BISTRIŢA-NĂSĂUD: Muzeul Grăniceresc

Muzeul Graniceresc1

Unul dintre punctele de atracţie ale oraşului Năsăud, Muzeul Grăniceresc, deţinând repere istorice şi etnografice locale, este amplasat în centrul localităţii, pe Bulevardul Grănicerilor nr. 19.

Înfiinţat în anul 1931, muzeul este adăpostit de clădirea „Şvarda”, monument istoric datând din secolul al XVIII-lea, fostul sediu al cazarmei Regimentului II românesc de graniţă. Aceasta a fost ridicată în anul 1770, an în care la Năsăud se clădea biserica romano-catolică.

Începuturile existenţei acestui muzeu se regăsesc în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, odată cu primele preocupări în vederea organizării unui muzeu în oraşul Năsăud. În anul 1924 a luat fiinţă, din iniţiativa intelectualilor năsăudeni Iuliu Moisil, Virgil Şotropa şi Iulian Marţian, revista istorică şi culturală „Arhiva Someşană”, din care s-a desprins necesitatea extinderii activităţii de cercetare a ţinutului grăniceresc şi necesitatea expunerii şi valorificării vestigiilor trecutului într-o instituţie specializată în acest scop. Iuliu Moisil împreună cu Virgil Şotropa, Iulian Marţian, dr. Alexa David şi dr. Artene Mureşan, reuniţi în casa maiorului Iulian Marţian, au decis, în după amiaza zilei de 2 august 1931, înfiinţarea Muzeului Năsăudean, donând colecţii de documente, manuscrise, publicaţii, diplome, cărţi şi alte piese, obiecte adunate cu trudă în timpul vieţii şi care se aflau în proprietatea lor personală.

Muzeul Graniceresc2

În acelaşi an, în urma cererii fondatorilor, Comisia Administrativă a Administraţiei Fondurilor Grănicereşti Năsăudene a aprobat punerea la dispoziţia acestora a două săli mari în incinta imobilului fostului internat al Liceului „George Coşbuc” din Năsăud, pentru a se înfiinţa un muzeu şi o bibliotecă. În această clădire, Muzeul Năsăudean a funcţionat până la 1 octombrie 1948.

Toată colecţia muzeistică îmbogăţită între timp cu diferite obiecte obţinute în urma unor donaţii particulare a fost mutată în anul 1951 în clădirea „Şvarda”, unde funcţionează şi în prezent.

Muzeul este secţie a Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud, iar patrimoniul său cuprinde o secţie de artă populară şi etnografie specifice Văii Someşului Mare (unelte şi piese de port, icoane pe sticlă; ceramică; unelte agricole; instalaţii de tehnică populară; elemente de arhitectură populară etc.) şi o alta legată de personalităţi din teritoriul grăniceresc năsăudean, având la bază colecţiile intelectualilor năsăudeni Iuliu Moisil, Iulian Marţian şi Virgil Şotropa. De asemenea, cuprinde valori medalistice donate de Iuliu Moisil, plante clasificate de către A. P. Alexi şi de Florian Porcius, pictură de Sever Mureşanu, ierbare.

Aceste colecţii au fost puse, în anul 1937, sub egida Arhivelor Statului – Subdirecţia Năsăud.

În 1951, fondurile acestei instituţii s-au despărţit, constituindu-se din acestea Filiala Arhivelor Statului, Filiala Bibliotecii Academiei şi Muzeul Năsăudean.

Muzeul Graniceresc3

Clădirea ce adăposteşte Muzeul a fost supusă unor reparaţii de reabilitare în mai multe rânduri: între anii 1951-1954, 1961-1964, după anul 1989, 2001-2002, când a fost construită o clădire de birouri, o sală de conferinţe, o bibliotecă şi o sală de depozitare a arhivei muzeului (documente, dosare, registre etc.). Ulterior, în anul 2010, a fost finalizată amenajarea secţiei în aer liber, cu specific etnografic, în curtea din spate a muzeului, cuprinzând o casă cu specific ţărănesc (originară din Ilva Mare), o fântână cu cumpănă, o presă masivă pentru must şi ulei, un car, o sanie, o poartă de gospodărie ţărănească şi o piatră de hotar.

În curtea Muzeului se află bustul lui Vasile Nascu, monument istoric realizat de sculptorul Corneliu Medrea în anul 1967. (Text: Agerpres, Foto: cazare.info,ghidulmuzeelor.cimec.ro)