BUCUREŞTI: Schitul Darvari

 Schit-Darvari

Fiecare loc de pe pământ are o poveste a lui, dar trebuie să tragi bine cu urechea ca s-o auzi şi trebuie un gram de iubire ca s-o înţelegi” – Nicolae Iorga (site-ul oficial al Schitului Darvari)

Schitul Darvari a fost ctitorit în anul 1834, de către Mihail Darvari şi soţia sa Elena, născută în familia Buzeştilor, care au cumpărat de la ctitorii Bisericii Icoanei un teren în spatele acestei biserici. Aici, „cu cheltuiala dumnealui căminarului Mihalache Darvari, în zilele Măriei Sale Domnului Alexandru Ghica-Voievod, în 1834 August 10” – cum arată pisania de la intrare – a fost zidită o mică biserică din lemn, fără turlă, cu hramul Învierii Sfântului Lazar, al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi al Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, ca loc de rugăciune pentru membrii familiei şi apropiaţii acestora. Curtea bisericuţei a fost împrejmuită cu ziduri groase şi înalte, iar în partea de nord şi de vest au fost construite chilii, pentru adăpostirea preoţilor ce aveau să slujească în noul lacaş.

Prima obşte monahală s-a înfiripat aici un an mai târziu, în 1835, când 12 călugăriţe au fost aduse la schit, pentru a săvârşi slujbele mânăstireşti. Maica Sofia a fost prima stareţă de la Darvari şi a condus obştea între 1835 şi 1846 şi, mai apoi, între anii 1854 şi 1859. În tot acest timp, slujeau aici preoţi de mir.

În urma adoptării Legii pentru secularizarea averilor mănăstireşti, în decembrie 1863, prin coroborare cu Decretul organic pentru reglementarea schimei monahiceştii (Legea călugăriei) din 6/18 decembrie 1864, potrivit căruia, în afara candidaţilor cu studii teologice superioare, accesul la viaţa monahală pentru bărbaţii sub 60 de ani şi pentru femeile sub 50 de ani era oprit, situaţia obştilor monahale s-a agravat până acolo că numărul vieţuitorilor s-a redus drastic. Drept urmare, în 1865, obştea monahală de la Darvari a fost desfiinţată, iar schitul a fost închis.

O nouă perioadă a început la Darvari în 1869, când călugării români de la Schitul Prodromul din Muntele Athos, au primit îngăduinţa familiei ctitorilor de a se adăposti aici, în trecerea lor prin Bucureşti, unde veneau deseori pentru strângerea de ajutoare. În schimb, călugării se obligau să săvârşească sfintele slujbe.

Schitul-darvari

În perioada monahilor atoniţi, viaţa la Schit a dobândit o vigoare nouă. Pe lângă slujbele după tipic athonit, călugării au organizat aici o mică editură misionară şi o făbricuţă de lumânări pentru nevoile proprii. Printre vieţuitorii schitului se aflau duhovnici înţelepţi, dar şi psalţi pricepuţi, precum părintele ieromonah Dometie Ionescu, ucenicul schimonahului Nectarie, protopsaltul Sfântului Munte. Părintele Dometie a şi tipărit în anul 1909 o Antologie, în care a adunat mai multe cântări psaltice şi cântece de stea, de o frumuseţe aparte. Tot el a tipărit în anul 1898 şi o Antologie de cântări compuse sau traduse de Nectarie Protopsaltul.

Primul stareţ din perioada călugărilor atoniţi la Darvari a fost schimonahul Isaia, căruia i-a urmat arhimandritul Simeon Ciumandra până în 1959. Părintele Simeon Ciumandra era un om duhovnicesc, cu înalte preocupări culturale, foarte apreciat şi căutat de însemnate personalităţi ale timpului; poetul Tudor Arghezi, sculptorul Gheorghe Anghel şi mulţi alţii deseori puteau fi văzuţi intrând la chilia stareţului.

În 1894, la cererea mitropolitului Ghenadie Petrescu, familia ctitorului face reparaţiile necesare pentru buna funcţionare a vieţii monahale în acest aşezământ. Nicolae Darvari, epitropul schitului în acea vreme, repară biserica adăugându-i o turlă şi un pridvor, pentru înfrumuseţare şi mai mult loc pentru credincioşi.

Darvari-interior2

Vechiul locaş este înlocuit între anii 1933 şi 1934 de către generalul de divizie Mihail Darvari – nepotul ctitorului, care construieşte biserica în forma sa actuală, ce îmbină armonios stilul oltenesc cu cel muntenesc bisericesc, şi tot el înnoieşte chiliile de lângă biserică. Planurile de construcţie aparţin arhitectului Gheorghe Simotta, iar pictura interioară în frescă, pictorului Iosif Keber.

În 1959, schitul este închis şi devine biserică de mir ca filie a Bisericii Icoanei. Cei 13 călugări vieţuitori aici, împreună cu stareţul lor, părintele Simion Ciumandra, sunt mutaţi cu forţa la Mânăstirea Cernica.

După 1989, la Schitul Darvari au loc lucrări de restaurare a picturii deteriorate, însărcinat cu supravegherea acestora fiind părintele Sofian Boghiu, stareţul Mânăstirii Antim. Prezenţa acestuia a adăugat schitului un spor de pace şi duhovnicie.

În 1992, Schitul Darvari cu întreg complexul de clădiri din jur, a fost declarat „monument istoric” de către Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice.

Schitul Darvari redevine aşezământ monahal, la 31 martie 1996, prin purtarea de grijă a patriarhului Teoctist. Părintele Ambrozie Meleaca este chemat de la Mânăstirea Crasna, din Prahova şi devine primul stareţ după 1989, organizând aici din nou viaţa monahală.

Până în anul 2002 sunt refăcute chiliile deteriorate de pe partea sudică, reîncadrându-se cu grijă în noul ansamblu şi clopotniţa, reconstruită după planurile originale făcute de arhitectul Gheorghe Simotta.

darvari-interior

Acest corp, opera iscusitului arhitect profesorul Nicolae Vlădescu, cuprinde 9 chilii pentru monahi, trapeza, clopotniţa, magazinul şi un mic paraclis de rugăciune. Din anul 2007, stareţ al aşezământului monahal de la Darvari este părintele arhimandrit Teofil Anăstăsoaie.

În 8 noiembrie 2011, la sărbătorirea celui de-al doilea hram al bisericii, cel al Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, patriarhul Daniel a săvârşit slujba de resfinţire a picturii bisericii, a catapetesmei şi a fost sfinţită noua raclă de argint unde sunt aşezate părticele din sfintele moaşte, care a fost confecţionată la atelierele Patriarhiei Române. Tot în aceeaşi zi au fost binecuvântate amplele lucrări de restaurare din ultimii ani.

Schitul Darvari îi are ca ocrotitori pe Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama sa Elena. (Text: Agerpres, Foto:schituldarvari.ro)