11 cărţi/an împrumutate de utilizatorii activi de la biblioteci

lectura-biblioteca

Bibliotecile au eliberat anul trecut utilizatorilor (activi), în medie, 11 volume, iar un elev care a frecventat biblioteca şcolară a împrumutat în medie opt cărţi, potrivit datelor publicate joi, 30 iunie, de Institutul Naţional de Statistică (INS).

„Cultura unui popor este reprezentată de valorile materiale şi spirituale pe care le-a creat de-a lungul timpului şi pe care le transmite din generaţie în generaţie prin instituţiile culturale. În anul 2015, activitatea principalelor unităţi cultural-artistice a inclus activităţi ale bibliotecilor, muzeelor şi colecţiilor publice, instituţiilor şi companiilor de spectacole sau concerte, editurilor, cinematografelor, activitatea de radiodifuziune şi cea de televiziune”, spune INS, într-un comunicat.

Reţeaua bibliotecilor care a funcţionat în anul 2015 a fost formată dintr-un număr de peste 10.000 de unităţi administrative şi 107 filiale, care au pus la dispoziţia publicului mai mult de 165 de milioane de volume.

În mediul urban, au funcţionat 3.643 biblioteci şi 100 de filiale ale acestora, cu un fond de carte de 125,5 milioane volume (75,8% din fondul naţional de carte disponibil în biblioteci), iar în mediul rural, deşi numărul bibliotecilor a fost considerabil mai mare decât cel de la oraşe (6.468 biblioteci şi numai 7 filiale) fondul de carte a fost mult mai mic, sub 40 de milioane de volume.

Numărul utilizatorilor activi a depăşit 3,5 milioane persoane în anul 2015.

Pe tipuri de biblioteci, distribuţia numărului utilizatorilor activi a fost următoarea: 48,6% din numărul total al utilizatorilor activi au frecventat bibliotecile şcolare, 39,1% bibliotecile publice (judeţene, municipale şi orăşeneşti sau comunale), 8,5% dintre utilizatorii activi au frecventat bibliotecile instituţiilor de învăţământ universitar, 2,1% bibliotecile specializate şi 1,7% bibliotecile naţionale şi de importanţă naţională.

Numărul volumelor eliberate diferiţilor utilizatori a fost, în anul 2015, de 40,6 milioane volume, revenind în medie 11 volume pe un utilizator. Cele mai multe volume eliberate unui utilizator s-au înregistrat în bibliotecile universitare, unde media a fost de 20 volume eliberate pe un utilizator, urmate de bibliotecile judeţene cu o medie de 18 volume eliberate pe un utilizator. În bibliotecile şcolare, media a fost de opt volume pe un utilizator.

Accesibilă publicului larg din toate zonele ţării, reţeaua de biblioteci publice, formată din biblioteci judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale a deţinut, în colecţiile proprii, 29,7 milioane titluri de cărţi tipărite şi electronice şi 46,7 milioane volume de cărţi şi periodice tipărite.

Raportat la numărul de locuitori, se evidenţiază că, în anul 2015, la o bibliotecă publică au revenit în medie 8.400 de locuitori. Unui locuitor i-au revenit în medie 2,4 volume din colecţiile bibliotecilor publice, de serviciile acestor biblioteci beneficiind 1,4 milioane utilizatori activi (7,0% din populaţia ţării).

Pentru populaţia care a frecventat bibliotecile publice, au fost disponibile pentru un utilizator, în medie, 33,4 volume (36,8 volume în bibliotecile judeţene, 31,1 volume în bibliotecile municipale şi orăşeneşti şi 31,7 volume în bibliotecile comunale).

Personalul bibliotecilor (inclusiv cel din bibliotecile şcolare) a fost format, la sfârşitul anului 2015, din 7.433 persoane, 87,6% dintre acesta fiind personal de specialitate. (Text: Agerpres, Foto: studentloan.com)