Ioan Alexandru – „Mai presus de moarte, în Iubire”

ioan-alexandruPoetul Ioan Alexandru (pe numele său real Ion Şandor) s-a născut la 25 decembrie 1941 în comuna Ţopa Mică din judeţul Cluj.

A urmat cursurile liceului ”George Bariţiu” din Cluj (1958-1962), apoi cursurile Facultăţii de Filologie a Universităţii din Cluj (1962) şi ale Facultăţii de Limba şi Literatura Română a Universităţii din Bucureşti (1964-1968). În 1968 devine asistent la Facultatea de Limba şi Literatura Română a Universităţii din Bucureşti, iar în 1973 îşi ia doctoratul cu teza ”Patria lui Pindar şi Eminescu”, conform ”Dicţionarului scriitorilor români” (coordonatori: Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu; Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1995).

Pleacă la studii, ca bursier, în Germania (1968-1972), unde îl studiază pe Heidegger. A mai efectuat călătorii de studii şi în alte ţări, printre care Franţa, Grecia, Israel ş.a.

În 1960 debutează în ”Tribuna” cu poezii, iar debutul editorial se produce în 1964 cu volumul ”Cum să vă spun”. Au urmat numeroase alte volume: ”Viaţa deocamdată” (1965), ”Infernul discutabil” (1967), ”Vină” (1968), ”Vămile pustiei” (1969), ”Poeme” (1970), ”Imnele bucuriei” (1973), ”Imnele Transilvaniei” (1976), ”Iubirea de patrie” (1978), ”Imnele Moldovei” (1980), ”Imnele Ţării Româneşti” (1981), ”Pămînt transfigurat” (1982), ”Imnele iubirii” (1983), ”Imnele Putnei” (1985), ”Imnele Maramureşului” (1988), ”Bat clopotele în Ardeal” (1991).

”Urmând unei terminologii consacrate în istoria literară românească, Ioan Alexandru poate fi încadrat în ramura transilvană a tradiţionaliştilor, cu care are puternice afinităţi. Dintre aceştia, O. Goga şi L. Blaga, A. Cotruş ori M. Beniuc pot constitui câteva puncte de reper pentru o poezie ce se impune, încă de la prima carte, printr-o puternică originalitate. ‘Cum să vă spun’ (1964) anunţa din titlu nevoia imperioasă de confesiune şi căutare a unei expresii adecvate, greu de găsit în faţa presiunii unei vitalităţi elementare, grăbită să se transcrie. În postura de ‘zeu al tinereţii’, poetul celebrează frenezia descoperirii lumii ca miracol germinativ, neliniştile benigne ale maturizării, gravitatea întâlnirii cu noile ipostaze ale existenţei aşezate sub semnul efortului de a înţelege rosturile fundamentale, nostalgia satului părăsit pentru alte orizonturi, ‘primele iubiri’ — amestec de jubilaţie şi melancolie pe pragul dintre vârste (…)”, arată criticul literar Ion Pop în ”Dicţionarul scriitorilor români”.

”Odată cu ‘Vămile pustiei’ (1969), se evidenţiază în poezia lui Alexandru o năzuinţă de esenţializare a lirismului printr-o disciplinare conceptuală aproape absentă în cărţile anterioare. Ieşind din spaţiul strict al confesiunii şi transcripţiei unui univers elementar, poezia se constituie pe un sistem de aluzii la configuraţii simbolice consacrate de tradiţie. (….) Discursul poetic capătă un aer iniţiatic, reprezentările de factură alegorică ale unui ‘infern’ stilizat, plin de termeni generici, impun o imagine schematizată şi aluzivă a existenţei surprinse odinioară în manifestările ei cele mai concret-materiale”, remarcă, de asemenea, Ion Pop.

Ioan Alexandru a colaborat cu poeme, note, comentarii, confesiuni la majoritatea publicaţiilor literare. A realizat şi traduceri, din Rainer Maria Rilke (”Scrisori către un tânăr poet”) şi Pindar (”Ode”). În 1977 a realizat o traducere a ”Cântării cântărilor” din limba ebraică.

După 1989, s-a implicat în politică, fiind membru fondator al Partidului Naţional Ţărănesc Creştin Democrat (PNȚCD), precum şi deputat din partea acestui partid în anii ’90. A fost, de asemenea, co-fondator, în 1993, al Grupului de Rugăciune din Parlamentul României şi fondatorul Asociaţiei Pro-Vita.

I-au fost decernate Premiul Uniunii Scriitorilor (1965) şi Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti (1981).

Poetul Ioan Alexandru s-a stins din viaţă la 16 septembrie 2000, la Bonn, în Germania.

La 29 noiembrie 2001 a avut loc, în Aula Magna a Universităţii ”Aurel Vlaicu” din Arad, lansarea volumului retrospectiv ”Poezii” al poetului Ioan Alexandru. La 23 septembrie 2005, Asociaţia Pro-Vita din Braşov a organizat, la Muzeul Țăranului Român, proiecţia filmului documentar ”Mai presus de moarte, în Iubire”, dedicat operei şi memoriei poetului Ioan Alexandru, la comemorarea a cinci ani de la moartea acestuia.(Text: Agerpres, Foto: epoezii.eu)