Programul ICR de burse şi rezidenţe continuă în 2015

ICRProgramele de burse şi rezidenţe destinate artiştilor plastici, muzicienilor, cercetătorilor, arhitecţilor şi urbaniştilor români, românilor din afara ţării, traducătorilor din limba română profesionişti şi în formare, precum şi cercetătorilor şi jurnaliştilor străini continuă în 2015, se arată într-un comunicat al Institutului Cultural Român (ICR). 

Bursele „Constantin Brâncuşi” şi „George Enescu” le oferă artiştilor plastici şi muzicienilor posibilitatea de a petrece o perioadă de trei luni la Cite Internationale des Arts din Paris, informează organizatorii în documentul citat. Valoarea unei burse este de 4.554 euro pentru trei luni, data limită pentru depunerea dosarelor fiind 15 noiembrie.

Obiectivul principal programului este introducerea artiştilor români în circuitul valorilor europene, prin oferirea şansei de a lucra într-un mediu artistic internaţional (în arte plastice şi muzică). Programul se adresează artiştilor plastici şi muzicienilor români cu studii universitare de specialitate încheiate şi cu performanţe recunoscute în domeniu.

Bursele „Lucian Blaga” se adresează cercetătorilor români şi constau în subvenţia pentru un stagiu academic de trei luni în vederea documentării şi cercetării ştiinţifice într-o instituţie universitară sau de cercetare din străinătate. Programul este dedicat schimburilor academice, vizând doctoranzi şi cercetători consacraţi, care lucrează pe o temă de interes pentru cercetarea românească în directă legătură cu o altă temă mai largă ce presupune o perioadă de cercetare desfăşurată în mediul academic (universităţi, institute de cercetare, biblioteci, etc.) din ţara care face obiectul cercetării candidaţilor, în vederea pregătirii lucrărilor de doctorat, respectiv a lucrărilor care urmează a fi publicate. Sumele acordate sunt de 4.500 euro/bursă, data limită pentru depunerea dosarelor este 31 iulie.

Bursele „Ion Mincu”, program inaugurat în anul 2013, încurajează absolvenţii la nivel de masterat şi doctorat în domeniile arhitecturii şi urbanismului şi perfecţionarea studiilor, timp de două luni, în cadrul unor instituţii de învăţământ şi cercetare din Europa. Instituţiile sunt alese de candidaţi în funcţie de proiectele de cercetare gândite în prealabil. Sumele acordate sunt de 3.000 euro/bursă, iar data limită de depunere a dosarelor este 15 septembrie.

Bursele pentru românii din afara ţării constau în sprijinul financiar pentru un stagiu de două luni într-o instituţie din România. Acest program este dedicat exclusiv perfecţionării academice, adresându-se studenţilor masteranzi şi doctoranzi, pentru pregătirea lucrărilor de masterat/ doctorat. Bursele, în număr de trei, se acordă cetăţenilor de origine română care trăiesc în afara ţării. Valoarea unei burse este de 2.000 euro/bursă, data limită pentru depunerea dosarelor fiind 10 iulie.

Bursa destinată cercetătorilor străini constă din sprijinul financiar pentru un stagiu de trei luni într-o instituţie de profil din România, în vederea elaborării unei lucrări de cercetare asupra unei problematici care vizează societatea românească. Bursa este destinată doctoranzilor care lucrează pe o temă care priveşte spaţiul românesc şi vizează perfecţionarea academică pentru pregătirea lucrărilor de doctorat. Sumele acordate sunt de 3.000 euro/bursă, iar data limită pentru depunerea dosarelor este 15 noiembrie.

Bursele de cercetare şi documentare destinate jurnaliştilor culturali străini constau în susţinerea financiară a unui stagiu de documentare de o lună în România, în vederea promovării fenomenului cultural românesc în presa străină. Se acordă burse jurnaliştilor străini care propun proiecte reflectând diverse aspecte ale culturii româneşti. Numărul de burse acordate anual este de 10, distribuite în funcţie de perioadă convenită împreună cu jurnaliştii selectaţi, până la sfârşitul anului calendaristic. Aceştia îşi vor desfăşura perioada de documentare pe durata unei singure luni, data limită pentru depunerea dosarelor fiind 21 aprilie iar sumele acordate sunt de 1.500 euro/bursă.

Bursele pentru traducători profesionişti. Programul îşi propune o colaborare cât mai strânsă cu traducătorii profesionişti, specializaţi în traducerea autorilor români în limbi străine. Candidaţilor selecţionaţi li se oferă posibilitatea de a traduce în România şi de a interacţiona în mod direct cu scriitorii, editorii şi traducătorii români, precum şi cu mediul care defineşte literatura română. Sumele acordate sunt de 2.000 euro – 1.000 euro pentru o lună, respectiv 2.000 euro pentru cele două luni, împărţiţi în două tranşe egale. Data limită pentru depunerea dosarelor este 30 iunie.

Programul de rezidenţe pentru traducătorii în formare vizează noua generaţie de traducători ai literaturii române într-un număr cât mai mare de limbi străine, precum şi o colaborare mai strânsă cu traducătorii profesionişti existenţi. În acest scop, candidaţilor selecţionaţi li se oferă o rezidenţă de o lună în România.

Se asigură trei cursuri pe săptămână, timp de trei săptămâni, având ca invitaţi profesori consacraţi în trei domenii importante, pe care bursierii le vor studia pe durata stagiului: Introducere în limba română – noţiuni de gramatică şi sintaxă; Introducere în literatura română şi Seminarii de traductologie.

Se asigură cazarea pentru cei zece bursieri pe toată durata stagiului de o lună la complexul Palatele Brâncoveneşti din Mogoşoaia, precum şi transportul pentru cursuri între Mogoşoaia şi Bucureşti. Valoarea unei rezidenţe este de 1.000 euro/persoană, iar numărul de rezidenţe acordate anual sunt de 10. Data limită pentru depunerea dosarelor este 15 august. (Text: Agerpres, Foto: icr.ro)