Grupul de la Vişegrad a împlinit 25 de ani

grupul de la visegrad-01

Grupul de la Vişegrad este o organizaţie de cooperare regională din care fac parte Ungaria, Polonia, Republica Cehă şi Slovacia.

Grupul de la Vişegrad a fost constituit la 15 februarie 1991 de trei ţări — Cehoslovacia de atunci (împărţită în 1993 în Cehia şi Slovacia), Ungaria şi Polonia—, propunându-şi ca obiectiv cooperarea în vederea integrării europene şi euro-atlantice. La acea dată a avut loc întâlnirea de la Vişegrad, Ungaria, a preşedintelui Cehoslovaciei, Václav Havel, preşedintelui Poloniei, Lech Walesa, şi a primului-ministru al Ungariei, József Antall. Cei trei au semnat o declaraţie comună prin care îşi promiteau sprijin reciproc în vederea integrării în Uniunea Europeană şi prin care au fost puse bazele unei strânse cooperări regionale între statele semnatare.

Formarea Grupului de la Vişegrad a fost motivată de câţiva factori de importanţă decisivă: dorinţa de a înlătura rămăşiţele fostului bloc comunist în Europa Centrală, dorinţa de a se depăşi animozităţile istorice dintre ţările Europei Centrale, precum şi convingerea că prin eforturi comune vor fi mai uşor de atins obiectivele stabilite.

Toate cele patru state care alcătuiesc grupul s-au numărat printre cele 10 ţări care au aderat la Uniunea Europeană la 1 mai 2004.

Grupul de la Vişegrad (cunoscut şi ca ”V4”) reflectă eforturile ţărilor din regiunea Europei Centrale de a colabora într-o serie de domenii de interes comun în contextul integrării paneuropene. Republica Cehă, Ungaria, Polonia şi Slovacia au fost întotdeauna parte a unei singure civilizaţii, împărtăşind valori culturale şi intelectuale precum şi origini comune în ceea ce priveşte diverse tradiţii religioase, pe care doresc să le conserve şi să le consolideze în continuare, se arată pe site-ul www.visegradgroup.eu.

Crearea Grupului de la Vişegrad este menită, de asemenea, să încurajeze cooperarea optimă cu toate ţările, în mod special cu ţările vecine, interesul final fiind dezvoltarea democratică în toate regiunile Europei. Grupul de la Vişegrad doreşte să contribuie în vederea construirii unei arhitecturi europene de securitate, bazată pe o cooperare şi o coordonare eficiente, funcţionale, în cadrul instituţiilor europene şi transatlantice existente, potrivit aceleiaşi surse. Toate activităţile Grupului de la Vişegrad au drept scop consolidarea stabilităţii în regiunea Europei Centrale.

grupul de la visegrad-02

La baza cooperării V4 se află contactele reciproce la toate nivelurile, de la summit-urile politice la cel mai înalt nivel până la întâlniri la nivel de diplomaţi şi experţi, la activităţi ale asociaţiilor non-guvernamentale din regiune, ale grupurilor de reflecţie şi organismelor de cercetare, ale instituţiilor culturale etc. Cooperarea între ministerele de resort constituie o parte importanta a activităţilor în cadrul V4. O serie de proiecte comune sunt în prezent în curs de implementare în mod special în domeniile culturii, mediului, securităţii interne, apărării, ştiinţei şi educaţiei. Se intensifică, totodată, cooperarea în domeniile justiţiei, transporturilor, turismului, energiei şi tehnologiei informaţiei.

Statele membre ale Grupului de la Vişegrad doresc de asemenea să coopereze cu vecinii cei mai apropiaţi, cu alte ţări, formaţiuni sau organizaţii regionale care sunt interesate şi ale căror domenii specifice de cooperare se încadrează în interesul comun şi în spiritul cooperării paneuropene.

Cooperarea în cadrul Grupului de la Vişegrad nu este instituţionalizată. Ea are la bază exclusiv principiul întâlnirilor periodice ale reprezentanţilor săi la diferite niveluri, de la întâlniri la nivel înalt ale premierilor şi şefilor de stat, până la consultaţii la nivel de experţi. Summiturile oficiale la nivel de premieri au loc o dată pe an. Între summit-uri, una dintre cele patru ţări deţine pentru o perioadă de 12 luni preşedinţia grupului, căreia îi revine, între altele, responsabilitatea pentru elaborarea unui plan de acţiune anual.

Singura organizaţie este Fondul Internaţional Vişegrad. Decizia creării unui fond comun a fost luată în octombrie 1999, în oraşul slovac Javorina. Fondul Internaţional Vişegrad a fost înfiinţat în anul 2000 cu scopul de a sprijini dezvoltarea cooperării în domeniile culturii, schimburilor ştiinţifice, cercetării, educaţiei, promovării turismului.

De cele mai multe ori acesta oferă finanţare pentru activităţi ale organizaţiilor non-guvernamentale şi ale cetăţenilor. Există o contribuţie anuală din partea guvernelor ţărilor membre la Fondul Internaţional Vişegrad, care a crescut an de an.

grupul de la visegrad-03

Mai ales în perioada iniţială a existenţei sale (1991-1993) Grupul de la Vişegrad a jucat rolul cel mai important în cadrul tratativelor cu NATO şi UE. În anii următori, intensitatea cooperării dintre ţările V4 au început să slăbească ca urmare a prevalenţei ideii că eforturile individuale în vederea integrării în structurile euroatlantice vor fi mai eficiente. Cooperarea a fost reluată în 1998.

Grupul de la Vişegrad cooperează cu alte organisme regionale, precum şi cu ţări din regiune. Țările din BENELUX, Consiliul Nordic al Miniştrilor, Parteneriatul Estic sau Balcanii de Vest sunt priorităţi ale Grupului de la Vişegrad.

La 16 februarie 2011 a avut loc la Bucureşti conferinţa intitulată ”Contribuţia statelor Grupului Vişegrad şi a României la dimensiunea estică a politicii europene de vecinătate”, organizată de Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi Preşedinţia slovacă a V4. Evenimentul a prilejuit reafirmarea sprijinului acestor state faţă de Parteneriatul Estic, creat în mai 2009.

Succesul Parteneriatului Estic va depinde de sprijinul tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, iar ţările cărora li se adresează trebuie să folosească acest instrument al Politicii Europene de Vecinătate (PEV) pentru a avansa pe calea reformelor menite să le aducă mai aproape de UE, au apreciat reprezentanţi ai statelor Grupului de la Vişegrad şi ai României participanţi la conferinţă.(Text: Agerpres, Foto: en.wikipedia.org, prezydent.pl, stratfor.com)