Muzeul „Teohari Antonescu”

Muzeul Teohari Antonescu-01

Muzeul Judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu deţine un bogat patrimoniu de istorie, arheologie şi etnografie a zonei şi una dintre cele mai importante colecţii de arme din sudul României.

Amplasat pe strada Constantin Dobrogeanu-Gherea nr.3, în municipiul Giurgiu, judeţul Giurgiu, muzeul a fost înfiinţat în anul 1934 şi este adăpostit de o clădire monument istoric ce a fost sediul Prefecturii de Vlaşca.

Judeţul Vlaşca a fost o unitate administrativă de prim ordin din Regatul României, a cărei reşedinţă era oraşul Giurgiu. Un prim corp al clădirii muzeului datează din anii 1777-1778, extins şi modernizat în 1903. Între anii 1950 şi 1980, muzeul a fost pe rând raional, municipal şi secţie fără personalitate juridică, în 1981 a redevenit judeţean, iar din 2003 are în administrare şi Casa memorială a poetului Petre Ghelmez, din comuna Gogoşari.

Numele muzeului „Teohari Antonescu” a fost dat la sugestia savantului Ion Andrieşescu, cel care a pus bazele preistoriei ca specialitate în istoriografia română şi care este considerat creatorul şcolii arheologice româneşti alături de Vasile Pârvan.

Giurgiuveanul Teohari Antonescu (1894-1910) a fost primul profesor de arheologie al Universităţii din Iaşi. Epigrafist şi arheolog de renume şi-a definitivat studiile la Berlin, Heidelberg, Paris şi Londra. Reîntors în ţară, a ocupat funcţia de profesor de arheologie la Catedra de Arheologie, înfiinţată în anul 1894, în cadrul Universităţii din Iaşi, până la sfârşitul vieţii sale.

Muzeul Teohari Antonescu-02

Muzeul „Teohari Antonescu” valorifică de la piese de istorie, arheologie, ceramică şi idoli din neolitic, din epoca bronzului şi a fierului, unelte, ceramică, podoabe, monede (13 tezaure monetare, o colecţie alcătuită din 2500 de piese din aur, argint şi metal comun) la arme, documente din evul mediu şi din epoca modernă.

De asemenea valorifică patrimoniul etnografic, compus din aproximativ 1700 de piese ce provin în mare parte din satele străvechii zone Vlaşca, zonă peste care s-a suprapus actualul judeţ Giurgiu. Piesele din bogatul patrimoniu muzeal compun cele patru secţii – istorie memorială, etnografie, arheologie, istorie – şi sunt prezentate în opt săli.

Secţia „Istorie memorială” găzduieşte depozite de carte veche şi bibliofilă, fonduri documentare memoriale, un atelier de restaurare hârtie şi legătorie carte, un cabinet informatic. Fondul memorial provine de la numeroşi scriitori, istorici, oameni de ştiinţă precum Ion Barbu, Teohari Antonescu, Nichifor Crainic, Nicolae Dărăscu, Petre Ghelmez, Emil Culian, Ion Vinea, Tudor Vianu, Dimitrie Bolintineanu ş.a. Cel mai important provine de la savantul istoric literar Nicolae Cartojan şi de la arheologul Dumitru Berciu, fondatorul instituţiei, căruia îi este dedicată o sală memorială.

Muzeul Teohari Antonescu-03

Secţia „Etnografie” deţine circa 1700 de piese de ceramică, lemn şi metal sau ţesături ce provin, în mare parte, din satele străvechii zone Vlaşca. Pot fi admirate aici piese ceramice de uz casnic (oale, chiupuri pentru păstrarea alimentelor, ulcioare, căni, ceşcuţe de ţuică, talere, străchini), costume populare sau piese separate de port (fote, catrinţe, cămăşi, marame, opinci), ţesături (scoarţe, ţesături din cânepă, bumbac sau borangic, ştergare, aşternuturi de pat, feţe de masă, feţe de pernă, preşuri pentru cai).

De asemenea pot fi admirate unelte şi instalaţii din lemn sau metal ce reflectă obiceiurile şi ocupaţiile tradiţionale în zonă: agricultura, pescuit, viticultura, industria casnică textilă, meşteşugul prelucrării lemnului şi al metalelor (piese aparţinând gospodăriei ţărăneşti, coş de pomeni, ştergare de nuntă şi de înmormântare, clopoţei pentru cai, instrumente muzicale, pristolnice).

Muzeul Teohari Antonescu-04

În cadrul Secţiei de istorie sunt prezentate înfiinţarea oraşului Giurgiu, perioada luptelor victorioase purtate de Mihai Viteazul cu Imperiul Otoman în 1595 la Putineiu, Stăneşti, Şerpăteşti, Călugăreni, Giurgiu, lupte care au adus faima acestor locuri în întreaga Europă.

De asemenea, sunt subliniate realizările care individualizează Giurgiu la nivel naţional: prima corabie construită în Principatele Române (Mariţa, 1834), prima linie de telegraf (1853), prima cale ferată (1869), aşa cum arată sursele amintite. Pot fi admirate, în cadrul acestei secţii, piese tehnice şi de mobilier de secol XX, creaţii artistice reprezentative, colecţii importante de carte veche, numismatică, ceramică fotografii, arme.

Există în acest muzeu două dintre ultimele tunuri de calibrul 57 care au fost folosite de armata română în Primul Război Mondial, fabricate în 1897 şi care au fost recondiţionate recent.

Muzeul „Teohari Antonescu” deţine una dintre cele mai importante colecţii de arme din sudul României, formată din peste 180 de piese (arme de foc, arme albe şi proiectile), a cărei piesă de rezistenţă este o puşcă germană cu cremene folosită la vânătoare, cea mai veche armă de foc din colecţia muzeului care, conform specialiştilor, poate fi datată între 1680-1700.

Muzeul Teohari Antonescu-05

Secţia Arheologie expune piese descoperite în timpul cercetărilor din anii 1929-1930 întreprinse de profesorul Ion Andrieşescu la Oinacu, în judeţul Vlaşca, dar şi piese provenite din săpăturile ulterioare efectuate de Dumitru Berciu la Tangâru, Pietrele şi Petru Rareş.

Acestea au constituit patrimoniul iniţial al muzeului. Expoziţia a fost refăcută în anii 1999-2000 astfel că în prezent Secţie Arheologie reflectă aproape toate epocile, din Preistorie până în Evul Mediu. Pot fi văzute piese semnificative pentru Preistorie descoperite în situl Giurgiu-Malu Roşu, vase antropomorfe şi zoomorfe de la Sultana (cultura Gumelniţa), idoli neolitici, obiecte care aparţin culturii Tei (a doua etapă a bronzului).

Acestora li se adaugă piese descoperite în necropolele de la Oinacu şi Izvoru datând din secolele III-IV, obiecte aparţinând culturii Dridu, descoperite la Izvoru. Patrimoniul muzeal este îmbogăţit permanent prin cercetările arheologice desfăşurate de Muzeu pe şantierele deschise în judeţ. (Text: Agerpres, Foto: muzeulgiurgiu.ro, Video: Muzeul Judetean Teohari Antonescu/ Youtube.com)