Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur

Sfintii-trei-ierarhi

Credincioşii ortodocşi şi greco-catolici îi sărbătoresc astăzi, 30 ianuarie, pe cei Trei Sfinţi Ierarhi – Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur – consideraţi ctitori ai Ortodoxiei, viaţa şi învăţăturile lor constituind modele ale credinţei.

Cei trei ierarhi au trăit toţi în aceeaşi perioadă, în secolul IV, fiind cunoscători ai Scripturilor, ştiinţelor şi filosofiei din timpul lor. Ei sunt sărbătoriţi şi separat: Sfântul Vasile – pe 1 ianuarie, Sfântul Grigorie Teologul – pe 25 ianuarie, iar Sfântul Ioan Gură de Aur – pe 13 noiembrie şi pe 27 ianuarie.

Trăind în anii de după prigonirile sângeroase ale împăraţilor romani îndreptate împotriva Bisericii, ierarhii au dus o luptă grea pentru înţelegerea şi păzirea credinţei apostolice.

Sfântul Vasile a fost păstor al mirenilor şi îndrumător al călugărilor. Cele mai vestite predici ale sale sunt tâlcuiri la Cartea Facerii şi tâlcuiri la Cartea Psalmilor. Rânduielile date de el călugărilor, acum 16 veacuri, dăinuiesc şi astăzi. Alături de rugăciune în viaţa călugărilor, el conferă un loc important muncii.

În calitate de învăţător al mirenilor, Sfântul Vasile i-a îndemnat pe cei bogaţi să sprijine aşezămintele creştine întemeiate de el, pentru ajutorarea săracilor, a bolnavilor, a tuturor celor slabi şi neputincioşi din cetate.

Sfântul Vasile şi Sfântul Ioan Hrisostom s-au străduit cu înfrumuseţarea şi desăvârşirea Sfintei Liturghii din timpul lor, cele două Liturghii – Liturghia Sfântului Ioan şi Liturghia Sfântului Vasile – fiind cele care se săvârşesc în Biserica Ortodoxă, aşa cum le-au desăvârşit ei.

Sfântul Grigorie de Nazianz este cunoscut drept un orator înnăscut, poet şi mare teolog. El şi-a câştigat renumele de „Cuvântător de Dumnezeu”, tălmăcind pe înţelesul oamenilor din timpul lui Taina Sfintei Treimi. Chemat la Constantinopol, cetate care căzuse atât de mult în erezia susţinută de Arie, încât în toată capitala imperiului nu mai rămăsese decât o singură biserică ortodoxă, biserica Învierii, după cinci ani de cuvântări în această biserică, starea lucrurilor s-a schimbat şi în toată capitala nu mai rămăsese decât o singură biserică a lui Arie, toate celelalte fiind ortodoxe. Pentru aceasta, el a fost ales patriarh al Constantinopolului.

Puţini teologi s-au ridicat la înălţimea şi la adâncimea teologiei Sfântului Grigorie. Cele mai vestite din cuvântările lui sunt Cele Cinci Cuvântări Teologice, ţinute în biserica Învierii din Constantinopol.

În ceea ce-l priveşte pe Sfântul Ioan Gură de Aur, acesta i-a chemat pe oameni să se întoarcă la Dumnezeu şi la milostenie, de la cei mai smeriţi, până la cei mai semeţi, îmbărbătându-i şi dojenindu-i şi dându-le ca pildă viaţa sa de nevoinţă, dar şi de dârză bărbăţie. A fost socotit ca cel mai iscusit vorbitor pe care l-a avut Biserica. Drept mărturie a cuvântărilor lui, el a lăsat Bisericii Tălmăcirea Evangheliei după Matei şi Tălmăcirea celor 14 Epistole ale Sfântului Pavel. Tălmăcirile lui sunt o adevărată evanghelie practică.

Pomenirea Sfinţilor Trei Ierarhi a fost stabilită pe 30 ianuarie de episcopul Euhaitelor, Ioan, în vremea împăratului Alexie Comnenul. Se consideră că în felul acesta au fost adunate, ca într-un singur glas, cele trei chemări ale Ortodoxiei: chemarea călugărească a Sfântului Vasile, înalta teologie a Sfântului Grigorie şi Evanghelia practică a Sfântului Ioan.

În cinstea Sfinţilor Ierarhi, acum trei veacuri, domnitorul Vasile Lupu al Moldovei a înălţat minunata biserică din Iaşi, care a uimit multă lume prin frumuseţea ei. (Text: Agerpres, Foto: crestin-ortodox.ro)