Ordinul şi Medalia „Virtutea Militară”

Virtutea-militara-01Ordinul ”Virtutea Militară” şi Medalia ”Virtutea Militară” cu însemne de pace şi de război fac parte din categoria decoraţiilor pe domenii de activitate, conform Legii nr. 459/2002 privind sistemul naţional de decoraţii al României.

Ordinul ”Virtutea Militară” cu însemne de pace şi de război se poate acorda: ofiţerilor în activitate, în rezervă sau în retragere şi personalului civil cu pregătire superioară care lucrează în ministere şi în instituţii centrale autonome cu responsabilităţi în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale şi aparţin forţelor terestre, inclusiv apărării antiaeriene şi radiolocaţiei; unităţilor militare româneşti care aparţin forţelor terestre, inclusiv apărării antiaeriene şi radiolocaţiei; unităţilor militare şi ofiţerilor sau personalului civil cu funcţii de răspundere, aparţinând forţelor terestre ale statelor cu care România are relaţii de colaborare în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.

Medalia ”Virtutea Militară” cu însemn de pace se poate acorda: maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate, în rezervă sau în retragere, militarilor în termen, militarilor angajaţi şi personalului civil fără studii superioare care lucrează în ministere şi în instituţii centrale autonome cu responsabilităţi în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale şi aparţin forţelor terestre, inclusiv apărării antiaeriene şi radiolocaţiei; maiştrilor militari, subofiţerilor, militarilor şi personalului civil, aparţinând forţelor terestre ale statelor cu care România are relaţii de colaborare în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.

Medalia ”Virtutea Militară” cu însemn de război se poate acorda aceloraşi categorii de persoane, indiferent de categoria de forţe armate sau de instituţia de care aparţin.

Ordinul ”Virtutea Militară” şi Medalia ”Virtutea Militară” se conferă de Preşedintele României prin decret, în baza propunerilor de decorare individuale făcute, potrivit art. 4 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, de miniştrii şi conducătorii instituţiilor centrale autonome de resort pentru persoanele din domeniul lor de activitate. Propunerile nominale pentru conferirea Ordinului ”Virtutea Militară” şi a Medaliei ”Virtutea Militară” sunt avizate de Cancelaria Ordinelor, în conformitate cu art. 5 din Legea nr. 29/2000.

Însemnul de pace al Ordinului ”Virtutea Militară” este o cruce cu braţe egale, emailată albastru, cu bordura albă, având aplicată pe medalionul central, avers, o acvilă ţinând în cioc o cruce ortodoxă. Însemnul de război al Ordinului ”Virtutea Militară” se distinge de însemnul de pace prin aplicarea între braţele crucii a două spade încrucişate, cu vârfurile în sus. Panglica ordinului este roşie cu două benzi albastre la margini. Însemnul de pace al Medaliei ”Virtutea Militară” este o piesă circulară, care are pe avers redată în relief stema României, iar însemnul de război este o cruce cu braţe egale, având aplicată pe medalionul central, avers stema României.

Ordinul ”Virtutea Militară” cu însemne de pace şi de război este asimilat în ierarhie, la grade egale, cu Ordinele ”Virtutea Aeronautică” şi ”Virtutea Maritimă”. Acesta cuprinde patru grade, care sunt, în ordine crescătoare: Cavaler; Ofiţer; Comandor; Mare Ofiţer. Membrii Ordinului ”Virtutea Militară” sunt numiţi „Cavaleri ai Ordinului Virtutea Militară”, indiferent de gradul pe care îl au.

Ordinul ”Virtutea Militară” cu însemn de pace este limitat la maximum 7.000 de membri, cu însemne diferite pentru militari şi civili. Ordinul ”Virtutea Militară” cu însemn de pace conferit cetăţenilor străini nu intră în acest număr, iar Ordinul ”Virtutea Militară” cu însemn de război se poate conferi nelimitat.

Medalia ”Virtutea Militară” cu însemn de pace cuprinde trei clase, care sunt, în ordine Virtutea-militara-03crescătoare: clasa a III-a; clasa a II-a; clasa I. Medalia ”Virtutea Militară” cu însemn de pace se poate acorda nelimitat pentru clasele a III-a şi a II-a şi este limitată la 7.000 de membri pentru clasa I, având însemne diferite pentru militari şi civili. Medalia ”Virtutea Militară” cu însemn de război cuprinde două clase, care sunt, în ordine crescătoare: clasa a II-a; clasa I. Medalia ”Virtutea Militară” cu însemn de război se poate conferi nelimitat.

Originile Ordinului şi Medaliei ”Virtutea Militară” se află în perioada domniei lui Alexandru Ioan Cuza (1859-1866), care a avut iniţiativa creării unor decoraţii româneşti: Ordinul Unirii, medaliile ”Virtutea Militară” şi ”Devotament şi Curagiu”, ultimele două confecţionate din argint. Creată în 1864, decoraţia ”Virtutea Militară”, de formă circulară, avea pe avers efigia domnitorului şi pe margine numele acestuia, iar pe revers denumirea medaliei.

Prin Legea de organizare a puterii armate din 27 martie 1872 s-a prevăzut şi înfiinţarea unei noi medalii cu această denumire, primul regulament al medaliei datând din 17 mai 1872. Medalia era organizată pe două clase, denumite ”de aur” şi ”de argint”. De formă circulară, avea pe avers efigia lui Carol I şi, circular, inscripţia: ”CAROL I DOMN AL ROMÂNIEI”, iar pe revers, înscris într-o cunună din frunze de laur şi măslin, inscripţia ”VIRTUTEA MILITARĂ”. Panglica era din rips moarat roşu cu câte o bandă albastru deschis pe margini. Numeroşi militari români, atât ofiţeri cât şi subofiţeri, au fost decoraţi în timpul războiului de independenţă din 1877-1878 cu Medalia ”Virtutea Militară”.

Prin Înaltul Decret nr. 2698 din 25 octombrie 1880 se instituie o nouă formă a acestei distincţii, numită Medalia ”Virtutea Militară de război”, iar prin Legea pentru instituirea Ordinului militar ”Mihai Viteazul” din 1916, Medalia ”Virtutea Militară” din ambele clase rămâne să se confere numai subofiţerilor şi trupei, devenind echivalentă ca importanţă cu Ordinul ”Mihai Viteazul” acordat ofiţerilor.

Virtutea-militara-02Printre cei cărora le-a fost decernată, în timp, Medalia ”Virtutea Militară” se numără, spre exemplu, generalul Grigore Crăiniceanu (1852-1935), specialist în fortificaţii, care în vara anului 1877 a condus lucrările de fortificaţie de la Calafat şi lucrările amplasamentelor pentru artilerie şi fortificaţiilor de la Plevna, Griviţa, Dolni Etropol şi Vidin, iar în anii războiului de reîntregire naţională (1916-1918) a contribuit la întărirea şi modernizarea liniei fortificate Galaţi-Nămoloasa-Focşani, precum şi Ecaterina Teodoroiu (1894-1917), ”eroina de la Jiu”, căreia, prin Înaltul Decret nr. 191 din 10 martie 1917, i-a fost conferită Medalia ”Virtutea Militară” de război clasa a II-a pentru vitejia şi devotamentul pe câmpul de luptă.

După 2002 au fost decorate cu acest Ordin, spre exemplu: Drapelul de luptă al Batalionului 2 Infanterie „Călugăreni” (Ordinul „Virtutea Militară” în grad de cavaler cu însemne de război, 2005), Drapelul de luptă al Batalionului 341 Infanterie (Ordinul ”Virtutea Militară” în grad de Cavaler cu însemne de război, 2006), Drapelul de luptă al Batalionului 33 Vânători de Munte „Posada” (Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler, cu însemn de război pentru militari, 2011), Drapelele de luptă ale Batalioanelor 280 şi 300 Infanterie Mecanizată, din compunerea Brigăzii 282 Infanterie Mecanizată „Unirea Principatelor” (Ordinul ”Virtutea Militară”, în grad de Ofiţer, cu însemn pentru militari, de război, în cadrul unei ceremonii de repatriere din Afganistan a militarilor români, 2012), Batalionul 191 Infanterie „Colonel Radu Golescu” (Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, de pace, 2013), Drapelul de luptă al Batalionului 33 Vânători de Munte „Posada” (Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Ofiţer, cu însemn pentru militari, de război, în semn de apreciere faţă de profesionalismul demonstrat în misiunile din Afganistan, 2014), Drapelul de luptă al Batalionului 151 Infanterie „Războieni” (Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Ofiţer, cu însemn pentru militari, de pace, 2014), Drapelul de luptă al Statului Major al Forţelor Terestre (Ordinul ”Virtutea Militară” în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, în semn de apreciere pentru înaltul profesionalism demonstrat în îndeplinirea cu succes a misiunilor încredinţate, pentru devotamentul şi curajul dovedite de militari pe timpul executării misiunilor în teatrele de operaţii, 2015), Drapelul de luptă al Diviziei 4 Infanterie „Gemina” (Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Ofiţer, cu însemn de pace, pentru militari, 2016) etc.

Ziua Ordinului ”Virtutea Militară” se sărbătoreşte la data de 23 aprilie, sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, patronul spiritual al forţelor terestre.(Text: Agerpres, Foto: canord.presidency.ro)