SIBIU: Masa Uriaşului

masa-uriasului-Sibiu-01

Masa Uriaşului este un monument al naturii aflat în comuna Jina, judeţul Sibiu, pe malul drept al râului Sebeş, în imediata apropiere a drumului naţional Transalpina (DN67C). A fost declarat monument al naturii prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba din 1969 şi Hotărârea nr. 12/28.09.1994 a Consiliului Judeţean Sibiu.

Este inclus în situl de importanţă comunitară – Valea Frumoasei, cum este numită Valea Sebeşului – o rezervaţie geologică şi peisagistică ce a fost declarată arie protejată prin Legea Nr. 5 din 6 martie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Nr. 152 din 12 aprilie 2000.

masa-uriasului-Sibiu-02

Întinsă pe o suprafaţă de două hectare, Masa Uriaşului este o stâncă izolată, alcătuită din şisturi cristaline (micaşisturi şi paragnaise), care la o altitudine de 50 de metri de albia râului Sebeş formează o platformă (formaţiune geologică ieşită înspre vale) ce se aseamănă cu o masă. Acest abrupt stâncos este acoperit parţial cu vegetaţie forestieră – pinul de pădure şi exemplare izolate de larice sau zada (larix decidua), specie ocrotită pentru raritatea ei.

Masa are înfiptă în vârful ei o stea de oţel, despre care se spune ca însuşi Mihail Sadoveanu ar fi pus-o acolo, în drumul său spre Valea Frumoasei. Această zonă pe lângă care se strecoară drumul cel înalt al Carpaţilor noştri – Transalpina – are parte de numeroase coturi, ocolind buze de stâncă, ce stau mărturie peste timpuri geologice ale luptei dintre apă şi piatră.

masa-uriasului-Sibiu-03

Stâncile, izolate de drumurile, care străbat zona, se află într-o pădure de fag şi se spune că în trecut numai ciobanii care mergeau pe vechiul drum spre păşunile din Munţii Cindrelului şi Sebeş ştiau de existenţa lor.

La un kilometru de Masa Uriaşului se află o altă stâncă numită „La Grumaji” sau „Stânca Grunzii”, care reprezintă un pinten masiv cristalin, pe care râul cel iute trebuie să-l înconjoare, săpând în baza lui un mic defileu. Acest grup de stânci izolate sunt denumite „Colţii” sau „Pintenii din Coasta Jinei”.

masa-uriasului-Sibiu-04

Legenda spune că pe vremea lui Roşu şi Verde Împărat, trăia prin Munţii Sebeşului un uriaş, al cărui sălaş era în Jidoştina Şugagului. Uriaşul trăia în bună vecinătate cu oierii din părţile locului, şi avea o stână mare. În drum de la păşuni spre vale, uriaşul se oprea de prânz pe un loc mai ridicat, unde o stâncă îi servea drept masa pe care îşi aşternea merindele. Oamenii din partea locului i-au dat acestei mese numele celui ce o folosea.

Masa Uriaşului, acest element natural deosebit din punct de vedere geologic şi peisagistic, rămâne unul dintre cele mai importante obiective turistice din Mărginimea Sibiului. (Text: Agerpres, Foto: romaniamegalitica.blogspot.ro)