BIHOR: Oradea, „rezervaţie de arhitectură”

OradeaPrimăria Oradea

Cel mai vechi centru umanist din Transilvania, Oradea, este o localitate cu o istorie milenară, atestat în urmă cu 901 ani, aflat la confluenţa Occidentului cu Orientul, un adevărat “oraş punte” între cele două lumi, al cărui fond de patrimoniu arhitectural, de excepţie, afirmă specialiştii, a apărut la cumpăna dintre două secole, în “La Belle Epoque”.

“Perioada păcii” sau “La Belle Epoque”, resimţită în întreaga Europă în intervalul cuprins între a doua parte a secolului al XIX-lea şi primii ani ai secolului XX, a avut o influenţă extraordinară asupra oraşelor din monarhia dualistă, inclusiv asupra Oradiei. Efervescenţa spirituală, bogăţia comunităţii şi gustul pentru frumos au făcut ca în urbea de pe malurile Crişului Repede să îşi găsească loc de manifestare arhitecţi de o valoare redutabilă şi stiluri arhitectonice foarte apropiate Europei Centrale şi vestice.

Expansiunea oraşului, conturat deja în primele două decenii de după 1900 ca unul cât se poate de modern şi industrializat, a fost dramatic stopată de începerea primei conflagraţii mondiale. Însă fondul arhitectural construit atunci a rămas mărturie acestei perioade de exuberanţă, de efervescentă creativitate şi dezvoltare economică.

“Oradea a beneficiat astfel, deseori, de posibilitatea de a adopta, trecând printr-un filtru propriu şi armonizând cu istoria sa locală, tot ceea ce era, să zicem aşa, de top ca mişcare intelectuală, culturală şi artistică. Nu degeaba umanismul transilvan îşi găseşte primul refugiu pe aceste meleaguri tocmai în Cetatea Oradea. De asemenea, nu degeaba devine Oradea începutului de secol XX «câmpul experimental» al secessionului românesc, care lasă urme atât de bine definite în fizionomia oraşului, amprente atât de fine, vesele, ameţitoare încât tind să devină similare cu cartea de identitate a unui oraş frumos, rafinat şi cu oameni asemenea”, a declarat Dumitru Sim, şef serviciu în Direcţia Management Proiecte cu Finanţare Internaţională din Primăria Oradea.

Progresele spectaculoase în variate domenii din perioada “La Belle Epoque” au însemnat pentru Oradea anilor 1900 o perioadă de avânt şi în arhitectură. Marile familii de comercianţi, industriaşii şi antreprenorii au fost comanditarii clădirilor care au schimbat aspectul oraşului. Cu arhitecţi celebri ai spaţiului european, au fost ridicate construcţii impozante, deopotrivă biserici – Oradea este numită şi oraşul celor 300 de biserici, palate, case frumoase, clădiri publice – primărie, spitale, cazărmi, străzi modernizate, poduri noi, parcuri şi pieţe. De altfel, dinamismul acestei perioade avea să plaseze urbea între primele oraşe cu creşterea cea mai spectaculoasă din imperiu, alături de Timişoara, Pecs, Cluj ori Budapesta.

Palatul_Vulturul_NegruPalatul Vulturul Negru

Considerată astăzi de către specialiştii în istoria artelor ca o adevărată “rezervaţie de arhitectură”, Oradea este gazda a nu mai puţin de 77 de clădiri monument înregistrate în listele Comisiei Naţionale pentru Monumente Istorice. Din punct de vedere al evidenţei patrimoniului cultural imobil pe zone, în Oradea au fost delimitate două arii de interes: Ansamblul urban “Centrul istoric Oradea” (zona ultracentrală cuprinsă pe o arie a 21 de străzi) şi Ansamblul urban Oradea II.

În aceste două zone pot fi admirate clădiri monumente istorice şi de arhitectură, construite în diferite epoci şi stiluri precum: Renaştere (Cetatea Oradea), Baroc (Catedrala romano-catolică, Palatul Episcopal, “Șirul Canonicilor” – cele trei alcătuind cel mai mare complex baroc din ţară, Biserica cu Lună, Biserica Sfântul Ladislau, Biserica Sfântul Nicolae, Cazarma Husarilor), Romantic (Spitalul Orăşenesc, Ansamblul Ursulinelor), Secession (Complexul “Vulturul Negru”, Casa Adorjan I şi II, Casa Poynar, Hotel Astoria, Hotel Transilvania, Palatul Ulman, Palatul Stern, Palatul Moskovits, Palatul Apollo…), Clasic (Complexul Capucinilor), Eclectic (Teatrul de Stat, Clădirea Bazarului, Clădirea Primăriei, Palatul Finanţelor, Palatul Rimanoczy Kalman senior).

Primul punct de reper, prima „rezervaţie de arhitectură”, este Cetatea Oradea, monument istoric de categoria A, de valoare naţională excepţională. Apărută în secolul XI, în jurul unei mănăstiri, “vârsta de aur” a cetăţii a fost consemnată în secolul XV, când a devenit important centru al umanismului şi Renaşterii în spaţiul central-estic european. Este cea mai mare şi mai bine păstrată cetate pentagonală, „stelară”, din Europa Centrală. Lăsată în paragină după 1989, cetatea – întinsă pe 15 hectare, cu opt corpuri de clădire etajate, biserică, lac, parcuri şi şanţuri de apărare – este readusă în prezent la viaţă prin ample lucrări de restaurare, finanţate cu fonduri europene de aproape 64 de milioane de lei şi care se vor încheia în vara anului 2015.

cetatea-oradeaCetatea Oradea

Imaginea centrului istoric este dată însă, incontestabil, de numărul mare al clădirilor în stil Secession (denumit şi Modern Style în Anglia, Art Nouveau în Franţa, Jugenstil în Germania, ori Sezession în Austria). Art Nouveau este uşor de recunoscut datorită liniilor sale curbe, ondulate, „curgând” firesc, pline de ritmuri sincopate, aidoma unui leitmotiv muzical. Secessionul venea, la început de secol XX, să dărâme dogmatismul şi rigorismul din arta şi arhitectura acelor vremi.

Pieţele centrale – Unirii, Ferdinand, Parcul Traian şi mai cu seamă pietonalul orădean, strada Republicii, oferă un spectacol al arhitecturii clădirilor, cu precădere cel al stilului Art Nouveau. De remarcat, în mod special, Palatul Moskovits Miska (încă nereabilitat), ori Complexul Vulturul Negru (recent restaurat), cel mai mare şi mai reprezentativ complex arhitectural în stil secession din Transilvania.

Sunt cel puţin 25 de clădiri reprezentative secession, ceea ce face din Oradea unul dintre cele mai importante centre ale acestui curent artistic din spaţiul românesc. Este din acest motiv primul oraş din ţară inclus, în anul 2011, în Reţeaua europeană a oraşelor Art Nouveau, alături de alte oraşe din 16 ţări, în scop de cooperare, cercetare, conservare şi dezvoltare.

“Atributul de rezervaţie de arhitectură, cu referire mai ales la clădirile Art Nouveau, a fost dat de toţi reprezentanţii oraşelor Art Nouveau cuprinse în reţeaua europeană. Acest fapt nu ni l-am atribuit noi, ci au recunoscut alţii. Cuvântul rezervaţie înseamnă pentru noi o imensă datorie. Tot ce avem de făcut este să conservăm, în primul rând, patrimoniul arhitectural cu toate decoraţiunile lui şi să încercăm să-l reabilităm cât mai corect. Cred că prin acest patrimoniu Art Nouveau vom putea dezvolta cel mai bine strategia de promovare turistică a oraşului Oradea”, a declarat Angela Lupşea, director executiv al Fundaţiei pentru Protejarea Monumentelor Istorice din judeţul Bihor.

Conştienţi de valoarea acestui patrimoniu vulnerabil în faţa intemperiilor şi a timpului, autorităţile locale au demarat în urmă cu câţiva ani un amplu program multianual de reabilitare. Primăria Oradea, prin Direcţia Management Proiecte cu Finanţare Internaţională, împreună cu Fundaţia pentru Protejarea Monumentelor Istorice din judeţul Bihor, Consiliul Judeţean şi alte instituţii şi entităţi au stabilit ca prioritar acest program pentru a revigora turismul cultural, în special de patrimoniu în oraş, un segment al pieţei turistice în plin avânt în Europa.

Palatul_Moskovits

Palatul Moskovits Miska

Starea relativ bună a clădirilor monument şi fondurile proprii au permis recent „renaşterea” unor clădiri ce pot fi considerate exemple de bune practici: Palatul Episcopiei greco-catolice, Palatul Vulturul Negru, Hotelul şi restaurantul Astoria, Hotel Transilvania.

Reabilitate în parteneriat public-privat, azi se pot admira, în culori vesele, atrăgătoare, alte şase clădiri pe pietonală ori în apropiere: Casa Kovacs (în Piaţa Unirii nr.5), câteva imobile de pe Străzile Republicii (numerele 11 şi 33) şi Independenţei (numărul 3), Ansamblul fostei mănăstiri a Ursulinelor, Spitalul ordinului Mizericordienilor.

Anual, câte trei-patru clădiri din centru sunt cuprinse în programul de reabilitare. Pentru a impulsiona lucrările, primăria oferă gratuit documentaţia tehnică de reabilitare a faţadei şi acoperişului, un ajutor nerambursabil de 20% din valoarea lucrărilor, iar pentru diferenţa de 80% sprijină acordarea de credite fără dobândă, rambursabile în cinci ani, pentru proprietarii care nu dispun de fondurile necesare. De asemenea, cei care îşi reabilitează faţada sunt scutiţi de impozitul pe clădiri timp de cinci ani, inclusiv cei care deţin spaţii comerciale în aceste clădiri.

Primarul municipiului Oradea, Ilie Bolojan anunţa, în august, că primăria va reabilita pe cont propriu clădirile monument istoric din zona ultracentrală a municipiului, dacă proprietarii nu vor face demersuri în cursul anului. Aceştia vor trebui să plătească lucrările efectuate, cu sancţionare, a avertizat edilul.

Specialiştii din Fundaţia de protejare a monumentelor istorice, implicată în programul multianual, selectează clădirile ce urmează să fie reabilitate, oferă consiliere tehnică şi adeseori mediază neînţelegerile iscate cu proprietarii, privind reabilitarea clădirii în care locuiesc.

„Acest program a fost acceptat de către proprietarii Palatelor Poynar, Stern şi Moskovits Miska, drept dovadă acestea vor fi reabilitate pe parcursul anului 2015 şi sperăm ca şi alţii să dea curs dorinţei unanime de a ne înfrumuseţa oraşul”, a precizat Angela Lupşea.

Pe lângă peisajul din ce în ce mai viu datorită clădirilor de “top” din oraş, specialiştii şi-au dorit şi o promovare pe măsură şi în lumea internetului. Aşa s-a născut www.oradea.travel, portalul oficial de promovare a turismului cultural şi de patrimoniu al Municipiului Oradea.

„De top nu a însemnat pentru noi, ca din păcate pentru mulţi alţii, un reducţionism hrăpăreţ în această lume mult prea grăbită pentru a putea sta o clipă să admire frumosul, eternul frumos. Am încercat, sperăm că am şi reuşit, să personalizăm imaginea oraşului Oradea, utilizând tot ceea ce are mai definitoriu, preluând în mediul grafic online doar elemente prezente şi în mediul arhitectural local. Astfel că, îmbinând noul cu vechiul, tehnicile manuale ale stampei şi desenului grafic cu tehnicile grafice operate pe calculator, ne-am dorit să ne apropiem mai mult de ceea ce înseamnă Oradea frumoasă, rafinată, moştenire de excepţie cu un patrimoniu ce a determinat specialiştii să o catalogheze ca fiind, graţie diversităţii de stiluri şi monumentalităţii, o adevărată rezervaţie de arhitectură”, a afirmat Dumitru Sim, şeful serviciu în Direcţia Management Proiecte cu Finanţare Internaţională din Primăria Oradea.

Astfel ceea ce este mai definitoriu a fost organizat pe trasee tematice atent personalizate şi reprezentate prin mii de fotografii, panorame sau tehnici de filmare atractive. “Prin palate spre Cetate”, “Oradea seccesion. Exuberanţa vremurilor”, “Oradea bisericilor. Oradea Spirit” sau “Oradea memorabilă. Oameni, locuri, amintiri” sunt doar câteva dintre opţiunile de trasee ale oraşului Oradea, fiecare dintre ele cu farmecul lor.

La iniţiativa Primăriei Oradea, s-a constituit “Asociaţia pentru promovarea turismului din Oradea şi regiune”. Scopul acestei asociaţii, create împreună cu cei mai importanţi jucători privaţi de pe piaţa turismului local, este de a concepe şi dezvolta economia locală prin noi activităţi în domeniul turismului şi prin creşterea numărului de vizitatori.

„Dezvoltarea oraşului Oradea ca destinaţie turistică importantă la nivel naţional şi regional are toate ingredientele necesare, pornind de la multitudinea de clădiri Art Nouveau din centrul oraşului, istoria de aproape un mileniu vizibilă cel mai bine în Cetatea Oradea, până la cultura locală dominată de toleranţă şi un amestec etnic, religios şi lingvistic extrem de bogat„, a declarat Mihai Jurca, directorul “Asociaţiei pentru promovarea turismului din Oradea şi regiune”.

Pentru prima dată în ultimii 25 de ani, Oradea va participa la cele mai importante târguri de turism din România şi străinătate, promovând, sub o singură umbrelă, oferta turistică complementară a oraşului Oradea şi a staţiunii balneare Băile Felix. (Text: Agerpres, Foto: ro.wikipedia.org, gopixpic.com)