Peştera Şugău

Pestera-Sugau-01

Situată în Munţii Giurgeului la poalele de SE al masivului Şipoş-Piatra Ascuţită (1.568 m), Peştera Şugău este cea mai importantă peşteră din Grupa Moldo-Transilvană a Carpaţilor Orientali. Renumele peşterii se datorează galeriilor strâmte, formaţiunilor şi formelor de peşteră, cum ar fi stalactite conice, stalagmite, stalactite şi stâlpi cu guler (tip buzdugan deosebit de rare), stalactite fistulare, coralite, stalactite lumânări şi altele.

Sub aspect mineralogic se pot studia spectaculoasele cristalizări ale calciului în formă aragonitică, precum şi formaţiuni helictite (formaţiune calcitică ce se ramifică în toate direcţiile, neţinând cont de gravitaţie). În timpul iernii, zonele de la intrare sunt folosite de specii de fluturi (precum Scoliopterix libataix), iar în perioadele de toamnă târzie, iarnă şi în lunile reci de primăvară, peştera adăposteşte mai multe specii de lilieci, ca Plecotus auritus, Miniopterus schreibersi, Myotis myotis.

Accesul la peşteră se realizează dinspre Gheorgheni de pe DN12 (Gheorghieni – Miercurea Ciuc) km 8+200m, pe drumul forestier Heveder (localitate componentă a comunei Voşlobeni) sau din comuna Voşlobeni apoi pe drumul forestier sus menţionat (6 km de pe DN). Dezvoltat într-o klippă de calcar cristalin cu intruziuni dolomitice, acest strat petrografic are o lungime de 10 km, o lăţime de 2 km şi o înălţime care pe alocuri depăşeşte 200 m. Lungimea vizitabilă este de 1.021 m, cu o diferenţă de nivel de 67 m.

Altitudinea de intrare în Galeria Principală este de 1 060 m, ieşirea fiind la 993 m. Doar o porţiune a peşterii poate fi vizitată, în alte zone fiind permis doar accesul speologilor. În peşteră, temperatura medie este de 7-9 grade Celsius, cu o umiditate de peste 90% şi conţine dioxid de carbon într-o concentraţie mai mare decât cea normală.

Primele lucrări de derocare au fost efectuate în 1934, când a fost lărgită galeria de intrare. În 1961 a început o cercetare sistematică speologică a arealului carstic. În 1965, s-a realizat intrarea în Galeria Principală (etajul superior), fiind executată prima hartă topografică. Tot în acest an, specialiştii Margareta Dumitrescu şi Traian Orghidan cercetează sub aspect biospeologic peştera. Începând cu 1974, se fac lucrări de amenajare a traseului turistic în Galeria Principală.

Peştera Şugău este împărţită în patru etaje de galerii dispuse pe mai multe nivele. Galeria Principală are intrarea protejată. Există mai multe săli, printre care „sala Vestiar”, „sala Sfatului”, „Culoarul Descoperitorilor”, unde se pot observa interesante speleoteme cu forme specifice: Meduza, Şirul de stâlpi, Bastionul, Broasca ţestoasă cu Delfinul, Lumea fermecată.

În tavan se pot admira forme de coroziune ce poartă denumirea de „Ochii bufniţei uriaşe”. Ramificaţia sudică continuă cu „sala Hornurilor”, „sala lui Edmund” şi „sala Muzicii”. O altă ramificaţie se deschide din „sala Buzduganelor” denumită „Braţul Preaplin”, care adăposteşte stalactite, stalagmite şi coloane cu aspect gulerat.

Pestera-Sugau-02

„Braţul Preaplin” are o lungime de 40 metri şi continuă cu săli deosebit de ornamentate: „sala Stâlpului” cu o coloană înaltă de 4 metri şi diametrul de 0,8 metri, cea mai înaltă formaţiune din peşteră. Tot aici pot fi admirate speleotemele „Candelabrul Minunat” şi „Pagoda„. Dorindu-se conservarea acestei zone, această parte a peşterii a fost declarată rezervaţie interioară şi ocrotită. Nivelurile inferioare sunt greu accesibile, fiind deschise doar celor care doresc să practice un turism extrem.

Rezervaţia Naturală Şugău totalizează 18,30 ha, unde pe lângă diferite specii de răşinoase şi foioase pot fi întâlnite şi alte specii deosebit de rare din familia orhideelor: „Papucul Doamnei” – Cypripedium calceolus (specie rară de orhidee, unică în Europa, aflată pe cale de dispariţie, ocrotită prin lege), Cephalantera rubra, Epipactis atrorubens, Epipactis helleborine, Gimnadenia conopseea, Gimnadenia adoratissima. În prezent, Rezervaţia Naturală Şugău este administrată de Asociaţia „Lacu roşu Adventure”, fondată în 2005 cu scopul de a promova turismul ecologic, turismul sportiv-extrem (canyoning, alpinism, ciclism montan, turism speologic). (Text: Agerpres, Foto: worldwideromania.com, sugo.ro, Video: youtube.com)