Ion I. Agârbiceanu, primul laser cu gaz (heliu-neon) din România

ion-i-agarbiceanuIon I. Agârbiceanu, fizician şi inginer, conducătorul lucrărilor care au dus la realizarea primului laser cu gaz (heliu-neon) din România, s-a născut la 6 ianuarie 1907, la Bucium-Şasa, judeţul Alba, fiind fiul prozatorului Ion Agârbiceanu.

A făcut studiile liceale la Cluj, apoi studii universitare la Institutul Electrotehnic din Bucureşti (1925-1929) precum şi la Facultatea de Știinţe din Paris unde, în 1934, şi-a luat doctoratul cu lucrarea ”Recherche sur le spectre de fluorescence et d’absorption des vapeurs de Iodine”, conform Dicţionarului ”Membrii Academiei Române” (Editura Enciclopedică/Editura Academiei Române, Bucureşti, 2003).

Din 1935 lucrează câţiva ani în industrie, în România şi la Londra, iar în 1941 devine asistent la Universitatea din Bucureşti, apoi şef de lucrări la Catedra de Fizică Generală (1943), profesor (1948) şi şef de catedră la Institutul de Petrol şi Gaze. Este transferat, în 1951, la Facultatea de Fizică din Bucureşti, devenind ulterior şef al Catedrei de Fizică din cadrul Institutului Politehnic din Bucureşti (1955-1971). S-a specializat în fizică atomică — spectroscopie.

Începând din 1956, la Institutul de Fizică Atomică din Bucureşti s-a organizat un laborator de ”metode optice în fizica nucleară”, în care, în 1962, sub conducerea lui Ion I. Agârbiceanu, s-a realizat cel dintâi laser cu gaz (heliu-neon) din România, cu radiaţie infraroşie. Rezultatele obţinute au fost prezentate şi în volumul ”Contributions á l’étude des lasers aux gas”, apărut în anul 1963. În 1969 laboratorul devine Secţia de Radiaţii şi Plasmă, profilându-se pe probleme de fizică şi tehnică a laserilor şi pe studiul plasmei de mare energie.

magurele-laser-1984

Ion I. Agârbiceanu a realizat însemnate studii şi în problema luminii polarizate (”Polarizarea parţială a luminii prin emisie”, 1951; ”Polarizarea fluorescenţei”, 1951; ”Lumina polarizată”, 1956). A prezentat în peste 100 de lucrări ştiinţifice, publicate în reviste de specialitate din ţară şi din străinătate, rezultatele cercetărilor sale în spectroscopie moleculară şi fluorescenţă, polarizarea luminii, elipsometrie, structuri hiperfine, metode optice în fizica nucleară, spectroscopia hertziană, studiul laserilor şi aplicaţiile lor etc.

Ales membru corespondent al Academiei Române la 21 martie 1963, Ion I. Agârbiceanu a fost, de asemenea, reprezentant al României în Uniunea Internaţională de Fizică Pură şi Aplicată, în Grupul European de Spectroscopie Atomică, precum şi vicepreşedinte al Comitetului Român de Fizică, afiliat Societăţii Europene de Fizică.

A încetat din viaţă la 9 martie 1971, la Cluj.

Romfilatelia a dedicat emisiunea de mărci poştale „Dincolo de frontierele cunoaşterii, Laser Valley – Land of Lights”, lansată în octombrie 2016, proiectului ştiinţific de anvergură internaţională ELI-NP precum şi fizicienilor de renume mondial Horia Hulubei şi Ion I. Agârbiceanu.(Text: Agerpres, Foto: ro.wikipedia.org, agerpres.ro)