BRAŞOV: Municipiul Codlea

codlea1

Municipiul Codlea este situat în depresiunea Braşov, la poalele de est ale Măgurii Codlei, la 560 m altitudine, pe râul Vulcăniţa, la 14 Km NV de municipiul Braşov (reşedinţă de judeţ).

În urma cuceririi Transilvaniei de către regii maghiari, după lupte care au durat între secolele XI-XIII, după 7 mai 1211 au fost colonizaţi în Ţara Bârsei Cavalerii teutoni, ordin cavaleresc-religios, înfiinţat de papalitate în 1190, cu prilejul Cruciadelor, în Locurile Sfinte, la Ierusalim. Regele Ungariei Andrei al II-lea face apel la ei pentru apărarea hotarelor răsăritene ale regatului împotriva cumanilor, întărirea autorităţii sale în SE Transilvaniei, catolicizarea populaţiei româneşti din Transilvania. În 1211 el îi instalează pe Cavalerii teutoni în Ţara Bârsei, dăruindu-le numeroase privilegii, între care dreptul de a ridica cetăţi sau oraşe.

Astfel, Cavalerii teutoni au construit o cetate (1211-1225) pe versantul nordic al Măgurii Codlei, numită „Cetatea Neagră”, cu scopul de a apăra graniţa de SE a Transilvaniei. Cavalerii teutoni au fost alungaţi din aceste teritorii de acelaşi rege Andrei al II-lea, în anul 1225. Cetatea a fost prădată şi incendiată de mai multe ori (1234, 1252,1335,1421, 1431) de tătari şi de turci.

biserica-ortodoxa-Codlea

Prima menţiune documentară a localităţii datează din 1265. În 1540 aici a fost înfiinţată o şcoală săsească, iar în 1800 – prima şcoală în limba română. Localitatea a fost distrusă în mare parte de incendiile din 1685 şi 1701.

A fost declarat oraş în 1950 şi municipiu la 18 octombrie 2000. La recensământul populaţiei din 2011 municipiul Codlea avea 21.708 locuitori.

Dintre monumentele şi obiectivele de interes turistic amintim: cetatea, construită în 1211-1225 şi refăcută în 1432; biserica evanghelică, cu dublă incintă fortificată (1432), iniţial în stil romanic (secolul al XIII-lea), refăcut în stil gotic (secolul al XV-lea); Biserica ortodoxă „Înălţarea Domnului”, cel mai vechi lăcaş de cult ortodox din oraş, construită în 1783; clădirea Primăriei vechi (1829); case vechi din secolele XVII, XVIII şi XIX; fosta Casina Română (1800) ş.a. (Text: Agerpres, Foto:  ro.wikipedia.org)