Înălţarea Domnului la cer înseamnă înălţarea omului

Patriarhul-Daniel-02

Înălţarea Domnului la cer înseamnă înălţarea omului în lumina şi sfinţenia şi iubirea veşnică a Preasfintei Treimi, le-a spus joi, 9 iunie, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, celor prezenţi la Sfânta Liturghie de la Catedrala Patriarhală.

„Rostul Înălţării Domnului la Cer este trimiterea sau Pogorârea Duhului Sfânt. Dar de ce este trimis de către Dumnezeu Tatăl şi Dumnezeu Fiul Duhul Sfânt în lume? Ca să ne sfinţească şi să ne înalţe pe noi oamenii la Cer în iubirea Preasfintei Treimi, în Lumina şi Sfinţenia lui Hristos cel Răstignit, Înviat şi Înălţat întru slavă. Cu alte cuvinte, Înălţarea Domnului la Cer înseamnă Înălţarea Omului în Lumina şi Sfinţenia şi Iubirea Veşnică a Preasfintei Treimi ca urmare a lucrării întrupării şi jertfei şi învierii lui Iisus Hristos în lume”, a afirmat patriarhul.

El a explicat de ce s-a înălţat la cer Iisus Hristos.

„De ce se înalţă la cer? Se înalţă la cer ca să nu mai fie în faţa noastră, ci să fie în interiorul nostru prin Duhul Sfânt. În timp ce Iisus Mântuitorul era pe pământ, Duhul Sfânt era tainic prezent în Hristos. După Înălţarea Sa la cer şi trimiterea Duhului Sfânt peste ucenici, Iisus este acum tainic prezent în Duhul Sfânt. (…) De aceea, prin Duhul Sfânt se sfinţesc pâinea şi vinul care devin trupul şi sângele lui Hristos prin euharistie. (…) Înţelegem acum mai mult de ce nu există doar o legătură tainică între Crucea suferinţelor şi bucuria Învierii lui Hristos, ci şi o legătură tainică între Înălţarea lui Hristos la Cer şi pogorârea Duhului Sfânt ca pe noi oamenii să ne înalţe la Viaţa Veşnică spre slava Preasfintei Treimi şi spre bucuria celor care cred în Hristos şi împlinesc în viaţa lor voia lui”, a arătat PF Daniel.

În cuvântul său, patriarhul a amintit şi de prăznuirea pomenirii eroilor români din toate timpurile.

Pentru că, după cum Hristos s-a Înălţat la Ceruri întru slavă numai după ce a trecut prin jertfa Crucii, tot aşa şi noi cinstim pe acei oameni care s-au jertfit din iubire pentru ţară şi popor cu credinţă puternică şi au arătat că Iubirea este mai tare decât Moartea. De aceea îi cinstim noi pe Eroii Neamului”, a mai spus patriarhul Daniel.

Credincioşii ortodocşi şi greco-catolici sărbătoresc joi, la 40 de zile de la Paşte, Înălţarea Domnului la cer, fapt petrecut, potrivit Scripturilor, pe Muntele Măslinilor de lângă Ierusalim, unde Iisus şi-a chemat apostolii pentru o ultimă binecuvântare.

Deşi prin Înălţarea Domnului activitatea Sa pământească lua sfârşit, Iisus le-a spus ucenicilor chiar în momentul Înălţării: „Iată, Eu sunt cu voi până la sfârşitul veacurilor”.

El s-a înălţat pentru a trimite în lume Duhul Sfânt, aşa cum promisese: „Voi ruga pe Tatăl să vă trimită un alt Mângâietor ca să fie cu voi în veac”. Acest lucru se va întâmpla zece zile mai târziu, de Rusalii sau Cincizecime, când, prin pogorârea Sfântului Duh peste Sfinţii Apostoli, aceştia s-au transformat din oameni timizi şi simpli în misionari îndrăzneţi şi înţelepţi, care au răspândit învăţătura creştină în toată lumea. (Text: Agerpres, Foto: patriarhia.ro)

)