21 martie – ziua clarității

claritate

Ziua de 21 martie este o dată-pivot a anului calendaristic: ea marchează începutul primăverii astronomice – echinocţiul de primăvară, adică momentul când ziua este egală cu noaptea. Caracteristicile acestei zile trebuie analizate prin prisma semnificaţiei ei în natură.

Cei născuţi în 21 martie au, de obicei, o personalitate puternică, dar deschisă şi lipsită de complicaţii, în directă legătură cu moştenirea astronomică simbolică ce le revine. Nu sunt fiinţe excesiv de complexe sau excesiv de sensibile.

Totuşi, cei din jur nu reuşesc întotdeauna să-i înţeleagă şi îi consideră incapabili sau nedoritori să se conformeze tiparelor societăţii. De ce? Pentru că sunt decişi să trăiască aşa cum înţeleg ei viaţa, conform propriilor lor criterii, pe care le aplică atât în traiul de zi cu zi, cât şi atunci când este vorba de acţiuni şi responsabilităţi mai importante.

Deşi nu le lipseşte o anumită doză de reverie, oamenii născuţi în această zi o contracarează printr-un marcant simţ practic. Sunt buni organizatori, dar, într-un fel sau altul, lucrurile par să nu le iasă aşa cum au fost plănuite. Mai ales atunci când au de-a face cu (şi mizează pe) elementul uman, structurile organizate de ei tind, în mod invariabil, să se destrame.

Aspectul pozitiv constă în faptul că există, de obicei, unele valori durabile care supravieţuiesc acestei disoluţii. Sunt oameni care nu au natura energetic-agresivă caracteristică influenţei planetei Marte – preferă singurătatea şi evită confruntarea cu cei pe care nu îi înţeleg. Întrucât încrederea în ei înşişi se manifestă printr-o siguranţă calmă şi neostentativă, pot trece drept fiinţe pasive sau chiar apatice.

Sunt curajoşi şi, atunci când cred în justeţea cauzei lor, nu renunţă la a  susţine, chiar dacă acest lucru presupune lupta. Deşi creează adeseori impresia că nu se implică şi că nu le pasă de ceea ce se întâmplă, o dată stârnită, furia lor este teribilă. Sunt, în acelaşi timp, copilăroşi, dar părinţi grijulii. Dacă în primii ani de viaţă s-au simţit neglijaţi, se străduiesc cu atât mai mult să le ofere propriilor lor copii ceea ce este mai bun.

Spiritualitatea are un rol foarte important pentru ei şi poate lua fie forma trăirii religioase tradiţionale, a devoţiunii şi slujirii aproapelui, fie pe aceea a cercetării esoterice ori mistice. Cei aflaţi în căutarea unei stări superioare a conştiinţei trebuie să se ferească de orice mijloace artificiale de falsă inducere a extazului (alcool, droguri) întrucât aura zilei de 21 martie este una de o puritate desăvârşită. Cei născuţi în această dată trebuie lăsaţi la voia lor să-şi exprime personalitatea, chiar dacă forma de expresie poate părea excentrică.

SFATURI
Nu vă lăsaţi încercat de milă pentru propria dumneavoastră persoană; autocompătimirea este otravă. Fiţi mai flexibil în relaţiile cu alţii şi învăţaţi să iertaţi şi să uitaţi. Încercaţi să fiţi mai conciliant şi cu tact. Feriţi-vă de mândria nejustificată şi de aroganţă.

PUNCTE FORTE
– Curajos
– Expresiv
– Direct

PUNCTE SLABE
– Greşit înţeles
– Antisocial
– Dictatorial (Text: secretulnumerelor.ro, Foto: findyourmiddleground.com)