Bunica şi acrilamida

 Ulei_Bunica

La data de 1 septembrie 2013, APC România a lansat campania naţională împotriva practicilor comerciale incorecte pe piaţa din România. O astfel de practică identificată şi adusă la cunoştinţa noastră de consumatori o reprezintă menţiunea înscrisă  pe ambalajul sortimentului de ulei de floarea soarelui ”Untdelemn de la Bunica” produs de Expur SA.

Astfel, pe ambalajul produsului este menţionat clar că acest ulei rezistă la prăjit până la 6-8 utilizări repetate. Menţiunea aceasta nu este însoţită de niciun fel de referinţă la date statistice sau studii din care să reiasă concluzia că untdelemnul produs de compania pe care o reprezentaţi poate fi utilizat de 6 până la 8 ori, fără a pune în pericol sănătatea consumatorilor.

Conform art. 6 din Legea 363/2007 privind combaterea practicilor comerciale incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii, cu modificările şi completările ulterioare, ”o practică comercială este considerată ca fiind înşelătoare dacă aceasta conţine informaţii false sau, în orice situaţie, inclusiv prezentarea generală, induce în eroare sau este susceptibilă să inducă în eroare consumatorul mediu, astfel încât, în ambele ipoteze fie îl determină, fie este susceptibilă a-l determina pe consumator să ia o decizie de tranzacţionare pe care altfel nu ar fi luat-o, chiar dacă informaţiile sunt , în fapt, corecte în raport cu unul sau mai multe” dintr-o serie de elemente.

Or, în lipsa unor studii, date statistice, rapoarte de evaluare sau alte asemenea, care să fie menţionate pe ambalajul produsului, în vederea informării consumatorilor, practica de a afirma că ”Untdelemn de la Bunica” rezistă la prăjit până la 6-8 utilizări repetate, chiar dacă această informaţie poate fi în esenţă una corectă, reprezintă o practică comercială înşelătoare, interzisă şi sancţionabilă de Legea 363/2007.

Pe eticheta produsului nu sunt prezentate condiţiile în care testele asupra uleiului au fost realizate: temperaturi, produse, recipiente etc., care ar permite consumatorilor replicarea, dacă este cazul, a rezultatelor menţionate.

Există, într-adevăr, o recomandare asupra utilizării şi păstrării uleiului, dar care nu asigură eliminarea potenţialului negativ asupra sănătăţii consumatorilor, în cazul în care afirmaţia nu s-ar dovedi reală în practică. (Text si foto: apc-romania.ro)