Prima etapă pentru înscrierea copiilor în învăţământul primar

invatamant primar

Părinţii pot completa, începând de luni, 29 februarie, cererile tip pentru înscrierea copiilor în învăţământul primar. Procesul are loc în două etape: 29 februarie – 18 martie şi 30 martie – 8 aprilie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

Cererile pot fi completate online sau la unitatea de învăţământ la care părinţii solicită înscrierea copiilor, iar validarea se va face la şcoala respectivă zilnic, în intervalul orar 8,00 — 20,00 (de luni până vineri) şi sâmbăta de la 9,00 la 13,00.

Procesarea de către Comisia naţională de înscriere a copiilor în învăţământul primar a cererilor tip cu ajutorul aplicaţiei informatice şi repartizarea la şcoala de circumscripţie a celor ai căror părinţi au solicitat acest lucru în cerere se vor face pentru prima etapă de înscriere până pe 21 martie.

Între 22 şi 24 martie va avea loc procesarea la nivelul unităţilor de învăţământ, pe baza informaţiilor din cererile tip de înscriere şi din documentele depuse de părinţi, a cererilor părinţilor care solicită înscrierea la o altă şcoală decât cea de circumscripţie, pe locurile rămase libere.

Tot în această perioadă se vor face admiterea sau respingerea cererilor la nivelul Comisiei de înscriere din unităţile de învăţământ, prin aplicarea criteriilor generale şi specifice de departajare şi validarea de către consiliul de administraţie al şcolii a listei candidaţilor admişi în această etapă.

Între 25 şi 26 martie se vor afişa în unităţile de învăţământ şi pe site-ul Inspectoratului Şcolar numele candidaţilor înmatriculaţi, numărul de locuri rămase libere şi lista copiilor neînscrişi după prima etapă.

Pe 29 martie se vor afişa la unităţile de învăţământ şi pe site-ul Inspectoratului Şcolar procedurile specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile.

Între 30 martie şi 8 aprilie se vor depune cererile-tip de înscriere la secretariatul unităţii de învăţământ aflate pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate pentru etapa a doua de către părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio instituţie şcolară în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă. Tot atunci vor fi validate cererile tip de înscriere la unitatea de învăţământ aflată pe prima poziţie în opţiunile privind înscrierea copiilor.

Pe data de 15 aprilie se vor afişa la fiecare şcoală listele finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare, iar între 18 aprilie — 22 aprilie se vor face centralizarea şi soluţionarea de către Inspectoratul Şcolar a cererilor părinţilor copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ.

Copiii care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2016 inclusiv, care nu au fost înscrişi în învăţământul primar în anul şcolar 2015-2016 şi ai căror părinţi solicită înscrierea direct în clasa I pot fi înmatriculaţi, doar pentru anul şcolar 2016-2017, în clasele I deja existente, pe locurile disponibile, conform unei proceduri publicate pe site-ul Ministerului Educaţiei.

Potrivit precizărilor privind stabilirea locurilor disponibile la clasa I, dacă numărul de elevi existenţi în clasa pregătitoare în anul şcolar 2015-2016 este mai mare sau egal cu 25, atunci nu există locuri disponibile. Însă, dacă sunt mai puţini de 25 numărul de locuri disponibile se calculează ca diferenţă între 25 şi numărul de elevi existenţi în clasă în anul şcolar 2016-2017.

Depunerea solicitărilor de înscriere în clasa I se face direct la unitatea de învăţământ, neexistând posibilitatea completării online. În solicitările părinţilor/ tutorilor/reprezentanţilor legali se va menţiona cauza amânării înscrierii în învăţământul primar.

Părintele poate depune o singură solicitare, fie la şcoala de circumscripţie, fie la o altă şcoală din lista unităţilor de învăţământ cu locuri disponibile. Solicitările vor fi verificate şi centralizate de unităţile de învăţământ şi transmise inspectoratelor şcolare spre avizare.

În situaţia în care într-o unitate de învăţământ numărul cererilor este mai mare decât numărul locurilor disponibile, înscrierea în clasa I se va face în perioada 11 martie — 16 martie 2016, conform unei proceduri specifice elaborate de inspectoratul şcolar, pe baza criteriilor generale şi a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile, având prioritate criteriul apartenenţei la circumscripţia şcolară.  (Text: Agerpres, Foto: stockvault.net)