Reguli privind afişajul electoral în perioada campaniei electorale

afisaj electoral

Potrivit legislaţiei electorale, afişele electorale ale candidaţilor înscrişi în alegerile locale pot fi depuse doar în perioada campaniei electorale, în cazul alegerilor locale din 5 iunie 2016, în intervalul 6 mai – 4 iunie 2016. Cu toate acestea, în 2016, peste tot în ţară afişe stradale, bannere, panouri cu politicieni au apărut cu mult timp înainte de campanie.

Prevederi legale cu privire la afişajul electoral

Potrivit calendarului alegerilor locale din 5 iunie 2016, până la începerea campaniei electorale, cel mai târziu, la 5 mai 2016, primarii trebuie să stabilească locurile speciale pentru afişaj electoral şi să asigure amplasarea de panouri electorale în cadrul acestora, ţinând seama de numărul partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice şi alianţelor electorale care declară că depun liste de candidaţi, candidaturi pentru funcţia de primar, precum şi de candidaţii independenţi. Primarii sunt de asemenea obligaţi să monteze panouri pentru afişajul electoral în fiecare subdiviziune a unităţii administrativ-teritoriale.

Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 din 20 mai 2015 detaliază, la articolul 79, condiţiile în care, în campania electorală, partidele pot să îşi facă publicitatea electorală de tip outdoor (stradal). O primă regulă prevede ca locurile destinate afişajului electoral să fie situate în zone frecventate de cetăţeni, fără să stânjenească însă circulaţia pe drumurile publice şi celelalte activităţi din localităţile respective.

Este interzisă utilizarea de către candidaţi a locurilor speciale de afişaj electoral, dacă se împiedică astfel folosirea acestora de către alţi competitori electorali. Pe un panou electoral, fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală care participa la alegeri poate aplica un singur afiş electoral.

Un afiş electoral amplasat în locurile prevăzute la alin. (1) nu poate depăşi dimensiunile de 500 mm o latură şi 350 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură.

În alte locuri decât cele stabilite conform de către primarii localităţilor, afişajul electoral este permis numai cu acordul proprietarilor, al administratorilor sau al deţinătorilor.

Sunt interzise, de asemenea, afişele electorale care combină culori sau alte semne grafice, astfel încât să evoce simbolurile naţionale ale României ori ale altui stat.

Primarii sunt obligaţi să asigure integritatea panourilor, a afişelor electorale şi a altor materiale de propagandă electorală amplasate în locuri autorizate.

Potrivit Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente (AEP) privind aprobarea Ghidului finanţării campaniei electorale la alegerile locale din anul 2016 (art. 25), este considerat material de propagandă electorală orice material scris, audio sau video, care este utilizat în perioada 6 mai — 4 iunie 2016, care se referă în mod direct la un candidat sau partid politic care participă la alegeri şi care are obiectiv electoral.

Aceeaşi hotărâre prevede obligaţia competitorilor electorali de a imprima pe toate materialele de propagandă electorală denumirea competitorului politic care le-a comandat, denumirea operatorului economic care le-a realizat, precum şi codul unic de identificare atribuit de la desemnarea mandatarului financiar.

Potrivit Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, toate formele de publicitate stradală sunt amplasate în baza unei autorizaţii de construire, emisă de către primarii de sector, sau de către Primarul General pentru zonele protejate.

Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale interzice competitorilor politici să utilizeze în campania electorală bannere, mesh-uri, panouri publicitare, steaguri publicitare, calcane, ecrane publicitare, indicatoare publicitare direcţionale, structuri de publicitate autoportante, publicitate luminoasă, publicitate pe vehicule, mai precizează AEP.

Precizările AEP cu privire la afişele politicienilor înainte de începerea campaniei pentru alegerile locale din 5 iunie 2016

În condiţiile în care în preajma alegerilor locale din 5 iunie 2016, afişe, panouri, bannere cu politicieni au apărut, peste tot în ţară, cu mult timp înainte de campania electorală, cetăţeni şi organizaţii neguvernamentale au făcut mai multe reclamaţii la AEP. Într-un comunicat al instituţiei din 13 martie 2016, se precizează cu privire la sesizările care au fost depuse că instituţia a constatat că tipurile de afişaje care au făcut obiectul sesizărilor au un caracter politic/publicitar, şi nu unul electoral.

La 26 martie 2016, reprezentantul AEP Marian Muhuleţ a pecizat că afişele cu politicieni apărute pe stradă înainte de campanie, în 2016, nu sunt considerate afişe electorale, ci doar forme de publicitate generală.

„Publicul din România era obişnuit ca partidele politice să desfăşoare acest gen de campanie electorală în cele 30 de zile de campanie, de data asta partidele s-au hotărât să facă această campanie cu mult mai devreme de perioada campaniei. AEP susţine că acele panouri şi afişaje pe care le vedeţi în oraşe sunt panouri care nu au nicio legătură cu prevederile legislaţiei electorale”, a explicat reprezentantul AEP Marian Muhuleţ.

Într-un alt comunicat din 25 aprilie 2016, AEP a precizat că există două tipuri de activităţi de promovare la care pot recurge entităţile politice: acţiuni de publicitate politică şi acţiuni de publicitate electorală, delimitate sub aspect temporal în funcţie de data alegerilor. Astfel, în perioada preelectorală, partidele şi candidaţii au avut voie să îşi facă publicitate politică, dar nu şi publicitate electorală.

Dacă până la începerea campaniei electorale, competenţele AEP privind sancţiunile în campaniile electorale se reduc doar la verificarea legalităţii surselor de finanţare pentru activităţile de publicitate politică, începând cu data de 6 mai, instituţia poate aplica sancţiuni, dacă formatul materialelor de propagandă electorală sau locul în care acestea sunt amplasate nu sunt respectate, a adăugat AEP.

În acelaşi comunicat, AEP a lansat un apel la adresa competitorilor electorali pentru retragerea din spaţiul public, până la începerea campaniei electorale, a tuturor materialelor de publicitate politică care au apărut pe străzi cu mult timp înainte de campanie şi care au, în general, dimensiuni mai mari decât cele prevăzute de lege.

Preşedintele AEP, Ana Maria Pătru, a precizat că singurele materiale de propagandă electorală permise sunt afişele care trebuie să respecte anumite dimensiuni, materialele de propagandă electorală difuzate la televiziuni, radiouri şi publicate în presa scrisă şi în mediul online, broşurile, pliantele şi alte materiale tipărite din aceeaşi categorie. (Text: Agerpres, Foto: turnulsfatului.ro)