25 de ani de la înfiinţarea Uniunea Ucrainenilor din România (UUR)

ucrainieni

Comitetul de iniţiativă, format din 21 membrii fondatori, s-a întrunit în data de 29 decembrie 1989 pentru a constitui Uniunea Ucrainenilor din România (UUR). Prin sentinţa nr.262 din 19 februarie 1990 a judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, s-a aprobat cererea de acordare a personalităţii juridice pentru Uniunea Ucrainenilor din România, reprezentată de Ştefan Tcaciuc.

Uniunea Ucrainenilor din România este o organizaţie cu profil etnic, neguvernamentală şi nonprofit, cu personalitate juridică dobândită în baza Legii nr. 246/2005, cu deplină autonomie, care-şi desfăşoară activitatea în concordanţă cu prevederile Constituţiei şi ale legilor în vigoare din România, a prezentului statut, precum şi cu documentele internaţionale referitoare la drepturile minorităţilor naţionale.

Uniunea Ucrainenilor din România este organizaţie reprezentativă parlamentară a comunităţii ucrainene, face parte din Consiliul pentru Minorităţile Naţionale din România, iar prin publicaţiile ei, din Asociaţia Presei Minorităţilor Naţionale din România. Potrivit articolului 62 din Constituţia României şi prevederilor legilor electorale ale României, UUR este o organizaţie asimilată cu partidele şi organizaţiile politice.

Uniunea Ucrainenilor din România este membră a Congresului Mondial al Ucrainenilor (SKU), a Congresului European al Ucrainenilor (EKU), a Consiliului Mondial Ucrainean de Coordonare (UVKR) şi a Asociaţiei pentru legăturile cu ucrainenii de peste hotarele Ucrainei (Asociaţia „Ucraina – Lumea”). Sediul organizaţiei este în Bucureşti, pe strada Radu Popescu nr. 15 din sectorul 1. Durata organizaţiei este nelimitată.

Scopul fundamental al Uniunii Ucrainenilor din România constă în apărarea drepturilor privind exprimarea şi promovarea identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţii ucrainene, renaşterea şi formarea unităţii şi conştiinţei naţionale, protejarea drepturilor individuale şi colective ale membrilor săi şi în întărirea raporturilor de colaborare româno-ucrainene, potrivit datelor transmise de UUR.

Uniunea Ucrainenilor din România a fost reprezentată în Parlament de Ştefan Tcaciuc (n. la 13 ianuarie 1936, în com. Dănilea, jud. Suceava; d. la 27 iulie 2005, Bucureşti) în legislaturile 1990-1992, 1992-1996, 2000-2004 şi o parte din legislatura 2004-2008. După decesul său, a fost înlocuit de deputatul Ştefan Buciuta, care a reprezentat UUR în legislatura 2008-2012.

În legislatura 1996-2000, Uniunea Ucrainenilor din România a fost reprezentată în Parlament de Nicolaiciuc Vichentie. În actuala legislatură, Uniunea Ucrainenilor din România este reprezentată în forul legislativ de către deputatul Ion Marocico. (Text: Agerpres, Foto: lonews.ro)