Muzeul de Artă Religioasă „Reîntregirea”

???????????????????????????????

Muzeul de Artă Religioasă „Reîntregirea” prezintă o parte din bogata colecţie de patrimoniu a Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia cuprinzând exemplare apărute sub tipăritura Mitropoliei Bălgradului şi câteva dintre cele mai reprezentative icoane pe lemn şi pe sticlă aparţinând pictorilor din centrele iconografice din Transilvania.

Colecţia Arhiepiscopiei a luat fiinţă în anul 1982 şi cuprinde peste 2300 de exemplare de carte veche românească şi peste 650 de icoane pe sticlă şi lemn. Din cadrul colecţiei, un fond important îl constituie icoanele pe sticlă creaţie a meşterilor zugravi activi în secolele XVIII—XIX din judeţele Alba şi Mureş din centrele Nicula, Maierii Alba Iuliei, Făgăraş, Lancrăm, Iernueni, Mărginimea Sibiului, Țara Oltului, cheii Braşovului, Nordul Transilvaniei şi Crişana.

Amplasat pe strada Mihai Viteazu, nr. 16 din Alba Iulia, muzeul a fost înfiinţat în anul 2008 şi este găzduit de un spaţiu al complexului Catedralei Reîntregirii Neamului. Simbol al unităţii naţionale Catedrala Reîntregirii Neamului domină oraşul prin înălţimea turlelor sale, de aproape 60 de metri şi este amplasat pe latura de apus a Cetăţii, având o amplă perspectivă spre Platoul Românilor, locul în care, în urmă cu 97 de ani, 100.000 de români au aprobat cu entuziasm Unirea cu Țara-Mamă. Construită între 1921-1922, este locul în care, la 15 octombrie 1922, au fost încoronaţi ca suverani ai României Mari Regele Ferdinand şi Regina Maria.

???????????????????????????????

Colecţia muzeală conservă piese de artă religioasă (icoane, veşminte preoţeşti) şi carte veche reprezentând istoria bisericii ortodoxe în Transilvania. Aceasta cuprinde 553 de icoane pe lemn, 361 de icoane pe sticlă, două icoane pe hârtie (xilografuri), 11 icoane pe tablă, 32 de cruci, şapte bucăţi de frescă, 25 de piese textile (antimise şi prapori), 27 de alte obiecte de cult şi 2.534 de cărţi vechi româneşti.

???????????????????????????????

Acestea provin din parohiile aflate în jurisdicţia Arhiepiscopiei de Alba Iulia, din judeţele Alba şi Mureş. Dintre acestea, sunt expuse, în prezent, 30 de icoane pe sticlă, realizate de pictori din centrele iconografice de la Maierii Bălgradului, Laz, Lancrăm, Nicula şi Șcheii Braşovului, şi 20 de icoane pe lemn, realizate de Iacob Zugraful şi Simeon Silaghi.

???????????????????????????????

Cea mai veche icoană pe lemn din colecţie, reprezentând pe Maica Domnului cu Pruncul, datează din secolul al XVI-lea, fiind pictată într-un atelier transilvănean şi a aparţinut Parohiei Țălna.

Din colecţia de carte, cea mai mare vechime o au patru file dintr-un exemplar al Tetraevanghelierului slavo-român tipărit de Filip Moldoveanu la Sibiu, între 1551-1553. Dintre exemplarele cele mai importante ale secolului al XVII — lea ieşite de sub teascurile tipografiei Bălgradului amintim: Noul Testament, Molitvelnic, Khiricadromion. (Text: Agerpres, Foto: ghidulmuzeelor.cimec.ro)