VERSURILE ZILEI: Pluguşor românesc

Aho, aho, copii şi fraţi,
Staţi puţin şi nu mânaţi
Şi cuvântul mi-ascultaţi:

Am plecat să colindăm
Pe la case să urăm,
Pluguşorul românesc
Obiceiul strămoşesc.

Vă urăm cum se cuvine
Pentru anul care vine
Holde mari
Cu bobul des
Şi pe creste
Şi pe şes!

Câte mere în livezi
Atâtea vite-n cirezi;
Câtă apă în izvoare
Atâta lapte-n şiştare;

Să ne fie-ndestulată
Casa toată!
Ţara toată!
Ia mai mânaţi, măi flăcăi!
Şi strigaţi cu toţii măi!
Hăi, hăi!

Autor: folclor popular