Plaiul Hoţilor

Plaiul-Hotilor-01

Plaiul Hoţilor sau Punctul fosilifer Plaiul Hoţilor este o rezervaţie naturală de tip paleontologic aflată în judeţul Prahova, pe teritoriul administrativ al oraşului Sinaia, în partea de sud-vest a acestui oraş, lângă drumul naţional DN71 ce leagă judeţul Prahova de judeţul Dâmboviţa.

Aflată la 1.100 de metri altitudine, această rezervaţie se întinde pe o suprafaţă de aproximativ şase hectare pe o culme în prelungirea Munţilor Păduchiosul şi este inclusă în Parcul Natural Bucegi.

Plaiul Hoţilor a fost declarată arie protejată prin Legea nr.5 din 6 martie 2000 (privind aprobarea Planului naţional de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a) şi reprezintă o zonă de abrupturi calcaroase, cu formaţiuni de flişuri cretacice stratificate, alcătuite din roci argilo-marnoase de culoare cenuşiu-gălbui, marne tari şi conglomerate tilloide.

Principalul obiectiv ocrotit în cadrul acestei rezervaţii este reprezentat de blocurile mari de calcar de Stamberg în care au fost determinate peste 250 de specii de fosile ale unor organisme ce trăiau acum zeci de mii de ani în acest areal, ceea ce face din această arie protejată una dintre cele mai importante rezervaţii din Parcul Naţional Bucegi. Între speciile de fosile determinate se numără 80 de specii de bivalve (moluşte), 60 de specii de gasteropode precum şi specii de decapode (crustacee), cefalopode, branhiopode, corali, hidrozoare şi spongieri.

Plaiul-Hotilor-02

Rocile din Plaiul Hoţilor păstrează, de asemenea, numeroase fosilele vegetale ce se amestecă printre fosilele de origine animală, alcătuind un areal unic prin bogăţia datelor oferite cercetătorilor. Pot fi observate astfel, în cadrul formaţiunilor cretacice, roci argilo-marnoase, de culoare cenuşiu-gălbui, acoperite de marne tari, de cărbuni de pământ şi de conglomerate tilloide. De asemenea, pot fi observate şisturi marno-argiloase cu inserţii de calcit, cu bogate depozite de faună fosilă, precum şi cu depozite de resturi fosile de plante.

Locul fosilifer Plaiul Hoţilor rămâne un obiectiv turistic deosebit, din Valea Prahovei, atât din punct de vedere paleontologic, cât şi peisagistic. Este deschis turiştilor fără taxă de vizitare şi fără condiţii de campare. (Text: Agerpres, Foto: cesavezi.ro)