Arhiepiscopul Casian Crăciun al Dunării de Jos a împlinit 60 de ani

Casian Craciun

Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Dunării de Jos, Casian Crăciun s-a născut la 18 martie 1955, în comuna Lopătari, judeţul Buzău, într-o familie de ţărani evlavioşi, Rada şi Vasile Crăciun. A urmat cursurile Şcolii elementare în comuna natală şi apoi cele ale Seminarului Teologic „Kesarie Episcopul” din Buzău, între anii 1970 şi 1975.

În perioada 1976-1980 a fost student la Institutului Teologic din Bucureşti, ale cărui cursuri le-a absolvit cu teza de licenţă „Biserica – lăcaş de închinare în tâlcuirea principalilor scriitori bisericeşti şi patristici”, realizată sub îndrumarea preotului profesor Ene Branişte.

A fost profesor la Seminarul Teologic din Buzău, între 1980-1981. La 20 decembrie 1980 a fost tuns în monahism la Mănăstirea Ciolanu de către părintele său duhovnicesc, Antonie Plămădeală, episcop al Buzăului în perioada 1980-1982, mai târziu mitropolit al Ardealului (1982-2005). A obţinut, prin concurs, o bursă de studii pentru doctorat de la guvernul francez, la Universitatea de Ştiinţe Umane – Strasbourg II (1981-1984). În anul 1984 obţine titlul de doctor în teologie al Universităţii Strasbourg II, cu o teză despre spiritualitatea icoanei şi a picturilor mănăstirilor moldovene, având titlul „Icoana şi frescele exterioare ale mănăstirilor moldovene – încercare de prezentare a raporturilor dintre ele”.

Ca ierodiacon şi doctorand la Universitatea din Strasbourg, a pus bazele spirituale ale comunităţii parohiale române din acest oraş, organizând constituirea Asociaţiei culturale „Parohia Sfântul Ioan Botezătorul”, în anul 1984. A avut funcţia de diacon onorific la Capela ortodoxă română din Baden Baden, Germania. Între 1984-1985, reîntors de la studii, îşi reia postul de profesor la Seminarul din Buzău.

În perioada 1985-1988 a fost asistent spiritual la Institutul Teologic Universitar din Sibiu. Între 1988-1990 a fost asistent universitar la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti şi inspector patriarhal pentru învăţământul teologic. A fost hirotonit ierodiacon, la 21 decembrie 1980, în Catedrala episcopală din Buzău şi ieromonah în Catedrala mitropolitană din Sibiu, la 10 noiembrie 1985, de către mitropolitul Ardealului, Antonie Plămădeală. A fost hirotesit protosinghel şi arhimandrit la Mănăstirea Sâmbăta. Între 1988-1990 i s-a încredinţează, conducerea Mănăstirii Antim din Bucureşti.

A fost chemat arhiereu-vicar la Galaţi de arhiepiscopul Antim Nica şi ales de Sfântul Sinod în treapta de arhiereu, la 12 februarie 1990. A fost hirotonit arhiereu, cu titlul de Gălăţeanul, în Biserica „Sf. Nicolae” din Galaţi, la 18 februarie 1990. În urma decesului arhiepiscopului Antim şi vacantării scaunului de episcop, a fost ales de Colegiul Electoral Bisericesc episcop titular al Eparhiei Dunării de Jos, în data de 12 iulie 1994.

A fost înscăunat în Catedrala episcopală din Galaţi, de către patriarhul Teoctist (1986-2007), în fruntea unui sobor de arhierei şi de preoţi, în 24 iulie 1994. La 27 septembrie 2009, ca urmare a Hotărârii nr. 3621/2009 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Eparhia Dunării de Jos a fost ridicată la rang de Arhiepiscopie, iar episcopul Casian a fost ridicat la demnitatea de arhiepiscop.

În calitate de păstor al Arhiepiscopiei Dunării de Jos, Casian Crăciun a înfiinţat peste 300 de parohii şi 5 protopopiate. A iniţiat şi susţinut construirea a peste 130 de biserici noi şi a fondat/reînfiinţat 11 mănăstiri şi un schit. A sfinţit şi resfinţit peste 250 de biserici şi capele şi a hirotonit câteva sute de preoţi. A fondat sau reactivat 6 instituţii de învăţământ între care se află Seminarul Teologic „Sf. Ap. Andrei” – Galaţi (reactivat din aprilie 1990) şi Secţia Teologie Ortodoxă-Litere a Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” – Galaţi (aprilie 1992), astăzi Departamentul Teologic al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie – Galaţi.

Este profesor universitar la Facultatea de Litere şi Teologie, respectiv Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie (începând cu 2005) din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” – Galaţi (2002-prezent). A primit Ordinul „Sf. Maria Magdalena” al Bisericii Ortodoxe a Poloniei (1989); Ordinul „Sf. Ap. Petru şi Pavel” al Mitropoliei de Veria – Grecia (1996); Ordinul „Sf. Ap. Andrei” al Patriarhiei Ecumenice (1999); Ordinul  „Voievod al Sfântului Mormânt”, oferit de patriarhul Diodor I al Ierusalimului (2000); Ordinul Naţional „Pentru Merit”, în grad de Mare Ofiţer, acordat de Preşedinţia României (2000).

Arhiepiscopul Casian Crăciun a înfiinţat în anul 2000, Ordinul „Crucea Sf. Ap. Andrei” al Episcopiei Dunării de Jos, precum şi distincţia „Vrednicia andreiană”, care au fost acordate de-a lungul vremii la numeroşi ierarhi ortodocşi din ţară şi străinătate, precum şi unor personalităţi ale vieţii culturale şi sociale.

Este autorul a 13 volume, între care se află: „Reprezentarea Imnului Acatist în iconografia secolului al XVI-lea”, ediţie bilingvă (româno-engleză), Galaţi, Editura Episcopiei Dunării de Jos, 1999; „Poarta Cerului”, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 1999 (studii şi articole publicate până în 1990 în periodicele Patriarhiei Române, ale Mitropoliilor Munteniei şi Ardealului, ale Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din Bucureşti şi Sibiu); „Arhiepiscopul Epifanie – lumina slujirii jertfelnice”, Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2013.

Este fondator şi coordonator al revistei eparhiale „Călăuză ortodoxă” (1990) şi al publicaţiei anuale „Biserică. Misiune. Slujire” (2000). A coordonat activitatea editorială a eparhiei, sprijinind tipărirea a peste 250 volume şi broşuri în cadrul Editurii (Arhi)episcopiei Dunării de Jos (sursa site-ul oficial al Arhiepiscopiei Dunării de Jos). (Text: Agerpres, Foto: adevarul.ro)