BACĂU: Municipiul Oneşti

Biblioteca-Municipala-OnestiBiblioteca Municipală „Radu Rosetti”

Municipiul Oneşti este situat în Depresiunea Tazlău-Caşin, la 210 m altitudine, în zona de confluenţă a râurilor Oituz şi Caşin cu râul Trotuş şi în amonte de confluenţa acestuia din urmă cu râul Tazlău, la 98 Km sud-vest de municipiul Bacău (reşedinţa judeţului omonim).

Numele Oneşti – la început un mic sătuc – se trage probabil de la numele unui boier („seliştea lui Oană la Trotuş”).

Prima menţiune documentară care atestă existenţa localităţii Oneşti este de la 14 decembrie 1458 şi apare într-un act de danie.

Oneşti s-a dezvoltat mai întâi ca o aşezare cu caracter agricol, fiind proprietatea diferiţilor feudali locali sau veniţi din altă parte. Dezvoltarea localităţii a fost un proces de lungă durată, care a început cu vânzarea de produse agricole, comerţul cu lemne şi apariţia unei găzării.

Oneşti a devenit târg pe la anul 1800. Prin 1842 se construieşte prima moară de piatră din centrul oraşului Oneşti, la care au lucrat robii de pe moşia lui Aslan, apoi alte mori mici de apă. Ulterior s-au înfiinţat două velniţe boiereşti de fabricat ţuică din cereale, precum şi două ateliere de fierărie şi două hanuri pentru desfacerea unor produse alcoolice fabricate în zonă şi produse agricole. La începutul secolului XX iau fiinţă diferite exploatări forestiere cu sediul în Oneşti.

În anii ’50 începe dezvoltarea industrială a Oneştiului, care este declarat oraş în anul 1952. În 1956 sunt puse în funcţiune primele instalaţii la Rafinăria Oneşti şi Termocentrala Borzeşti, în 1960 – primele instalaţii la Uzina Chimică, în 1962 – primele instalaţii la Uzina de Cauciuc, iar în 1974 – Întreprinderea de Utilaj Chimic Borzeşti.

nadiacomaneci

Oraşul Oneşti a fost declarat municipiu în 1968. La recensământul populaţiei din 2011 municipiul Oneşti avea 39.172 locuitori.

La Oneşti s-a născut, în 1961, şi tot aici şi-a început cariera sportivă marea gimnastă Nadia Comăneci, care a obţinut în 1976, la Montreal, prima notă de 10 din istoria Jocurilor Olimpice la gimnastică. Nadia Comăneci a fost medaliată de cinci ori cu aur la Jocurile Olimpice (trei medalii la Montreal, în 1976, şi două la Moscova, în 1980). În Oneşti, unde a existat aşadar o importantă şcoală de gimnastică feminină în anii ’70, există astăzi Colegiul Sportiv „Nadia Comăneci”, precum şi Sala Polivalentă „Nadia Comăneci”.

Dintre obiectivele culturale ale municipiului amintim Biblioteca Municipală „Radu Rosetti”, precum şi Muzeul de Istorie Oneşti.

În localitatea componentă Borzeşti se află biserica ortodoxă cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, ctitorie din anii 1493-1494 a domnului Ştefan cel Mare şi a fiului său Alexandru, cu faţadele decorate cu ceramică smălţuită colorată, alternând cu cărămidă şi piatră (restaurată de mai multe ori în secolul XX), biserica având hramul „Sfântul Nicolae” (dinainte de 1809, reclădită în 1843, restaurată de două ori în secolul XX), stejarul secular de la Borzeşti (ocrotit de lege).

De interes turistic este şi Dealul Parechiu, declarat rezervaţie naturală, acoperit cu vegetaţie abundentă, cu diverse elemente termofile, aflat la marginea municipiului Oneşti. (Text: Agerpres, Foto: onesti-view.info, stirie.rol.ro)