Nestor Vornicescu, mitropolitul cărturar

nestor_vornicescu

Nestor Vornicescu, arhiepiscop al Craiovei şi mitropolit al Olteniei (1978-2000), membru de onoare al Academiei Române, s-a născut la 1 octombrie 1927, în Lozova-Vorniceni, judeţul Lăpuşna (Basarabia), într-o familie de răzeşi. În 1944 a intrat la Schitul Nechit-Neamţ, apoi la Mănăstirea Neamţ, ca rasofor (1946).

A studiat la Seminarul de muzică bisericească şi Seminarul monahal din Mănăstirea Neamţ (1946-1951), la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti (1951-1955), unde a urmat şi cursurile de doctorat, secţia Patrologie (1955-1958).

A făcut cursuri de specializare la Institutul Ecumenic de la Bossey (Elveţia) şi la Facultatea de Teologie autonomă protestantă din Geneva (1969-1970), şi-a luat doctoratul la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1983). A fost tuns în monahism la Mănăstirea Neamţ (1951) şi a primit numele Nestor (numele de botez fiind Nicolae), hirotonit ierodiacon (1951). În perioada 1958-1962, a slujit ca preot la Catedrala mitropolitană din Iaşi. A urmat ca stareţ la Mănăstirea „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava (1962-1966), stareţ al Mănăstirii Neamţ (1966-1970) şi arhimandrit (1966).

La 15 decembrie 1970 a fost ales episcop vicar al Arhiepiscopiei Craiovei, cu titlul „Severineanul”, locţiitor de arhiepiscop al Craiovei (noiembrie 1972 – ianuarie 1973). La 23 aprilie 1978 a fost înscăunat ca arhiepiscop al Craiovei şi mitropolit al Olteniei.

Mitropolitul Nestor Vornicescu a publicat numeroase studii, articole, recenzii, însemnări în diferite reviste (BOR, Studii teologice, Ortodoxia, Mitropolia Moldovei şi Sucevei, Mitropolia Ardealului, Mitropolia Olteniei, Mitropolia Banatului, Magazin Istoric, Ateneu, Ramuri etc.)

A semnat o serie de volume de istorie, istorie bisericească, teologie, istoria culturii şi filosofiei, între care se află: „O cronică a războiului pentru independenţă” (1976); „Despre viaţa şi opera Sfântului Vasile cel Mare” (1979); „Descătuşarea. 1821” (1981); „Unde-i turma, acolo-i şi păstorul” (1984); „Un filosof de la Histria dobrogeană. Aethicus Histricus” (1986); „Sfinţi români şi apărători ai legii strămoşeşti” (1987); „Desăvârşirea unităţii noastre naţionale” (1988); „Biruit-au gândul” (1990); „Primele scrieri patristice în limba română – secolele IV-XVI” (1992).

Pentru merite deosebite a fost distins cu Crucea Sfântului Mormânt din Ierusalim; Ordinul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel din partea Patriarhiei Antiohiei; Crucea Bisericii din Elada; Ordinul „Sfântul Andrei”, primit de la Patriarhia Ecumenică din Constantinopol; Ordinul Sfântului Sofronie Vraceanski, primit de la Patriarhia Bulgară; Medalia Sfântului Marcu, din partea Patriarhiei Alexandriei.

A fost membru de onoare al Academiei Române (ales la 12 martie 1991) şi al Academiei de Ştiinţe din Chişinău (1992). A murit la 17 mai 2000, la Craiova, şi a fost înmormântat la Catedrala mitropolitană „Sfântul Dumitru”. În anii din urmă, în semn de neuitare al vrednicului de pomenire mitropolit al Olteniei Nestor Vornicescu, o stradă din Craiova şi una din Târgu Cărbuneşti au primit numele său.

Mitropolitului-cărturar Nestor Vornicescu face parte dintre marile personalităţi din Craiova, ale căror busturi figurează pe o alee destinată lor, aflată în Parcul Teatrului Naţional „Marin Sorescu”. Din 2005, Liceul din comuna sa natală, Lozova-Vorniceni, poartă numele mitropolitului Nestor Vornicescu.

În 2007, mitropolitul Olteniei, Teofan Savu (2000-2008), în prezent mitropolit al Moldovei, a propus, şi Consiliul Eparhial a aprobat, ca biblioteca eparhială (circa 30.000 volume) să fuzioneze cu biblioteca Facultăţii de Teologie, purtând numele „Mitropolit Nestor Vornicescu” şi să fie pusă la dispoziţia elevilor seminarişti şi studenţilor teologi, precum şi a tuturor celor interesaţi.

Manifestărilor comemorative dedicate mitropolitului Nestor Vornicesu din 2007 au inclus şi lansarea volumul omagial „Vlădica Nestor – păstorul oltenilor”, tipărit la Editura Mitropoliei Olteniei. (Text: Agerpres, Foto: evz.ro)