Firmele trebuie să îşi schimbe casele de marcat

casa-marcat

Operatorii economici trebuie să îşi schimbe vechile case de marcat cu unele cu jurnal electronic, etapizat, până la 1 noiembrie 2017, pentru a putea transmite date fiscale în regim online către sistemul informatic al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), care urmează să fie implementat în 2018.

Prevederea este cuprinsă într-un proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

„Ministerul Finanţelor Publice continuă procesul de transparenţă şi propune schimbarea caselor de marcat vechi cu aparate de generaţie nouă, echipate cu jurnal electronic. Măsurile propuse de Minister (…) au creat premisele înlocuirii treptate a aparatelor de marcat electronice fiscale echipate cu role jurnal pe suport de hârtie, cu aparate de generaţie nouă, echipate cu jurnal electronic. Scopul este acela de a putea transmite date fiscale în regim online către sistemul informatic al ANAF”, se arată într-un comunicat al MFP.

Astfel, pentru ca activitatea operatorilor economici să nu fie perturbată, aceştia urmează să se doteze cu aparate de marcat electronice fiscale etapizat, până la data de 1 noiembrie 2017, se menţionează în comunicat.

Potrivit MFP, măsurile vin în sprijinul debirocratizării, urmăresc reducerea evaziunii fiscale, precum şi creşterea nivelului de fiscalizare şi o îmbunătăţire a execuţiei veniturilor bugetare.

Principalele modificări propuse de MFP se referă la stabilirea condiţiilor tehnice pe care trebuie să le îndeplinească aparatele de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic, pentru a putea fi supuse autorizării; implementarea Registrului naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţe şi în Bucureşti; eliminarea obligaţiei contribuabilului de a solicita şi obţine de la organul fiscal certificatul de atestare fiscală, în vederea obţinerii autorizaţiei de distribuţie a aparatelor de marcat electronice fiscale; majorarea termenului de valabilitate a autorizaţiei de distribuţie a aparatelor de marcat electronice fiscale de la 2 respectiv 3 ani în prezent, la 5 ani; introducerea prevederilor privind conectarea la distanţă a aparatelor de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic, în vederea transmiterii datelor fiscale către sistemul informatic al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (Text: Agerpres, Foto: gds.ro)