Schitul Berislăveşti va fi reabilitat şi va reintra în circuitul turistic monahal

biserica_berislavesti

Un schit vechi de peste 300 de ani, aflat în degradare, situat în comuna Berislăveşti, va fi renovat şi redat circuitului monahal de către Arhiepiscopia Râmnicului, după cum a declarat primarul localităţii, Ion Buşagă.

„Pentru comuna Berislăveşti, faptul că acest schit vechi de patrimoniu va fi reabilitat şi redat circuitului de pelerinaj este un mare câştig. Alături de bijuteriile ecleziaste ale Călimăneştiului – Cozia, Turnu, Ostrov, Stânişoara, iată că Bersilăveştiul revine ce a fost odată. Noi ca primărie am încercat tot ce am putut dar investiţia care ar fi trebuit făcută depăşea cu mult posibilităţile bugetului nostru. Schitul a primit 8 hectare de pământ, noi am asfaltat drumul de acces până la poarta mănăstirii. Berislăveştiul intră astfel pe circuitul monahal al Vâlcii”, a precizat Buşagă.

Berislăveşti este un ansamblu monahal început în secolul al XVIII-lea de Alexandru Bucşenescu, mare paharnic, şi finalizat de egumenul Nicodim Beligrădeanu în 1762. Ansamblul se compune dintr-o biserică, cândva impunătoare, amintind Biserica cu hramul „Toţi Sfinţii” din Râmnicu Vâlcea, ridicată în aceeaşi perioadă, inclusiv în ceea ce priveşte turlele mici de pe pronaos torsate după modelul turlelor de la Mănăstirea Curtea de Argeş, o incintă pătrată, generoasă, având chilii pe două laturi, la est şi nord, o frumoasă clopotniţă dominând valea spre vest şi o stăreţie cu o impresionantă pivniţă boltită spre nord.

Istoria mănăstirii s-a împletit strâns cu cea a Mănăstirii Cozia, căreia i-a adăpostit în vremuri tulburi documentele şi odoarele de preţ, motiv pentru care „la leatul 1788, în războiul ce au avut Poarta Otomanicească cu Poarta Chesearecească, când s-au ars mănăstirea Cozia s-au ars şi Berislăveştii”, cum stă menţionat pe un clopot din 1801, refăcut de Teodosie, arhimandritul Coziei.

Mănăstirea a fost refăcută şi, un fapt important de menţionat, autorităţile comuniste au sprijinit renovarea ei, astfel că au fost făcute reparaţii în anii 1949, 1966 şi 1976. În ultimii 25 de ani, schitul s-a degradat fiind aproape de prăbuşire. (Text: Agerpres, Foto: impactreal.ro)