BRAŞOV: Municipiul Săcele

Sacele-panorama

Săcele este un municipiu situat în judeţul Braşov, în SE depresiunii Braşov, la poalele Munţilor Bârsei, la 620-700 m altitudine, pe valea râului Tărlung, la 15 Km SE de municipiul Braşov (reşedinţă de judeţ).

Zona a fost locuită încă din Antichitate, descoperirile făcute în urma unor săpături arheologice dovedind existenţa aici a unor aşezări dacice.

Aproape de Braşov, la contactul dintre munte şi şes, există un grup de şapte sate, a căror întemeiere se leagă de legenda Ţării Bârsei, ţinut fondat de cavalerii Ordinului teuton, indică site-ul Primăriei municipiului Săcele.

În urma cuceririi Transilvaniei de către regii maghiari, după lupte care au durat între secolele XI-XIII, în anul 1211 au fost colonizaţi în Ţara Bârsei Cavalerii teutoni, ordin cavaleresc-religios, înfiinţat de papalitate în 1190, cu prilejul Cruciadelor, în Locurile Sfinte, la Ierusalim. Regele Ungariei Andrei al II-lea face apel la ei pentru apărarea hotarelor răsăritene ale regatului împotriva cumanilor, întărirea autorităţii sale în SE Transilvaniei, catolicizarea populaţiei româneşti din Transilvania. În 1211 el îi instalează pe Cavalerii teutoni în Ţara Bârsei, dăruindu-le numeroase privilegii, între care dreptul de a ridica cetăţi sau oraşe.

Sacele1

În timpul stăpânirii maghiare, satele erau menţionate ca „septem ville valacheles” (şapte sate româneşti). Aceste şapte sate alcătuiesc azi microzona etnografică Săcele care reuneşte patru din aceste vechi sate, devenite mai nou cartiere: Baciu (Bacsfalu), Turches (Turkos), Cernatu (Csernatfalu), Satulung (Hosszufalu). Este o zonă multiculturală, unde tradiţiile românilor, maghiarilor şi saşilor se împletesc, scrie site-ul amintit.

Despre Săcele apar documente în anul 1366, când un act atestă faptul că regele Ungariei Ludovic I de Anjou (1342-1382) dăruieşte unui curtean cu drept de moştenire posesiunile din Ţara Bârsei aflate între Timiş şi Târlung: Satulung, Cernatu, Baciu şi Turcheş. Toponimul „Săcele” este menţionat pentru prima dată într-o scrisoare a voievodului muntean Vlad Călugărul (1482-1495) către magistratul Braşovului.
Sacele2

În Săcele trăieşte una dintre cele două mari comunităţi de mocani din Transilvania, cealaltă aflându-se în Mărginimea Sibiului. Mocanii reprezintă comunităţi pastorale autohtone de oieri români, asociaţi în trecut cu fenomenul transhumanţei. În cursul procesului de transhumanţă, ce avea loc din Săcele până în Dobrogea, ei au înfiinţat o localitate cu acelaşi nume în judeţul Constanţa.

Oraşul modern Săcele a fost constituit administrativ în anul 1950, din teritoriul primelor patru din următoarele şapte comune săcelene: Baciu, Turcheş, Cernatu, Satulung, Târlungeni, Purcăreni, Zizin (localităţile Baciu, Turcheş, Cernatu şi Satulung constituind încă de mult o unitate aparte, din cauza aşezării lor apropiate).

A fost declarat municipiu la 6 iunie 2000. La recensământul populaţiei din 2011 municipiul Săcele avea 30.798 de locuitori.

7Scari

Cele mai importante obiective de interes cultural şi turistic sunt: Ansamblul „Mocănime” (secolele XIX-XX); Biserica ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” din Satulung (secolele XIX); Ansamblul bisericii ortodoxe „Sf. Adormire a Maicii Domnului” din Turcheş (secolele XVIII-XIX); Biserica ortodoxă „Sf. Nicolae” din Baciu (1808-1809); Ansamblul bisericii Ortodoxe „Sfântul Nicolae” din Cernatu (secolul al XVIII-lea); Biserica Ortodoxă „Sfinţii Arhangheli” din Satulung (secolul al XVIII-lea); Biserica Catolică – Turcheş; Biserica Evanghelică Lutherană – Baciu; Biserica reformată din Satulung; Casa Dijmelor (secolul al XVI-lea) şi Muzeul etnografic din Săcele; Statuia soldatului necunoscut.

De interes turistic sunt următoarele obiective naturale: Canionul Şapte Scări; Tamina, Cascada din roci calcaroase; Peştera de gheaţă din masivul Piatra Mare; Prăpastia Ursului; Cabana şi Dealul Bunloc. Oraşul Săcele este punct de plecare spre cabanele din masivele Piatra Mare şi Postăvaru. (Text: Agerpres, Foto: .facebook.com/despresacele)