Atenţie la prelungirea contractului de telefonie, internet sau televiziune!

Man in home office on telephone using computer and frowning

Contractele pentru servicii de telefonie, internet sau televiziune se prelungesc, de regulă, automat, fie pe perioade succesive egale cu durata contractuală iniţială, fie pe o perioadă nedeterminată, fără a fi nevoie de un alt demers din partea utilizatorilor sau a furnizorilor.

 Atenţie! Operatorii le pot oferi utilizatorilor beneficii suplimentare la prelungire (de ex:  reduceri la echipamente sau la planuri tarifare), însă aceasta presupune, de cele mai multe ori, încheierea unui act adiţional şi începerea unei noi durate contractuale minime. Dacă utilizatorul doreşte încetarea contractului înainte de expirarea acestei noi durate contractuale, furnizorul poate solicita plata unor penalităţi de reziliere anticipată.

 În cazul în care contractul se prelungeşte automat (fie pe o perioadă nedeterminată, fie cu o perioadă egală cu perioada iniţială sau cu o altă perioadă determinată), dar oferta rămâne neschimbată şi nici nu se achiziţionează vreun echipament la preţ redus, utilizatorii nu vor plăti nicio taxă pentru încetarea contractului, asociată perioadei minime contractuale, având în vedere că aceasta a expirat. În această situaţie, serviciul de telefonie, internet sau televiziune este furnizat în continuare atâta timp cât nici utilizatorul, nici furnizorul nu fac niciun demers pentru încetarea contractului.

 Potrivit Deciziei preşedintelui ANCOM nr.158/2015 privind obligaţiile de informare a utilizatorilor finali, furnizorii trebuie să publice pe paginile de internet informaţii referitoare la durata contractelor pentru servicii de telefonie, internet şi televiziune, prezentate într-un mod corect, detaliat şi inteligibil. Utilizatorii pot afla mai multe detalii despre contractele încheiate cu furnizorii şi despre informaţiile pe care aceştia sunt obligaţi să le publice pe site-urile proprii de internet prin intermediul secţiunii InfoCentru din website-ul ANCOM.

 Ce, cum şi unde reclami

 Dacă ai încheiat un contract în care nu se precizează dacă şi cum se realizează prelungirea contractului, ANCOM poate lua măsuri. Vezi cum poţi transmite o sesizare consultând secţiunea Sesizează ANCOM!

 Ai dreptul să fii notificat cu 30 de zile înainte de data la care contractul se prelungeşte în mod automat pentru a-ţi exprima opţiunea de prelungire a valabilităţii acestuia. În cazul în care nu ai primit această notificare, te poţi adresa Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. (sursa info: ANCOM, foto: all-img.com)