BUCUREŞTI: Memorialul Victimelor Holocaustului în România

memorial-holocaust2

Memorialul Victimelor Holocaustului în România, ansamblu aflat la intersecţia străzilor Anghel Saligny, Mihai Vodă, Ion Brezoianu şi Lipscani din Capitală, a fost inaugurat la 8 octombrie 2009, sub înaltul patronaj al preşedintelui României.

Ansamblul cuprinde o incintă memorială, două instalaţii cu pietre de mormânt desacralizate din cimitirele din Odessa şi Bucureşti, precum şi cinci sculpturi amplasate în jurul incintei centrale: Coloana Memorială, Via Dolorosa, Roata Romilor, Steaua lui David şi Epitaf.

Programul pentru realizarea unui Memorial al Holocaustului în România a fost iniţiat în 2006, ca urmare a recomandărilor Comisiei Internaţionale pentru Studierea Holocaustului din România, condusă de laureatul premiului Nobel pentru Pace, Elie Wiesel, şi după consultările cu personalităţi ale vieţii publice, reprezentanţi ai Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, oameni de cultură şi artă şi supravieţuitori ai Holocaustului. Memorialul este expresia datoriei de a recunoaşte şi de a asuma crimele comise în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial împotriva comunităţii evreieşti şi împotriva comunităţii rome.

monument-holocaust

Tot în 2006, în baza certificatului de urbanism emis de Primăria sectorului 5, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional a demarat concursul de creaţie plastică pentru realizarea Memorialului Holocaustului în Bucureşti. Câştigător a fost desemnat proiectul realizat de sculptorul Peter Jacobi, fiind considerat drept reprezentarea cea mai complexă şi completă a ceea ce a reprezentat Holocaustul în România. La începutul anului 2007, a fost încheiat contractul de comandă cu acest artist plastic.

Printr-o hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi în urma avizului eliberat de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, în iunie 2008 a fost aprobat Planul Urbanistic Zonal în vederea construirii Memorialului Holocaustului pe o suprafaţă de 2.894 metri pătraţi. În februarie 2009, Primăria Sectorului 5 a eliberat autorizaţia de construire pentru acest obiectiv.

Elementul definitoriu pentru Memorial este „mişcarea”, creată prin jocuri de lumini şi umbre. Memorialul se află parţial sub nivelul solului. În afară de sculpturi, în exteriorul său este amplasat un zid de aproximativ 300 de metri pătraţi din plăci de fibră, pe care sunt perforate mai multe texte, reprezentative pentru Holocaustul din România.

Coloana memorială, numită şi Coloana amintirilor, îşi schimbă profilul când vizitatorul o înconjoară. Are o înălţime de 17 metri, diametrul ei variind între 1.40 m şi 1.55 m. Este turnată în fontă, iar modulii ruginiţi sunt înşiruiţi pe un pilon central. Are o greutate de 18 tone. Relieful Via Dolorosa, din granit, stilizează o cale ferată ce aminteşte de modul inuman în care au fost transportate victimele. Roata Romilor este o sculptură de aproximativ 2,8 m în diametru, din fontă turnată.

***

Comisia Internaţională privind Studierea Holocaustului în România a fost înfiinţată la 22 octombrie 2003, la iniţiativa fostului preşedinte al ţării Ion Iliescu, şi include cercetători ai Holocaustului, istorici, specialişti în ştiinţe sociale. Membrii comisiei provin din România, Israel, SUA, Franţa şi Germania.

La 11 noiembrie 2004, Comisia a redactat un raport ştiinţific şi a înaintat Guvernului un set de recomandări între care: înfiinţarea unui Memorial naţional şi a unui muzeu în Bucureşti pentru comemorarea victimelor Holocaustului; identificarea şi înregistrarea victimelor Holocaustului din România; crearea unui grup special de lucru care să analizeze şi să redacteze programa şi manualele şcolare referitoare la Holocaust; înfiinţarea unui centru arhivistic şi a unei fundaţii dedicate educaţiei şi cercetării Holocaustului; anularea deciziilor de reabilitare a unor criminali de război, inclusiv a celor pronunţate în ultimii 15 ani.

memorial-holocaust

Ziua Holocaustului în România a fost marcată pentru prima oară în anul 2004, la 9 octombrie, fiind instituită printr-o hotărâre de guvern (HG nr. 672/5 mai 2004).

La 27 ianuarie este marcata Ziua Internaţională de Comemorare a Holocaustului, în urma rezoluţiei adoptate la 1 noiembrie 2005 de Organizaţia Naţiunilor Unite. (Text: Agerpres, Foto:inshr-ew.ro, Video: youtube.com)