Ordinul şi Medalia ”Meritul Cultural”

ordinul_meritul_culturalOrdinul ”Meritul Cultural” este o decoraţie ce recompensează talentul şi serviciile deosebite aduse culturii, artei, ştiinţei şi promovării spiritului caritabil.

Acesta se acordă atât cetăţenilor români şi străini, cât şi instituţiilor şi aşezămintelor publice de cultură din ţară şi străinătate, pentru talentul şi serviciile deosebite aduse culturii, artei, ştiinţei şi promovării spiritului caritabil, prin opere de creaţie, interpretare şi sociale, de impact naţional.”Meritul Cultural” face parte din categoria decoraţiilor civile pe domenii de activitate.

Ordinul ”Meritul Cultural” se poate conferi şi cetăţenilor şi instituţiilor culturale din străinătate care s-au impus pe plan internaţional prin importante opere de creaţie sau interpretative, care au sprijinit schimburile culturale cu România şi au promovat în ţările lor cultura românească.

Decoraţiile sunt conferite de Preşedintele României, prin decret.

La 12 decembrie 2002, plenul Senatului a aprobat propunerile legislative privind Ordinele şi Medaliile ”Meritul Cultural”, care completează Legea 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României. Legea nr. 8 din 9 ianuarie 2003 privind Ordinul ”Meritul Cultural” şi Medalia ”Meritul Cultural” a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 77 din 6 februarie 2003.

Ordinul şi Medalia ”Meritul Cultural” reînnoadă o veche tradiţie privind decoraţiile româneşti care se acordau personalităţilor cu merite în diversele domenii de activităţi culturale.Pentru această decoraţie s-a păstrat forma generală instituită în 1931 de regele Carol al II-lea.

Ordinul ”Meditul Cultural”, cu patru grade (în ordine crescătoare: Cavaler, Ofiţer, Comandor şi Mare Ofiţer), poate fi conferit doar pentru 7.500 de persoane, iar Medalia ”Meritul Cultural”, în trei clase, se acordă pentru maximum 6.800 de persoane. Ordinul ”Meritul Cultural” se acordă pe viaţă, iar membrii acestuia, indiferent de gradul pe care îl au, sunt numiţi „Cavaleri ai Ordinului Meritul Cultural”.

Conferirea Ordinului ”Meritul Cultural” se face obligatoriu începând cu gradul de Cavaler.

Ordinul ”Meritul Cultural” şi Medalia ”Meritul Cultural” cuprind 8 categorii corespunzătoare activităţilor specifice şi conexe domeniului cultural: Categoria A — „Literatură”; Categoria B — „Muzică”; Categoria C — „Artele plastice”; Categoria D — „Arta spectacolului” — teatru, operă, film, balet etc.; Categoria E — „Patrimoniul cultural naţional”; Categoria F — „Promovarea culturii”; Categoria G — „Cultele”; Categoria H — „Cercetarea ştiinţifică”. Ordinul se prezintă sub două forme cu valoare ierarhică egală — însemnul şi rozeta — , în timp ce medalia se prezintă sub o singură formă: însemnul.

Însemnul gradului de Cavaler, spre exemplu, este o cruce cu braţe egale, late de 10 mm, confecţionată din argint, emailată albastru-violet, având înălţimea şi lăţimea de 40 mm. Pe avers, central, este aplicat un medalion din argint, cu diametrul de 18 mm, pe care sunt ştanţate, central, stema Romaniei şi pe margine o cunună din frunze de laur, iar pe revers, central, este aplicat un medalion, cu diametrul de 18 mm, care are înscris cu albastru „MERITUL CULTURAL”. Panglica din rips moarat alb este lată de 40 mm şi înaltă de 50 mm. Benzile colorate au, ca regulă, lăţimea de 6 mm.

În ceea ce priveşte însemnul Medaliei ”Meritul Cultural”, acesta se prezintă sub forma unei piese circulare cu diametrul de 30 mm şi este confecţionat din tombac. Pe avers este ştanţată stema României, care are înălţimea de 25 mm. Pe revers, în partea stângă este ştanţată o ramură de laur, în partea superioară este înscrisă deviza „PRIN CULTURA LA LIBERTATE”, iar central este înscris „MERITUL CULTURAL”.

În anul 1931, Constantin Brâncuşi era decorat cu Ordinul ”Meritul cultural pentru artă plastică”, la propunerea lui Nicolae Iorga (pe atunci preşedinte al Consiliului de Miniştri), iar sculptorul Dimitrie Paciurea primea Ordinul ”Meritul Cultural” în grad de Cavaler clasa a II-a.

De-a lungul anilor, o serie de personalităţi ale vieţii culturale române au primit Ordinul ”Meritul Cultural”. Dintre actorii cărora le-a fost decernat amintim doar câteva nume: Mircea Albulescu (Ordinul ”Meritul Cultural” în grad de Mare Ofiţer — categoria D, ”Arta spectacolului”, 2004), Ernest Maftei (în grad de Mare Ofiţer, 2004), Ştefan Mihăilescu-Brăila (Ordinul ”Meritul Cultural” clasa a III-a ”pentru merite deosebite în domeniul artei dramatice”, 1967), Leopoldina Bălănuţă (Ordinul ”Meritul Cultural” clasa a IV-a, 1967), Gheorghe Dinică (Ordinul ”Meritul Cultural” clasa a IV-a ”pentru merite deosebite în domeniul artei dramatice”, 1967), Stela Popescu (în grad de Comandor, Categoria D — „Arta Spectacolului”, 2004), Florin Zamfirescu (Ordinul ”Meritul Cultural”, clasa a III-a, 1984), Marcel Anghelescu (Ordinul ”Meritul Cultural” clasa I ”pentru activitate îndelungată în teatru şi merite deosebite în domeniul artei dramatice”, 1967) etc.

Jiri-Menzel

Regizorul ceh Jiri Menzel primeşte Ordinul ”Meritul Cultural” în grad de Comandor (18 mai 2011)

Le-a fost decernat, de asemenea, Ordinul ”Meritul Cultural” sopranelor Nelly Miricioiu Kirk şi Maria Cortez (în grad de Comandor, 2004), dirijorului şi compozitorului Marin Constantin (1966), baritonului Dan Iordăchescu (”Meritul Cultural” clasa a II-a, în 1964 şi ”Meritul Cultural” clasa I, în 1968), cântăreţului Gică Petrescu (Ordinul ”Meritul Cultural” clasa a II-a, 1968), maestrului Radu Beligan (Ordinul ”Meritul Cultural” clasa I, 1967), coregrafului Cornel Patrichi (în grad de Cavaler, 2004), compozitorului Cornel Țăranu (în grad de Ofiţer, 2004), istoricul literar Ovidiu Drîmba (în grad de Comandor, 2003) .

Dintre scriitorii cărora le-a fost decernat acest Ordin îi amintim pe Vintilă Corbul (Ordinul ”Meritul Cultural” în grad de Ofiţer, 2004), Mircea Cărtărescu (Ordinul ”Meritul Cultural” în grad de Mare Ofiţer, 2006), Norman Manea (Ordinul ”Meritul Cultural” în grad de Comandor, 2007) ş.a.

În 2003, Muzeului Militar Naţional din Bucureşti i-a fost decernat Ordinul ”Meritul Cultural” în grad de Comandor, ”pentru contribuţia importantă avută la cercetarea, conservarea şi valorificarea expoziţională a vestigiilor trecutului nostru istoric şi militar”, iar în 2004 Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti a primit, cu ocazia împlinirii a 140 de ani de existenţă, Ordinul ”Meritul Cultural” în grad de Mare Ofiţer categoria F—”Promovarea culturii”.

În 2013, Corului Naţional de Cameră „Madrigal” i-a fost decernat Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Mare Ofiţer, categoria B „Muzică”, „cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la înfiinţare, pentru meritele remarcabile avute în descoperirea şi promovarea muzicii bizantine, a colindelor, a patrimoniului clasic autohton, a creaţiei româneşti contemporane, contribuind, astfel, la afirmarea internaţională a şcolii interpretative româneşti de muzică vocală, devenind Bun al Patrimoniului Cultural Universal UNESCO”. În 2015 Uniunii Teatrale din România (UNITER) i-a fost decernat, cu prilejul împlinirii a 25 de ani de existenţă, Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Ofiţer, categoria D — „Arta spectacolului”.

Dintre personalităţile străine cărora le-a fost decernat acest Ordin menţionăm, de asemenea, doar câteva nume: dirijorul Zubin Mehta (Ordinul ”Meritul Cultural” în grad de Mare Ofiţer, 2003), dirijorul rus Vladimir Ashkenazy (Ordinul ”Meritul Cultural” în grad de Cavaler, 2009), regizorul ceh Jiri Menzel (Ordinul ”Meritul Cultural” în grad de Comandor, 2011), preşedintele Institutului Polonez din România, Jaroslaw Godun, „în semn de înaltă apreciere pentru promovarea relaţiilor culturale româno-polone, precum şi pentru contribuţia semnificativă avută la impulsionarea mediului cultural românesc” (Ordinul ”Meritul Cultural” în grad de Mare Ofiţer, 2010), Mitropolitul Petru al Basarabiei (Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Mare Ofiţer, 2008, pentru „ataşamentul şi devotamentul constant de care a dat dovadă în demersurile de promovare şi conservare a identităţii culturale, lingvistice şi religioase a românilor din Republica Moldova”). (Text: Agerpres, Foto: jurnalspiritual.eu, agerpres.ro)