START pentru înscrierea în învăţământul primar

clasa-I

Părinţii vor putea completa cererile de înscriere în clasa pregătitoare online sau la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor de luni, 23 februarie, până pe 13 martie, zilnic, în intervalul orar 8:00-20:00 (luni-vineri), respectiv 9:00 – 13:00 (sâmbătă), potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

Evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor se va face în perioada 17 februarie – 11 martie, potrivit metodologiei în vigoare. În 16 martie vor fi procesate de către comisia naţională cererile de înscriere a copiilor în învăţământul primar cu ajutorul aplicaţiei informatice şi vor fi repartizaţi la şcoala de circumscripţie copii ai căror părinţi au solicitat acest lucru în cererea de înscriere.

Între 17 – 19 martie se va face procesarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, pe baza informaţiilor din cererile de înscriere şi din documentele depuse de părinţi, a cererilor părinţilor care solicită înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, pe locurile rămase libere. Tot în această perioadă se va face admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unităţile de învăţământ, prin aplicarea criteriilor generale şi specifice de departajare şi validarea de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ a listei candidaţilor admişi în această fază.

Cea de-a doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare are loc între 24 martie şi 3 aprilie, când vor putea fi depuse cereri de înscriere la secretariatul unităţii de învăţământ aflate pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

Potrivit calendarul aprobat de minister, înscrierea în clasa I a copiilor de 7 ani care nu au fost înscrişi în învăţământul primar în anul şcolar 2014-2015 şi ai căror părinţi solicită înscrierea direct în clasa I între 23 februarie – 13 martie vor fi depuse cererile de înscriere de către părinţii care solicită înscrierea copilului la şcoala de circumscripţie, la sediul unităţii de învăţământ respective.

Între 23 martie – 3 aprilie se vor depune cererile de înscriere de către părinţii care solicită înscrierea în altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea. (Sursa: edu.ro, Foto: rador.ro)

Calendarul inscrierii in invatamantul primar 2015-2016

Metodologie inscriereinvatamant primar2015-2016