Revoluţia din 1989: 26-31 decembrie – preluarea puterii de către CFSN

revolutia-89-05

Anul 1989 a fost marcat, la nivel internaţional, de un val de evenimente care au condus la căderea, rând pe rând, a regimurilor comuniste din Europa Centrală şi de Est.

România a fost singura ţară din această zonă în care trecerea de la totalitarism la democraţie s-a făcut prin violenţă şi în care conducătorii vechiului regim au fost executaţi. Perioada 26-31 decembrie 1989 poate fi definită prin preluarea puterii de către Consiliul Frontului Salvării Naţionale (CFSN).

26 DECEMBRIE 1989: Petre Roman este numit în funcţia de prim-ministru al Guvernului României, prin decret al CFSN.

Sunt abrogate legi, decrete, acte şi normative ale vechiului regim. Se instituie Tribunale Militare Extraordinare împuternicite să judece, în procedură de urgenţă, cazurile de terorism, iar sentinţele să fie executate imediat. Se acordă un termen-limită, respectiv 28 decembrie, ora 17.00 — pentru depunerea armelor.

revolutia-89-06

Este adoptat Decretul CFSN privind trecerea în componenţa Ministerului Apărării Naţionale a Departamentului Securităţii Statului şi a altor organe din subordinea Ministerului de Interne, precum şi a Decretului-lege prin care sunt abrogate toate decretele prin care s-au acordat titluri şi ordine ale României lui Nicolae Ceauşescu şi Elena Ceauşescu.

Printre alte legi abrogate se numără: Legea nr. 5 din 1969 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Apărării; Legea nr. 58 din 1976 privind sistematizarea teritoriului şi localităţilor urbane şi rurale; Legea nr. 3 din 1982 privind participarea cu părţi sociale a oamenilor muncii la fondul pentru dezvoltarea întreprinderilor; Hotărârea M.A.N. nr. 5 din 1984 privind aprobarea Programului de alimentaţie ştiinţifică a populaţiei; Decretul nr. 770 din 1966 privind reglementarea întreruperii cursului sarcinii; Decretul nr. 358 din 1948 pentru stabilirea situaţiei de drept a fostului cult greco-catolic, regimul aparatelor de multiplicat şi al maşinilor de scris etc.

27 DECEMBRIE 1989: Este adoptat Decretul-lege nr.2 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea CFSN şi a consiliilor teritoriale.

Este ales Biroul Executiv al CFSN compus din: Ion Iliescu – preşedinte, Dumitru Mazilu – prim-vicepreşedinte, vicepreşedinţi – Cazimir lonescu, Kiraly Karoly; secretar – Dan Marţian; membri: Bogdan Teodoriu, Vasile Neacşa, Silviu Brucan, Gheorghe Manole, Ion Caramitru, Nicolae Radu.

Personalităţi politice din întreaga lume precum George Bush (SUA), Mihail Gorbaciov (URSS), Vaclav Havel (Cehoslovacia), Francois Mitterand (Franţa), Hans-Dietrich Genscher (R.F. Germania), Margaret Thatcher (Marea Britanie), Manfred Worner (Alianţa Nord-Atlantică) etc trimit mesaje de salut şi sprijin pentru poporul român.

revolutia-89-07

28 DECEMBRIE 1989: Iau sfârşit tirurile armelor de foc în urma măsurilor excepţionale luate de CFSN.

Se înfiinţează, prin decrete-legi ale CFSN, Ministerul Economiei Naţionale, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Mediului Înconjurător, Ministerul Culturii. În fruntea ministerelor sunt numite o serie de personalităţi ale vieţii publice. Victor Atanasie Stănculescu este numit ministru al Economiei, iar Sergiu Celac — ministru al Afacerilor Externe.

Nicolae şi Elena Ceauşescu sunt înmormântaţi, în secret, la Cimitirul Ghencea Civil din Bucureşti.

Se constituie, la Sibiu, Forumul Democratic German din România.

Se înfiinţează Partidul Naţional Țărănesc Creştin Democrat prin fuziunea Partidului Naţional-Țărănesc cu Partidul Creştin Naţional Țărănesc (creat la 22 dec. 1989). Se reînscrie oficial la 7 ianuarie 1990. Primul preşedinte: Corneliu Coposu (1990-1995).

Se constituie Comitetul provizoriu al Uniunii Scriitorilor: Mircea Dinescu, preşedinte; membri: Ana Blandiana, Dan Deşliu, Ștefan Augustin Doinaş, Domokos Geza, Octavian Paler, Eugen Simion, Stelian Tănase, Dan Hăulică — purtător de cuvânt.

revolutia-89-08

29 DECEMBRIE 1989: Are loc prima şedinţă a guvernului provizoriu, condus de Petre Roman şi este desfiinţat Departamentul Securităţii Statului, prin decret al CFSN.
Sunt adoptate Decretul CFSN privind desfiinţarea Departamentului Securităţii Statului şi Decretul-lege pentru urmărirea, judecarea şi pedepsirea unor infracţiuni, care prevede majorarea pedepselor pentru acte de vandalism, distrugeri, furturi, tâlhărie şi violenţă.

30 DECEMBRIE 1989: Se constituie, la Bucureşti, Grupul pentru Dialog Social (GDS), care îşi propunea crearea unei „instanţe de reflexie critică” asupra problemelor societăţii civile.

31 DECEMBRIE 1989: Preşedintele CFSN, Ion Iliescu, cu prilejul discursului de Anul Nou, anunţă: abolirea pedepsei cu moartea, sistarea exporturilor de alimente, realizarea unor importuri de bunuri de consum, sistarea unor lucrări de investiţii costisitoare (Canalul Dunăre-Bucureşti, Sistemul hidrotehnic Dunăre-Jiu-Argeş, zona liberă din portul Constanţa, Centrala termoelectrică Anina, Casa Poporului ş.a.); acordarea unor loturi în folosinţă personală de până la 5.000 mp membrilor cooperatori; declararea terenului aferent casei de locuit, anexelor gospodăreşti şi curţii din jurul acestora în zonele cooperativizate proprietate particulară a deţinătorilor, cu drept de înstrăinare ş.a.

Sunt adoptate Decretul-lege privind repatrierea cetăţenilor români şi a foştilor cetăţeni români şi Decretul-lege privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Guvernului României. (Text si foto: Agerpres)