Ghid de informare privind Legea antifumat

fumatul-interzis

Guvernul a publicat miercuri, 16 martie, pe site un ghid de informare privind Legea antifumat, în care sunt prezentate locurile în care se poate fuma, obligaţiile administratorilor de spaţii publice închise, dar şi sancţiunile care pot fi aplicate în cazul nerespectării legii.

Locuri unde este interzis fumatul:

Potrivit documentului, se interzice fumatul în toate spaţiile publice închise, spaţiile închise de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii. De asemenea, se interzice complet fumatul în unităţile sanitare, de învăţământ, precum şi în cele destinate protecţiei şi asistenţei copilului, de stat şi private.

„Spaţiul public este considerat orice spaţiu accesibil publicului (de ex. din domeniul cultural-artistic, sănătate, învăţământ, alimentaţie publică, cluburi, baruri, cafenele etc.) sau destinat utilizării colective (de ex. pentru activităţi comerciale, sportive, târguri, expoziţii etc.), indiferent de forma de proprietate ori de dreptul de acces. Spaţiul public închis reprezintă orice spaţiu accesibil publicului sau destinat utilizării colective, indiferent de forma de proprietate ori de dreptul de acces, care are un acoperiş, plafon sau tavan şi care este delimitat de cel puţin doi pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent”, explică Executivul.

Spaţiile care au închideri laterale sau/ şi acoperiş retractabile, adică structuri care se pot plia, ridica, deschide, deplasa, porni, astfel încât să formeze temporar pereţi/ acoperiş, vor fi considerate: spaţii deschise atunci când structura este complet pliată/ ridicată, astfel încât peretele/ acoperişul nu este deloc vizibil; spaţii închise atunci când structura este deschisă/coborâtă.

Nu se va mai fuma în spaţiile închise din toate locurile de muncă: halele industriale, spaţiile de depozitare, birourile şi camerele, sălile de şedinţă, sălile de consiliu, holurile, coridoarele, toaletele, lifturile, balcoanele închise; instituţiile publice centrale şi locale; unităţi comerciale; restaurante, baruri, cafenele, terase închise, unităţi de cazare, cluburi — inclusiv cele cu acces restricţionat, cazinouri, săli polivalente, unităţi cultural-artistice, sportive, recreative.

Fumatul este interzis şi în toate mijloacele de transport în comun (unde nu se va mai putea folosi nici ţigara electronică), autogări, gări, aeroporturi, peroane şi refugii închise, taxiuri, maşina de serviciu, ambulanţa, inclusiv în cabina şoferului, vatmanului, mecanicului de tren, precum şi în spaţiile comune din clădirile de locuinţe — holuri, lift.

Potrivit ghidului citat, se poate fuma în spaţiile publice în aer liber sau spaţiile de la locul de muncă fără acoperiş sau cu acoperiş şi cu mai puţin de doi pereţi: curte, balcoane deschise, terase deschise, chioşcuri deschise, în cele delimitate de parapete ori paravane de delimitare, gărduleţe de delimitare, jardiniere, umbrele sau orice alt tip de mobilier stradal şi în cele care au închideri laterale sau/ şi acoperiş retractabile ce formează temporar pereţi ori acoperiş, dar doar atunci când structura de închidere este complet închisă/ strânsă astfel încât peretele ori acoperişul nu este vizibil.

Fumatul este permis şi în următoarele locuri: peroane, refugii, staţii ale mijloacelor de transport în comun dacă sunt deschise sau au acoperiş şi doar un perete, parcuri (în afara locurilor de joacă pentru copii), locuinţă, inclusiv orice spaţiu închis care nu este loc de muncă, dar şi în alte spaţii unde se desfăşoară evenimente personale precum corturile, terasele, pavilioanele, dar în care nu se desfăşoară activitate economică.

În ghidul postat de Guvern se precizează că administratorii au obligaţia de a elabora şi de a pune în aplicare regulamente interne prin care se interzice fumatul în spaţiile închise. Totodată, ei trebuie să marcheze spaţiile menţionate cu indicatoare cu mesajul ‘Fumatul interzis’ şi cu simbolul internaţional, respectiv ţigareta barată de o linie transversală.

„Deoarece Legea nr. 15/2016 stabileşte că încălcarea interdicţiei de a fuma este o abatere disciplinară gravă, angajatorii vor putea să recurgă la sancţiuni precum desfacerea contractului individual de muncă sau chiar plata unor despăgubiri care să acopere prejudiciul cauzat prin încălcarea regulilor privind fumatul (de exemplu, în situaţia în care nerespectarea interdicţiei fumatului a cauzat prejudicii angajatorului — de imagine ori materiale). Pentru o bună implementare a legii, se recomandă ca administratorii de spaţii publice închise şi locuri de muncă să afişeze lângă indicatorul cu ‘Fumatul interzis’ numărul de telefon al celei mai apropiate unităţi de poliţie locală sau structuri de poliţie în localităţile în care nu există poliţie locală”, se arată în ghid.

În privinţa sancţiunilor, un angajat poate fi sancţionat pentru că fumează într-un spaţiu închis de la locul de muncă de către:

—angajator, prin regulamentul intern în care sunt prevăzute sancţiuni interne (în conformitate cu Codul Muncii) pentru nerespectarea interdicţiei de a fuma la locul de muncă;

—reprezentant al Poliţiei Locale sau MAI atunci când acesta constată, în cadrul unei acţiuni de control, că angajatul fumează într-o zona în care fumatul este interzis.

Legea prevede sancţiuni pentru:

—Persoanele fizice care fumează în spaţiile în care fumatul este interzis: amendă contravenţională de la 100 la 500 de lei;

—Persoanele juridice care administrează spaţiile în care fumatul este interzis: amenda contravenţională de 5.000 lei (prima abatere), amendă contravenţională de 10.000 lei şi suspendarea activităţii până la remedierea situaţiei (a doua abatere), amendă contravenţională de 15.000 şi închiderea unităţii la următoarea abatere.

Sancţiunile vor fi aplicate de către reprezentanţii Poliţiei Locale sau ai Ministerului Afacerilor Interne, atunci când angajaţii sau/şi cetăţenii fumează într-un spaţiu în care fumatul este interzis, sau de către inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă în cazul în care aceştia constată că sunt încălcate prevederile art. 39 alin. (9) lit. e) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau dacă în regulamentul intern nu sunt cuprinse prevederi referitoare la răspunderea disciplinară a salariaţilor pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 15/2016.

Sesizarea încălcării legii se poate face de către angajaţi sau/ şi cetăţeni prin:

—apelarea numărului de telefon al poliţiei locale sau al reprezentanţilor locali ai MAI în localităţile în care nu există poliţie locală;

—apelarea inspectoratului teritorial de muncă, în cazul în care angajatorul nu are elaborate/completate regulamentele interne conform art. 5 din Legea nr. 15/2016.

„Scopul principal al interzicerii fumatului în spaţiile închise de la locul de muncă şi în spaţiile publice închise este protejarea sănătăţii angajaţilor şi a cetăţenilor care se află în spaţiile publice, prin evitarea expunerii la fumul toxic al produselor din tutun. Legea este benefică suplimentar pentru cei care fumează, deoarece facilitează oprirea fumatului, precum şi în cazul minorilor şi tinerilor, deoarece contribuie la prevenirea fumatului prin reducerea ocaziilor sociale în care se fumează şi în care debutează, de obicei, consumul de tutun”, se mai menţionează în ghidul postat de Guvern. (Text: Agerpres, Foto: foodstory.stirileprotv.ro )

Descărcaţi ghidul de informare privind Legea antifumat