România ar putea avea o Lege a prevenţiei

Contribuabilii care constituie contravenţii ar putea beneficia de măsuri de prevenţie o singură dată pentru fiecare faptă, într-un termen de 5 ani, dacă autorităţile vor adopta Legea prevenţiei.

Mecanismul de funcţionare care va sta la baza elaborării acestui proiect de act normativ a fost prezentat de ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Florin Jianu, în şedinţa de Guvern de joi, 12 ianuarie.

Practic, autoritatea care constată contravenţia nu va putea aplica sancţiunea contravenţională la prima constatare ci va încheia un proces-verbal de constatare a neregulilor şi va redacta planul de conformare, care va cuprinde aspecte ce trebuie remediate, precum şi termenul de conformare pentru fiecare faptă. Termenul de conformare nu poate fi mai mic de 7 zile lucrătoare.

Legea prevenţiei nu se va aplica pentru fapte precum munca la negru.

Potrivit unui comunicat al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, scopul Legii prevenţiei va fi prevenirea aplicării automate a sancţiunilor pentru faptele care constituie contravenţii, prin întocmirea unui plan de conformare, astfel încât să fie acordat contribuabilului un termen în care va avea posibilitatea să corecteze neregulile constatate şi să se conformeze dispoziţiilor legale.

„Această lege va obliga autorităţile cu atribuţii de control să procedeze, în primul rând, la educarea şi perfecţionarea antreprenorilor, precum şi la prevenirea greşelilor. Practic, un agent economic nu va mai putea fi sancţionat, dacă înainte nu a fost îndrumat şi prevenit”, precizează sursa citată.

După expirarea termenului de conformare, autorităţile pot relua controlul iar în situaţia în care se constată că nu au fost respectate obligaţiile stabilite în planul de conformare, în termenul acordat, se pot aplica sancţiunile prevăzute de actele normative.

Contribuabilul beneficiază de măsurile de prevenţie o singură dată pentru fiecare faptă care constituie contravenţie, într-un termen de 5 ani.

„Componenta de prevenţie trebuie să prevaleze mai ales atunci când ne referim la mediul de afaceri iar o măsură de prevenţie înaintea unei măsuri punitive înseamnă timp preţios oferit întreprinzătorului pentru a se conforma. Sunt sigur că, pe termen lung, această lege atât de aşteptată de mediul de afaceri va contribui semnificativ la îmbunătăţirea modului în care acesta funcţionează”, a declarat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Florin Jianu.

Legea prevenţiei se va aplica pentru sancţiunile prevăzute de: Codul fiscal, Codul de procedură fiscală, Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, Codul muncii, Legea privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, Legea contabilităţii, Legea dialogului social, Legea privind înfiinţarea şi dezvoltarea IMM-urilor, Legea privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, Legea privind ucenicia la locul de muncă, Hotărârea de Guvern privind registrul general de evidenţă a salariaţilor.

Legea prevenţiei nu va fi aplicată în cazurile în care un pericol pentru constatarea situaţiei fiscale, există un pericol grav şi iminent de accidentare pentru salariaţi sau se utilizează munca nedeclarată sau a minorilor.

Spre exemplu, Legea prevenţiei nu se aplică pentru sancţiunile prevăzute pentru fapte precum munca la negru, respectiv pentru primirea la muncă a până la 5 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, sancţiunea fiind amendă de la 10.000 la 20.000 de lei pentru fiecare persoană identificată. În acest caz nu va fi admis sistemul prevenţiei deoarece s-ar ajunge la încurajarea muncii nedeclarate, prin nesancţionarea acestei fapte.

Termenul estimat pentru redactarea formei finale a acestui proiect de lege, avizarea interministerială şi adoptarea în şedinţa de Guvern este 23 februarie 2017. (Text: Agerpres, Foto: shutterstock.com)