30 noiembrie, termenul limită pentru depunerea cererilor de plată pentru asigurarea recoltelor de struguri pentru vin

struguri-vin

Cererile de plată pentru pentru măsura de asigurare a recoltelor de struguri pentru vin pot fi depuse până la data de 30 noiembrie 2016, informează Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), printr-un comunicat remis luni, 14 noiembrie.

Instituţia precizează că aceste cereri se depun conform prevederilor articolului 5 (1) din OMADR 1329/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de asigurare a recoltei de struguri pentru vin, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018.

Beneficiarii, persoane fizice/juridice, trebuie să depună la Centrele Judeţene şi la Centrul Municipiului Bucureşti al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, o cerere de plată (conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din normele metodologice), însoţită de următoarele documente:

a) copia actului de identitate (buletin/carte de identitate), pentru persoane fizice, certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi certificat de înregistrare fiscală, pentru persoane juridice;

b) copia actelor care să dovedească dreptul de proprietate şi/sau de exploatare pentru suprafaţa asigurată;

c) fişă informatizată a suprafeţelor viticole înscrise în R.P.V. pentru care se solicită sprijin financiar, eliberată de către direcţiile pentru agricultură judeţene ( D.A.J.) şi al municipiului Bucureşti;

d) copia poliţei de asigurare.

Aceste documentele sunt prezentate în original şi copie, în vederea certificării de către reprezentantul APIA prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul”, după care originalele se restituie beneficiarului. (Text: Agerpres, Foto: sheknows.com)