CĂLĂRAŞI: Scurta prezentare a judeţului

CJ-calarasi2Consiliul judeţean Călăraşi

Suprafaţa: 5.088 kmp
Numărul oraşelor şi municipiilor: 5, dintre care două municipii: Călăraşi şi Olteniţa
Numărul comunelor: 50
Numărul satelor: 159

Judeţul Călăraşi, declarat unitate teritorial-administrativă în ianuarie 1981, este situat în partea de sud-est a României, pe malul stâng al fluviului Dunărea şi al braţului Borcea. Se învecinează la nord cu judeţul Ialomiţa, la est cu judeţul Constanţa, la vest cu judeţele Giurgiu şi Ilfov, iar la sud cu Bulgaria.

În judeţ se află Punctul de trecere a frontierei Călăraşi (România) – Silistra (Bulgaria), în regim de trafic rutier (bac) şi portuar. Suprafaţa judeţului reprezintă 2,1% din teritoriul României.

Potrivit Recensământului Populaţiei din 2011, populaţia stabilă a judeţului Călăraşi era de 306.691 persoane. Populaţia stabilă a celor mai importante oraşe este următoarea: municipiul Călăraşi (65.200 persoane), municipiul Olteniţa (24.800 persoane) şi oraşul Budeşti (7.700 persoane). În municipii şi oraşe trăiesc 111.100 persoane, reprezentând 36,2% din totalul populaţiei stabile. Informaţia privind etnia a fost disponibilă pentru 283.100 persoane, dintre care s-au declarat români 259.300 persoane (91,6%), romi 22.900 persoane (8,1%) şi de etnie turcă 500 persoane (0,2%).

Relieful este dominat de câmpie, grupată în patru mari unităţi: Câmpia Bărăganului Mostiştei (Bărăganul Sudic), Câmpia Vlăsiei, Câmpia Burnazului, Lunca Dunării.

CJ-Calarasi1

Reţeaua hidrografică este formată din două bazine hidrografice, cel al Dunării şi cel al Argeşului, şi dintr-un sub-bazin, al Mostiştei. Fluviul Dunărea, care delimitează teritoriul judeţului în sud şi sud-est, de la kilometrul 300 (Cernavodă) la kilometrul 450 (Gostinu), se desparte în două braţe – Borcea pe stânga şi Dunărea Veche pe dreapta – care închid între ele Balta Ialomiţei sau Insula Mare a Ialomiţei. Pe teritoriul judeţului, râul Argeş se varsă în Dunăre la Olteniţa, iar râul Dâmboviţa în Argeş, la Budeşti.

Clima este temperat continentală cu regim omogen, ca urmare a uniformităţii reliefului de câmpie, cu veri calde şi ierni reci. În extremitatea sudică a judeţului se individualizează topoclimatul specific al Luncii Dunării, cu veri mai calde şi ierni mai blânde.

Lista ariilor protejate din judeţul Călăraşi cuprinde: Iezerul Călăraşi (Călăraşi, Cuza Vodă, tip avifaunistic, 2.877 ha), Ostrovul Ciocăneşti (tip floristic şi faunistic, 206,7 ha), Ostrovul Haralambie (Lunca Dunării, tip floristic şi faunistic, 44,9 ha), Ostrovul Şoimul (Dichiseni, tip floristic şi faunistic, 20,10 ha), Pădurea Ciornuleasa (Mitreni, tip forestier, 75,20 ha).

Agricultura este activitatea economică principală în judeţ, terenurile agricole reprezentând peste 80% din suprafaţa judeţului. Aproximativ două treimi din producţia agricolă a judeţului o reprezintă aportul sectorului vegetal, format, cu precădere, din culturile de cereale boabe, plantele uleioase şi plante de nutreţ. Industria judeţului este profilată, în cea mai mare parte, pe activităţi prelucrătoare. În judeţ se exploatează zăcăminte de gaze naturale şi petrol pe raza comunei Ileana. Alte resurse exploatate sunt: argile (Budeşti), nisipuri şi pietrişuri din albiile Dunării, Argeşului şi Dâmboviţei. (Text: Agerpres, Foto: