Peştera Măgurici

Magurici-01

Peştera Măgurici deţine rarităţi mineralogice mondiale şi naţionale, ce fac din aceasta un monument al naturii. Aici au fost identificate cinci specii de lilieci, dintre care trei sunt unicat în Europa şi sunt priorităţi EUROBATS (Acordul privind Conservarea Liliecilor în Europa).

Acestea sunt: Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros şi Miniopterus schreibersii. Declarată arie naturală protejată de interes naţional prin Hotărârea de Guvern nr.2151 din 30 noiembrie 2004, Peştera Măgurici se află în partea nord-vestică a Podişului Someşan (în versantul sudic al Dealului Măguriţei), pe teritoriul satului Răstoci, comuna Ileanda, din judeţul Sălaj, în imediata apropiere a drumului european E58.

Magurici-02

Întinsă pe o suprafaţă de un hectar, peştera reprezintă o rezervaţie speologică dezvoltată în roci atribuite erei geologice a oligocenului, cu galerii, săli circulare, diaclize, săritori, cu depuneri parietale de calcit şi este inclusă în reţeaua ecologică europeană Natura 2000. Peştera Măgurici, cunoscută şi sub numele Peştera de la Răstoci, se deschide cu o galerie de acces care ajunge în Sala Bifurcaţiei, din care se intră în mai multe galerii: Galeria Ascendentă, Galeria cu Lilieci, Galeria cu Guano.

Peştera a fost explorată şi topografiată în octombrie 1978. Atunci, speologii care au pătruns şi au executat măsurători au descoperit bogata faună de lilieci. Între galeriile peşterii se face remarcată Galeria cu Lilieci, întrucât peştera este un spaţiu de hibernare, reproducere şi creştere a puilor, pentru lilieci, precum şi un loc de întâlnire pentru colonia de împerechere a speciei Miniopterus schreibersii. În arealul rezervaţiei se află colonii de sute sau mii de exemplare, în funcţie de specie, sezon şi de biologia lor.

Magurici-03

Au fost identificate cinci specii dintre care trei sunt unicat în Europa: liliacul mare cu potcoavă (Rhinolophus ferrumequinum), liliacul mic cu potcoavă (Rhinolophus hipposideros) şi liliacul cu aripi lungi (Miniopterus schereibersii).

La suprafaţă, pe întreaga întindere de lângă peşteră există terenuri arabile, păşuni, păduri de foioase, astfel că zona reprezintă un teritoriu de hrănire bun pentru populaţiile de lilieci. Una dintre cele mai cunoscute peşteri din judeţul Sălaj, Peştera Măgurici rămâne un important obiectiv turistic din Transilvania. Aceasta reprezenta un punct de atracţie şi pentru căutătorii de comori, care extrăgeau cristale de ghips, cu efect negativ asupra populaţiilor de lilieci. (Text: Agerpres, Foto: transilvaniareporter.ro, infopensiuni.ro, worldwideromania.com)