Casa Călăului din Târgu Mureş îmbină legenda cu adevărul

casa-palffy-02

Unul dintre cele mai importante obiective turistice din Târgu Mureş, Casa Palffy, care figurează pe lista celor mai vechi case de locuit din oraş, construită în secolul al XVII-lea, a fost „botezată” încă din anii 1600 drept „Casa Călăului”, în urma unei confuzii stârnite în rândul mirenilor, iar din acest motiv în jurul acestei construcţii s-a creat o legendă îmbinată cu adevăr.

Legenda s-a rostogolit în timp, astfel că, în casa respectivă, situată pe Strada Bolyai, în apropierea centrului municipiului Târgu Mureş, se spune că au locuit generaţii întregi de călăi.

Casa a fost construită de Tolnai Janos, care era judecător sau protonotarius, cum se numea la acea vreme şi întrucât oamenii nu au înţeles corect denumirea funcţiei pe care o ocupa judecătorul, acesta a fost poreclit „călăul”, iar casa în care locuia a primit în mod evident numele de „Casa Călăului”.

casa-palffy-03

Evident că istoricii susţin că aceasta e doar o legendă, deoarece judecătorul Tolnai Janos era cel care hotăra sentinţa, nicidecum nu era cel care o ducea la îndeplinire. Aceştia afirmă că a fi călău nu era compatibil cu calitatea de judecător, care era nobil, pentru că rolul călăului revenea întotdeauna unor persoane din popor, din pătura de jos a societăţii.

Totuşi, există voci care susţin că judecătorul ar fi fost poreclit „călău” de către oamenii de rând, din cauza hotărârilor drastice pe care le lua, care erau executate apoi cu cea mai mare promptitudine.

În 1885, „Casa Călăului” a trecut în proprietatea familiei Palffy, până în 1944, când a fost preluată de stat. După 1944, clădirea a rămas fără acoperiş, a început să se distrugă, iar în 1967 Consiliul Orăşenesc a evacuat locuitorii pentru începerea unor lucrări de renovare. Acestea însă au fost sistate la scurt timp, iar ‘Casa Călăului” a fost lăsată în ruină mai bine de 30 de ani, fiind doar un loc sinistru ce stârnea curiozitatea trecătorilor.

La sfârşitul secolului al XIX-lea, casa a fost restaurată în urma ridicării nivelului străzii Bolyai, accesul în subsol a fost desfiinţat, arcadele au fost zidite şi s-au montat ferestre pe cele trei laturi ale clădirii. Ulterior, datorită aspectului modificat, casei i-a fost atribuită şi denumirea de „Cetatea Bufniţelor”.

casa-palffy-01

Clădirea se află în proprietatea Primăriei Târgu Mureş, iar din anul 2000 au reînceput lucrările de restaurare cu fonduri de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Fundaţiile „Teleki”, „Prospero” şi „Illyes”. Din 2005-2006 aici se ţin cursurile Facultăţii de Pedagogie Muzicală din cadrul Universităţii de Artă Teatrală din Târgu Mureş.

Potrivit lucrării lui Ioan Eugen Man, „Târgu Mureş, istorie urbană de la începuturi până în 1850”, primele manifestări ale stilului arhitectural baroc au devenit vizibile în acest oraş prin „Casa Călăului”, situată pe strada Bolyai la numărul 12.

Planul casei are o formă dreptunghiulară, cu o proeminenţă în formă de pătrat pe latura dinspre stradă, unde se află un pridvor, este compusă din subsolul, parterul şi un etaj. La nivelul etajului, pridvorul are pe fiecare latură exterioară câte o deschidere semicirculară.

Faţada prezintă ornamente în stucatură — baghete prelungi care încadrează arcadele pridvorului, motive florale şi vegetale, iar în partea superioară, sub acoperiş, are o cornişă specifică morfologiei plastice baroce. (Text si foto: Agerpres)