Cadrele didactice sunt invitate la cel mai amplu forum educaţional

forum-educational-2016

COMUNICAT DE PRESĂ

Cel mai amplu forum al oamenilor şcolii din 2016 se va desfăşura în 8, 9, 10 şi 12 august la Eforie Sud şi în 11 august la Constanţa. La şedinţa festivă din 11 august, ora 10, de la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanţa va fi prezent şi ministrul Mircea Dumitru fiindcă evenimentul se desfăşoară sub înaltul patronaj al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice. Administraţia Prezidenţială a înscris acest al XXXVIII-lea Congres al Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România, congres al cadrelor didactice din România şi al cadrelor didactice române de peste hotare în calendarul de activităţi organizate sub egida Dezbaterii Naţionale pentru Educaţie şi Cercetare – “România Educată” iniţiată de Preşedinţia României. Ministerul de Externe, prin Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni sprijină participarea la congres şi a peste 150 de cadre didactice de etnie română din R.Moldova, Ucraina şi Serbia.

Toate educatoarele, învăţătorii şi profesorii constănţeni care îşi doresc întâlnirea cu sutele de oaspeţi ai Constanţei din toate judeţele României şi de peste hotare sunt aşteptaţi, fără vreo convocare administrativă, la şedinţa festivă din 11 august, ora 10, de la Casa de Cultură a Sindicatelor.

Parteneri ai Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România, ai asociaţiilor/sucursalelor AGIRo din toate judeţele României sunt şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa; Inspectoratul Şcolar General al Municipiului Bucureşti, Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti, Casa Corpului Didactic ”Alexandru Gavra” Arad; Liceul Teoretic „Carmen Sylva” Eforie; Primăria Oraşului Eforie; Departamentul de Cercetare, Universitatea Wales Romania şi Asociaţia Europeană pentru Promovarea Excelentei în Educaţie şi Cercetare AEPEEC; Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, Măgurele; iEARN pentru România; Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane „Eurostudy” Baia Mare; Societatea de Haiku din Constanţa; Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România – filiala Republica Moldova; Asociaţia Cadrelor Didactice de Etnie Română din Ucraina; Asociaţia Cadrelor Didactice de Etnie Română din Serbia; Sucursala AGIRo MD din regiunea nistreană, din şcoli cu grafie chirilică.

La acţiune s-a putut şi se poate înscrie oricare cadru didactic doritor. Cinci hoteluri din Eforie Sud şi-au închiriat pe cheltuiala lor aceşti oaspeţi ai Constanţei ,,bogaţi în lipsuri, în îndatoriri şi în iubiri de moşie’’– cum erau întâmpinaţi la un fost congres. Chemarea lor către colegii constănţeni reia apelul din perioada interbelică: ,,Apropiaţi-vă de sufletele noastre, ridicaţi-le până unde poate vrednicia şi conştiinţa voastră trează. Aşa Vă vrem!’’

Este al XXXVIII-lea congres al dascălilor. La niciun congres de până acum nu a lipsit ministrul în funcţie al educaţiei. De la primul congres din 1898 de la Ploieşti şi până la mai recentele Congrese Naţionale (XXVIII-XXXVII) de la Arad, Bucureşti (Palatul Parlamentului), Constanţa, Slobozia, Buşteni, Chişinău, Slatina, Suceava, Cernăuţi, regiunile Odessa şi Transcarpatia şi Cluj, congresele au intrat deja în tradiţia învăţământului românesc.

La aceste evenimente cel mai mic număr a fost de 750 delegaţi, iar cel mai mare de 1500 delegaţi din absolut toate judeţele ţării. Au fost prezenţi deseori şi preşedintele României, preşedintele şi vicepreşedintele Academiei Române, parlamentari, europarlamentari, reprezentanţi ai autorităţilor locale, personalităţi ale vieţii publice şi din domeniul culturii. Au conferenţiat, şi vor conferenţia şi acum, nume de cel mai mare prestigiu din domeniul ştiinţelor educaţiei.

Iată un îndemn al ministrului educaţiei din Anglia către învăţători, apărut în august 1926 în revista ,,Învăţătorul” din Cluj- organ al Asociaţiei Învăţătorilor Români din Ardeal, Banat, Crişana şi Maramureş. Aceste cuvinte pot fi socotite ca adevărate „table ale legii” şi pentru orice cadru didactic de azi:

„Fiţi plini de iubire, drepţi, răbdători şi perseverenţi. Să aveţi o idee modestă despre voi, dar o idee înaltă despre funcţia voastră. Să nu treacă nici o zi, fără să învăţaţi ceva, fie de la elevii voştri, fie din cărţi, fie de la lumea în care trăiţi. Hrăniţi-vă sufletul citind zilnic din cărţile umane, din poeţi, din istorici, din biografi: ei încălzesc inima şi întăresc voinţa. În politică fiţi alături de optimiştii, cari cred că lumea poate fi ridicată prin instituţiile bune şi voi sunteţi una din bunele instituţii ale lumii”.

Organizatorii pot fi contactaţi pentru detalii la tel. 0723259290, 0744195155. (Text si foto: invatatori.ro)