Peste 3 milioane de elevi în anul şcolar 2016-2017

prima-zi-de-scoala

Peste 3 milioane de elevi şi preşcolari încep luni, 12 septembrie, semestrul I al anului şcolar 2016-2017, potrivit calendarului aprobat prin ordin al ministrului Educaţiei, Mircea Dumitru.

Noul an şcolar are 35 de săptămâni de cursuri, însumând 169 de zile lucrătoare, şi se structurează în două semestre: 12 septembrie 2016 — 3 februarie 2017, respectiv 13 februarie 2017 — 16 iunie 2017.

Vacanţele elevilor sunt programate astfel: vacanţa de iarnă — 24 decembrie 2016 — 8 ianuarie 2017, vacanţa intersemestrială — 4—12 februarie 2017, vacanţa de primăvară — 19-30 aprilie 2017 şi vacanţa de vară — 17 iunie — 10 septembrie 2017. De asemenea, în săptămâna 29 octombrie — 6 noiembrie 2016, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă. Pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar se încheie în data de 26 mai 2017, iar pentru clasa a opta, în data de 9 iunie 2017.

Programul naţional ‘Școala altfel’ are o durată de cinci zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar şi poate fi derulat pe baza unei planificări ce rămâne la decizia şcolilor, precizează ministerul.

Astfel, în funcţie de ciclurile de învăţământ şcolarizate, unităţile de învăţământ pot opta pentru unul dintre următoarele segmente: 21 noiembrie — 2 decembrie 2016, 27 februarie — 31 martie 2017 şi 15 mai — 9 iunie 2017 (învăţământul preşcolar şi primar), respectiv 17 octombrie — 2 decembrie 2016, 27 februarie — 31 martie 2017 şi 15 mai — 9 iunie 2017 (învăţământul gimnazial, liceal, profesional şi postliceal).

Intervalul aferent programului ‘Școala altfel’ nu coincide cu perioada în care se susţin tezele semestriale. Acestea vor avea loc, de regulă, la finalul semestrelor, după parcurgerea programei şcolare cu cel puţin trei săptămâni înainte de finalul semestrului. Etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare se organizează, de regulă, în perioada vacanţei de primăvară, potrivit calendarului olimpiadelor naţionale şcolare.

În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri. Unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare judeţene vor marca prin manifestări specifice, conform planificărilor existente la nivelul fiecărei şcoli, zilele de 5 octombrie (Ziua internaţională a educaţiei), 5 iunie (Ziua învăţătorului) şi 1 iunie (Ziua copilului).

Una dintre noutăţile următorului an şcolar este aceea că elevii vor avea un statut propriu. Acest document reglementează drepturile şi obligaţiile elevilor înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ de stat, particular sau confesional din România, primul de acest tip elaborat în România după 1990.

Drepturile elevilor sunt structurate în 5 categorii: drepturi educaţionale, drepturi de asociere şi exprimare, drepturi sociale, recompense şi alte drepturi. Documentul prevede deopotrivă îndatoriri, interdicţii şi sancţiuni pentru încălcarea de către elevi, în incinta unităţii de învăţământ, a prevederilor statutului sau a prevederilor explicite din actele normative în vigoare.

O altă noutate ţine de reducerea birocraţiei, respectiv în cadrul instituţiilor din sistemul de învăţământ sunt acceptate în relaţia cu cetăţenii documentele conforme cu originalul, în locul celor autentificate notarial.

Totodată, în cazul examenelor naţionale a fost eliminată prevederea conform căreia nota finală, după contestaţii, se modifică numai dacă există o diferenţă de minimum 0,5 puncte între nota iniţială şi nota de la contestaţii.

Ministerul Educaţiei a decis că, în calculul mediei de admitere în învăţământul liceal, ponderea mediei claselor V-VIII va reprezenta 20%, în comparaţie cu 25% cum este în prezent. Admiterea la liceu se va realiza într-o singură etapă computerizată, urmată de o etapă în care se vor analiza cazurile speciale. În acest fel, admiterea la liceu se va finaliza mai repede, în 21 iulie.

Potrivit Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, din totalul unităţilor de învăţământ preuniversitar la nivel naţional, peste 22.000 de clădiri ale acestora nu necesită obţinerea autorizaţiei privind securitatea la incendiu, iar peste 4.000 trebuie să obţină acest aviz.

Reprezentanţii ISU precizează că, în urma datelor din teren, clădirile care nu necesită obţinerea autorizaţiei sunt acelea care nu au efectuat modificări constructive sau au fost puse în funcţie anterior introducerii obligaţiei legale de obţinere a avizului.

De asemenea, centralizarea informaţiilor arată că 145 de unităţi şcolare din România au obţinut autorizaţia de securitate la incendiu în acest an.

Potrivit ISU, în perioada premergătoare începerii noului an de învăţământ au fost desfăşurate activităţi de inventariere a clădirilor existente la nivel naţional în care funcţionează şcoli şi grădiniţe şi au fost identificate condiţiile optime pentru asigurarea climatului de securitate.

La nivelul Capitalei, doar 39 de clădiri, din cele 1.139 care compun instituţiile de învăţământ, sunt autorizate pentru securitatea la incendiu, au precizat oficiali ai ISU Bucureşti — Ilfov.

Potrivit sursei citate, pentru 353 de clădiri nu este obligatorie obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, iar pentru 747 aceasta este obligatorie, ele fiind neautorizate.

De asemenea, MAI informează că peste 10.000 de poliţişti şi jandarmi vor fi angrenaţi, începând de luni, în acţiunile de menţinere a ordinii publice şi de asigurare a condiţiilor necesare creşterii gradului de siguranţă în proximitatea şcolilor, liceelor şi colegiilor din întreaga ţară.

„În baza Planului naţional de acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar, peste 10.000 de angajaţi ai MAI sunt angrenaţi în acţiunile de menţinere a ordinii publice şi de asigurare a condiţiilor necesare creşterii gradului de siguranţă în proximitatea şcolilor, liceelor şi colegiilor din întreaga ţară. Astfel, începând de luni, în zonele adiacente unităţilor de învăţământ vor acţiona zilnic peste 9.000 de poliţişti şi 1.000 de jandarmi, majoritatea având atribuţii pe linie de ordine publică şi siguranţă rutieră”, a anunţat MAI.

Totodată, pe parcursul întregului an şcolar, poliţiştii şi pompierii vor participa, la fel ca şi în anii precedenţi, la module de prevenire a infracţionalităţii juvenile organizate de către unităţile de învăţământ.

Potrivit sursei citate, anterior începerii anului şcolar, structurile operative ale MAI au efectuat evaluarea unităţilor şcolare din punct de vedere al asigurării cu pază şi elemente de securitate şi au acordat sprijin conducerii unităţilor de învăţământ preuniversitar în vederea realizării sau actualizării planurilor de pază. (Text: Agerpres, Foto: parintedemeserie.ro)