Grădină botanică într-o comună băcăuană

gradina-botanica-Prajesti-02

Grădina botanică amenajată în comuna Prăjeşti, judeţul Bacău, opera pasiunii şi tenacităţii unui localnic, Paul Ţarălungă, a fost modernizată recent cu fonduri europene.

Începuturile acestui „spaţiu de cultură şi educaţie palpabilă”, cum îl definea creatorul său, datează din anul 1971, iar vizitatorii pot vedea acum peste 8.000 de specii de plante.

Pe lângă arbori, arbuşti şi vegetaţie din flora spontană din zonă, ori din diverse zone ale României, există şi plante exotice, între care flori din India, nuci negri sau vanilie sălbatică. Totul etichetat şi explicat, astfel încât chiar şi cel care intră pentru prima oară în această oază de vegetaţie să poată surprinde diversitatea şi frumuseţea naturii.

Primarul localităţii, Iulian Burcă, a declarat că grădina botanică a fost vizitată de mai bine de 20.000 de persoane, inclusiv cercetători din Europa şi chiar din Asia.

gradina-botanica-Prajesti-03

Potrivit acestuia, numele profesorul de biologie Paul Ţarălungă „este sinonim în conştiinţa publică cu acela al satului natal, în care a mai clădit, antrenând cu entuziasmul său la muncă elevi şi localnici, un muzeu, ce include mai bine de 3.000 de exponate, grupate pe opt secţiuni – geologie, paleontologie, arheologie, etnografie, numismatică, botanică, zoologie, meşteşuguri – şi a ridicat un monument eroilor din localitate”.

Grupul de Acţiune Locală (GAL) Colinele Tutovei şi primăria din localitate au promovat recent un proiect eligibil cu finanţare europeană în valoare de 49.997 de euro nerambursabili, la care s-au adăugat cheltuieli neeligibile, suportate de către comuna Prăjeşti, in valoare de 11.874 euro, prin care a fost modernizată grădina botanică.

gradina-botanica-Prajesti-01

Au fost realizate reţele subterane de alimentare cu apă, canalizare, instalaţie de irigat subterană prevăzută cu 58 de aspersoare, amplasarea de stâlpi de iluminat, 50 de bănci rustice, coşuri de gunoi, precum şi dotarea grădinii cu trei mici magazii din lemn pentru depozitarea uneltelor de lucru. În plus, iluminatul se face acum cu lămpi fotovoltaice, fiind instalat şi un grup sanitar echipat cu toalete ecologice şi chiuvete cu apă curentă.

„În total, s-au făcut cheltuieli pentru revitalizarea speciilor de plante existente şi reamenajarea traseelor de vizitare ale spaţiilor grădinii botanice «Paul Ţarălungă», totul fiind făcut în scopul introducerii obiectivului în circuitul turistic, pentru că avem în sat o mică bijuterie care adăposteşte comori inestimabile, atestând trăirea noastră pe aceste locuri, dar şi exemplare de o deosebită valoare ştiinţifică aclimatizate din diverse colţuri ale lumii”, a subliniat primarul Iulian Burcă. (Text si foto: Agerpres)