţa vidrei la Văcăreşti reclamă instituirea de urgenţă a regimului de protecţie în zonă. Normele de protecţie aplicate pot întreţine şi dezvolta habitatul acestui mamifer ducând astfel la înmulţirea numărului de exemplare. Să nu uităm că zona, în lipsa regimului de protecţie, este foarte expusă riscurilor de mediu: incendii, poluarea apelor, abandonarea deşeurilor, braconaj piscicol şi vânătoare.

Familia de vidre

Reamintim autorităţilor române ca în anul 2014, luna iunie, Grupul de inţitativă pentru înfiinţarea Parcului Natural Văcăreşti a depus la Ministerul Mediului dosarul de instituire al ariei protejate Parcul Natural Văcăreşti. Astfel, solicităm grăbirea procedurilor de protejare a zonei şi organizarea unui management corespunzător care să permită traiul în bune condiţii al acestei specii şi al altora care trăiesc acolo.

Asociaţia Parcul Natural Văcăreşti a fost fondată de către reprezentanţii Grupul de iniţiativă pentru înfiintarea Parcului Natural Văcăreşti – Florin Stoican, Kogayon, Dan Bărbulescu, Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta, Cristian Lascu şi Helmut Ignat, National Geographic România, cu scopul conservării şi protejării primei arii naturale urbane din România. Mai multe detalii pe www.vacaresti.eu sau la facebook.com/vacaresti.(Text şi foto: Asociaţia Parcul Natural Văcăreşti)